Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensavirus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Influensavirus

Influensavirus

Som ledd i overvåking, forebygging og beredskap utfører FHI en rekke analyser for influensavirus og videreformidler virus og overvåkingsdata til WHOs globale overvåking og respons. Analysene omfatter viruspåvisning og identifisering, samt genetisk karakterisering, resistensundersøkelser og seroepidemiologi.

Som ledd i overvåking, forebygging og beredskap utfører FHI en rekke analyser for influensavirus og videreformidler virus og overvåkingsdata til WHOs globale overvåking og respons. Analysene omfatter viruspåvisning og identifisering, samt genetisk karakterisering, resistensundersøkelser og seroepidemiologi.


Innhold på denne siden

Referansefunksjon 

Folkehelseinstituttet (FHI) har nasjonal referansefunksjon for influensa for å bidra til nasjonal og internasjonal epidemiologisk overvåking, forebygging og beredskap. Et viktig formål er å bidra til å sørge for at influensavaksinen inkluderer de riktige virusvariantene, noe som ivaretas av Verdens helseorganisasjon (WHO). Influensalaboratoriegruppen har også status som nasjonalt influensasenter for WHO, samt nasjonalt referanselaboratorium i EU/EØS-nettverket av nasjonale referanselaboratorier for influensa (ERLI-Net), koordinert av ECDC.

Influensaovervåking og analyser

I overvåkingsøyemed mottar FHI prøver av pasienter med klinisk mistanke om influensa for influensa primærdiagnostikk, innsendt fra legepraksiser som instituttet har avtale med («fyrtårnleger»).

FHI utfører også verifiserende og utdypende analyser på innsendte prøver der influensavirus er påvist ved primærlaboratorier. Laboratoriene er bedt om å oversende et utvalg av prøver med påvist influensavirus. Denne utvalgsprosedyren skal sikre at tilstrekkelig mange influensavirus kan undersøkes mer detaljert, både de fleste som er påvist utenfor sesong, og et representativt men håndterbart utvalg av virus i utbruddsperioder.

Laboratoriene bes sende inntil fem prøver pr. type (influensa A og B) pr. uke. I tillegg til disse ønsker FHI oversendt virus fra spesielle tilfeller. Dette kan for eksempel være tilfeller med alvorlig influensasykdom, tilfeller med mistanke om resistens mot antivirale medikamenter (oseltamivir/zanamivir), tilfeller med mistanke om vaksinesvikt, samt ved mistanke om smitte fra dyr (for eksempel svin eller fugl). Spesiell reisehistorikk kan også indikere at virus kan avvike fra dominerende stammer i vårt eget utbrudd. En mer utfyllende beskrivelse av prøveutvalg er meddelt de aktuelle laboratoriene.

I tillegg utføres årlig antistoffpåvisning av befolkningsrepresentative serumprøver for å kartlegge befolkningens immunitet mot de ulike influensavirus. 

Du finner informasjon om prøvetaking generelt og innsending i veileder for mikrobiologiske laboratorieanalyser. Fyrtårnleger får tilsendt eget prøvetakingsutstyr.

Viruspåvisning og identifikasjon av influensa A og B utføres hovedsakelig med realtime revers transkripsjons-polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) og noen ganger ved sekvensering og/eller virusdyrkning. Variantbestemmelse utføres ved sekvensanalyse. Fenotypisk resistensbestemmelse av dyrket virus utføres ved neuraminidase hemmingstest. Genotypisk resistensbestemmelse utføres ved hurtigscreening med pyrosekvensering, samt sekvensering av NA- og evt. M2-gen. Dyrking av virus brukes for å samle til virusstammebank og for fenotypisk karakterisering ved FHI eller WHOs internasjonale laboratorier. Stammespesifikk antistoffpåvisning gjøres med hemagglutinasjonshemming (HAI), for seroepidemiologi og immunstatusundersøkelser.