Hopp til innhold

Campylobacter

Publisert Oppdatert

Alle kliniske førstegangsisolater av Campylobacter påvist i blodkultur og fra andre normalt sterile lokalisasjoner sendes som renkultur til FHI.

Alle kliniske førstegangsisolater av Campylobacter påvist i blodkultur og fra andre normalt sterile lokalisasjoner sendes som renkultur til FHI.


FHI har referansefunksjon for Campylobacter. FHI bidrar til utbruddsetterforskning samt å overvåke forekomsten av antibiotikaresistens i Campylobacter. Campylobacteriose er meldingspliktig til MSIS

Alle kliniske førstegangsisolater av Campylobacter påvist i blodkultur og fra andre normalt sterile lokalisasjoner sendes som renkultur til FHI (lenker i avsnitt under). Renkultur av fecesisolater sendes inn dersom det foreligger mistanke om sykdomsutbrudd. 

Renkulturer av isolatene skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema. 

Alle innsendte Campylobacter-isolater fra sterile lokalisasjoner og fra feces ved mistanke om utbrudd helgenomsekvenseres. Species identifiseres og molekylærepidemiologisk typing utføres for å bestemme sekvenstype (ST) og klustertype (CT), basert på multilokus sekvenstyping (MLST) og kjernegenom MLST [1].

Antibiotikaresistens bestemmes i overvåkningsøyemed (publiseres i NORM-rapporten og rapport fra ECDC).