Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Enterohemoragisk E. coli (EHEC)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Enterohemoragisk E. coli (EHEC)

Enterohemoragisk E. coli (EHEC)

FHI har referansefunksjon for enterohemorragisk E. coli (EHEC).

FHI har referansefunksjon for enterohemorragisk E. coli (EHEC).


FHI har referansefunksjon for enterohemorragisk E. coli (EHEC) 
Hensikten er å gi råd om smitteverntiltak rundt tilfeller med EHEC-infeksjon, samt å bidra til en nasjonal epidemiologisk overvåking, utbruddsetterforskning, forebygging og bekjempelse av EHEC-infeksjoner. Infeksjoner med EHEC er meldingspliktig til MSIS

Alle kliniske førstegangsisolater av EHEC sendes som renkultur til FHI. Kun unntaksvis kan blandingskultur hvor shigatoksin er påvist sendes inn. Kriterier for innsending av EHEC er angitt i Strategirapport nr. 29, 2015. Kontrollprøver og isolater som påvises ved eventuelt sykdomsresidiv mindre enn 3 måneder etter siste positive prøve skal ikke sendes inn med mindre det foreligger grunn til å mistenke reinfeksjon. 

Renkulturer av isolatene skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Alle innsendte EHEC-isolater verifiseres spektrofotometrisk (MALDI-TOF MS) og gen(er) for shigatoksin bekreftes og subtypes ved PCR. Innsendte blandingskulturer analyseres for å kartlegge sentrale virulensgener.

Helgenomsekvensering av alle EHEC-isolater utføres for å kartlegge virulensgener, serotype, sekvenstype (ST) og klustertype (CT) med tanke på molekylærepidemiologisk overvåking. ST og CT bestemmes ved henholdsvis multilokus sekvenstyping (MLST) [1] og kjernegenom MLST [2].

Referanser

  1. Wirth T, Falush D, Lan R, Colles F, Mensa P, Wieler LH, Karch H, Reeves PR, Maiden MC, Ochman H, Achtman M. (2006). Sex and virulence in Escherichia coli: an evolutionary perspective. Mol Microbiol. 60(5):1136-51. coli MLST Warwick (http://enterobase.warwick.ac.uk/species/index/ecoli).
  2. Escherichia/Shigella cgMLST v1 scheme for EnteroBase  (kjørt i SeqSphere+ ).