Hopp til innhold

Haemophilus influenzae (Hib)

Publisert Oppdatert

FHI bidrar til nasjonal overvåking av forekomst av invasiv infeksjon forårsaket av H. influenzae og spesifikt forekomst av invasiv infeksjon forårsaket av H. influenzae type b.

FHI bidrar til nasjonal overvåking av forekomst av invasiv infeksjon forårsaket av H. influenzae og spesifikt forekomst av invasiv infeksjon forårsaket av H. influenzae type b.


FHI har referansefunksjon  for Haemofilus influenzae. FHI bidrar til nasjonal overvåking av forekomst av invasiv infeksjon forårsaket av H. influenzae og spesifikt forekomst av invasiv infeksjon forårsaket av H. influenzae type b som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Systemisk sykdom er meldingspliktig til MSIS som beskrevet i meldingskriterier for sykdommer i MSIS

Alle isolater fra systemisk infeksjon skal sendes inn i renkultur. I tillegg mottar FHI serum/plasma til undersøkelse av antistoffnivå mot Haemophilus influenzae type b.

Alle innsendte isolater blir karakterisert ved biotyping, serotyping og molekylært ved kapseltyping og multilokus sekvenstyping (MLST). Helgenomsekvensering er etablert og brukes til identifikasjon og genotyping av Haemophilus influenzae. Antistoffundersøkelser gjøres ved «in house» kapseloligosakkarid ELISA IgG.