Hopp til innhold

Brucella

Publisert

Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for Brucella.

Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for Brucella.


Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for Brucella med overvåkingshensikt. Brucella er meldingspliktig til MSIS, gruppe A, se meldingskriterier for sykdommer i MSIS.

FHI mottar mistenkte Brucella species isolater, klinisk prøvemateriale og miljøprøver for påvisning, identifikasjon og resistensbestemmelse av Brucella. I tillegg mottar FHI serum/plasma til undersøkelse av antistoffer mot Brucella som kan være av diagnostisk verdi ved mistanke om brucellose.

Påvisning og identifikasjon av Brucella species gjøres ved bruk av fenotypiske og molekylære metoder. Antistoffbestemmelse utføres ved bruk av kommersielt ELISA kit (SERION ELISA classic Brucella IgG/IgM/IgA).

Innhold på denne siden

Akkreditering ved FHI

Du finner mer informasjon om hvilke metoder som er akkreditert, i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet