Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hepatittvirus A, B, C, D og E»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hepatittvirus A, B, C, D og E

Hepatittvirus A, B, C, D og E

Det utføres en rekke analyser som kvantitering av virus eller antigen, samt genotyping og resistensundersøkelser. FHI er referanselaboratorium for hepatittvirus A-E.

Det utføres en rekke analyser som kvantitering av virus eller antigen, samt genotyping og resistensundersøkelser. FHI er referanselaboratorium for hepatittvirus A-E.


FHI har referansefunksjon for hepatittvirus A-E for å bidra til utbruddsetterforskning og nasjonal epidemiologisk overvåking.

Laboratoriet er godkjent for smittetesting  av celler og vev fra donorer. Denne aktiviteten rapporteres årlig til Helsedirektoratet i henhold til forskrift om krav og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (FOR 2015-12-07 nr. 1430).

Hepatitt A, B og C er meldingspliktige i MSIS 

FHI bekrefter/avkrefter analyseresultater fra primærlaboratoriene og reaktive prøver fra blodgiverscreening ved bruk av serologiske og/eller molekylærbiologiske metoder. Kvantitering av virus eller antigen, genotyping og resistensundersøkelser utføres for vurdering av klinisk forløp eller i forbindelse med behandling. I forbindelse med smitteoppsporing, utbruddsoppklaring og overvåkning karakteriseres og sammenlignes virus ved sekvensanalyser.

Hepatitt A-virus (HAV)

 • Påvisning av anti-HAV IgM med ELFA (bioMérieux: VIDAS HAV IgM)
 • Påvisning av HAV RNA med RT-PCR (Altona: RealStar HAV RT-PCR Kit 1.0)
 • *Karakterisering av HAV med sekvensering (in-house)

Hepatitt B-virus (HBV)

 • Kvantitering av HBV DNA med qPCR (Abbott: Real-time PCR, HBV m2000)
 • Genotyping/karakterisering av HBV med sekvensering (in-house)
 • Resistenstesting av HBV med sekvensering (in-house)

Hepatitt C-virus (HCV)

Hepatitt D-virus (HDV)

 • Påvisning av anti-HDV med ELISA (DiaPro: HDV Ab)
 • Kvantitering av HDV RNA med qPCR (Analytik Jena AG: RoboGene HDV RNA Quantification)

Hepatitt E-virus (HEV)

 • Påvisning av anti-HEV IgM med ELISA (Wantai: HEV-IgM ELISA)
 • Påvisning av anti-HEV IgG med ELISA (Wantai: HEV-IgG ELISA)
 • Påvisning av HEV RNA med RT-PCR (Altona: RealStar HEV RT-PCR Kit 2.0) 

* Karakterisering utføres kun i overvåkningsøyemed, og besvares ikke til rekvirent.

Metodeprinsippene for hepatitt A-E antistoffpåvisning er akkreditert. Hvilke enkeltmetoder som er akkreditert fremkommer i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet

Historikk

08.11.2022: Avviklet følgende analyser Hepatitt B • Påvisning av HBs antigen med ELISA (BIO-RAD: Monolisa HBsAg ULTRA / ULTRA Confirmatory assay)Påvisning av anti-HBc (total) med ELISA (BIO-RAD: Monolisa anti-HBc PLUS) • Påvisning av HBeAg med ELFA (bioMérieux: VIDAS HBe/anti-HBe • Påvisning av anti-HBe med ELFA (bioMérieux: VIDAS HBe/anti-HBe) Hepatitt C: • Kvantitering av HCV RNA med qPCR (Abbott: Real-time PCR, HCV m2000) Disse er derfor fjernet fra siden.

10.01.2022: 10.01.2022: Endret påvisningsmetode for anti-HDV fra DiaSorin til DiaPro.