Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Begreper og forkortelser»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Begreper og forkortelser

Begreper og forkortelser

Beskriving av aktuelle begreper og forkortelser brukt i veilederen.

Beskriving av aktuelle begreper og forkortelser brukt i veilederen.


Begreper

Allens test. En test på om blodforsyningen til hånden og fingrene via radialisarterien er åpen. https://www.youtube.com/watch?v=FCl5RqM07jU.

Antibiotikalås. Når en antimikrobiell løsning brukes for å fylle eller «låse» kateteret når det ikke er i bruk.

ADAPTE-prosessen. (Adaptation of international evidence based clinical practice guidelines). En validert og systematisk fremgangsmåte for utvikling av retningslinjer gjennom tilpassing av en eller flere eksisterende retningslinjer til en annen helsesetting.

Antiseptika. Legemidler som inaktiverer mikroorganismer og brukes til desinfeksjon av hud og slimhinner.

AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation Instrument). Et validert verktøy for vurdering av metodologisk kvalitet på retningslinjer.

Arterielt perifert kateter. Brukes til hemodynamisk overvåkning, blodgassanalyse og blodprøvetaking. Legemiddelinfusjoner og -injeksjoner skal aldri administreres via perifere arterielle katetre.

Aseptikk. En metode som skal hindre at det tilføres patogene mikroorganismer til et definert område.

Barn. Defineres i denne veilederen som < 18 år.

Blodbaneinfeksjon (BBI). Laboratoriebekreftet blodbaneinfeksjon hvor det er påvist kjent patogen mikroorganisme fra en eller flere blodkulturer i tillegg til at pasienten har kliniske symptomer.

Desinfeksjon. En metode som eliminerer de fleste mikroorganismer, men ikke bakteriesporer. Ved avsluttet desinfeksjon skal færre enn 1 av 105 vegetative bakterier ha overlevd.

Desinfeksjonshette. Brukes til nålefrie koblinger hvor desinfeksjonshetten desinfiserer koblingen kontinuerlig. Desinfeksjonshetten er et supplement til aktiv manuell desinfeksjon.

Flebitt. Betennelse i en perifer vene.

Gauge. Mål for ytre diameter på en kanyle.

Hickman kateter. Sentralvenøst, subkutant tunnelert kateter med cuff og ett eller flere løp, for langtidsbruk.

Håndhygiene. Desinfeksjon av hender med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel eller rengjøring med såpe og vann.

Infeksjonsforebyggende tiltakspakker ("Care bundles"). Tiltakspakker som er sammensatt av flere dokumentert effektive infeksjonsforebyggende tiltak.

Infeksjonstegn. Rødhet, smerte, hevelse, feber og ev. sårsekret rundt innstikkstedet til kateteret.

Intermitterende infusjon. Når infusjonen ikke gis kontinuerlig, men periodevis med varierende mellomrom.

Intravaskulære katetre. En fellesbenevnelse for alle typer katetre og kanyler som legges inn i blodbanen for administrering av legemidler, parenteral ernæring, blodprodukter, væske eller trykkmåling.

Kateterassosiert blodbaneinfeksjon. Blodbaneinfeksjon hvor man mistenker at et intravaskulært kateter kan være utgangspunkt for infeksjonen, men hvor dette ikke er mikrobiologisk bekreftet.

Kateter-relatert blodbaneinfeksjon. Blodbaneinfeksjon hvor utgangspunktet for infeksjonen er det intravaskulære katetret og hvor dette er mikrobiologisk bekreftet i henhold til gitte diagnostiske kriterier.

Ekstraluminal kontaminering. Bakterier på huden forurenser kateteret på utsiden, f.eks. ved innleggelse, med påfølgende kolonisering av kateterspiss.

Intraluminal kontaminering. Kateteret forurenses på innsiden, f.eks. ved håndtering av koblinger eller forurenset infusjonsvæske.

Kilderetningslinje. Kunnskapsbasert AGREE-vurdert retningslinje.

Klare intravenøse væsker. Infusjoner med klare væsker uten tilsetninger av medikamenter.

Klorheksidin (klorheksidingluconat). Antiseptikum med bredspektret antibakteriell effekt.

Klorheksidinsprit. Kombinasjon av klorheksidin og alkohol. Styrken på alkoholen (etanol eller isopropylalkohol) skal være 70 %. Styrken på klorheksidin kan variere, minimum 5 - 20 mg/ml. Klorheksidin forsterker og forlenger desinfeksjonseffekten sammenlignet med alkohol alene.

Korttidskateter. Intravaskulært kateter innlagt fra noen få dager til 4 uker. F.eks. perifert venekateter, perifert arterielt kateter og ikke-tunnelert sentralvenøst kateter.

Kunnskapspyramide (S – pyramide). En modell som hjelper til med å bestemme hvilke kilder du skal velge når du søker etter forskningsbasert kunnskap.

Langtidskateter. Intravaskulært kateter innlagt i måneder eller år. F.eks. tunnelert sentralvenøst kateter eller totalt implantert kateter.

Maksimale sterile barrierer. Inkluderer bruk av hette, munnbind, steril frakk, sterile hansker og steril tildekking av hele pasientens kropp. Brukes ved innleggelse av sentralvenøst kateter.

Non-touch-teknikk. Aseptisk metode hvor formålet er å unngå å tilføre mikroorganismer til et område eller til utstyr. I stedet for å bruke sterile hansker, berøres området / utstyret ved hjelp av sterile kompresser eller instrumenter.

Nålefrie koblinger ("needleless connectors"). Kobles til kateterenden eller en forlengelsesslange og muliggjør intravenøs tilgang gjennom koblingens membran. Brukes både til infusjon og aspirasjon.

Recapping. Beskyttelseshetten settes tilbake på brukte kanyler. Dette bør unngås da handlingen gir risiko for stikkskader.

Ren. Fri for synlig forurensning.

Rene oppgaver. Krever håndhygiene før utførelse. Innebærer oppgaven kontakt med kroppsvæsker, må rene hansker brukes ved utførelse.

Positiv-trykk-teknikk. Metode for skylling av kateter som utføres ved å beholde trykket på sprøytestemplet og langsomt injisere de siste ml samtidig som treveiskranen stenges. Teknikken forebygger at blodet strømmer inn i kateterlumen.

Pulserende teknikk. Metode for skylling av kateter som utføres ved å injisere hele væskemengden støtvis,1-2 ml av gangen. Dette fører til turbulens og forebygger dannelse av belegg i "lumen".

Steril. Fravær av mikroorganismer.

Sterilfiltrert alkohol (etanol). Alkohol som er steril og sporefri. Ikke-filtrerte alkoholer kan inneholde bakteriesporer, som ikke inaktiveres av alkoholen, og er følgelig ikke sterile.

Suturløst fikseringsutstyr. Selvklebende sterilt semipermeabelt bandasjemateriell, stifting, bandasje festet med tape, sårliming, elastiske fikseringsbandasjer, tubebandasjer og spesialutviklet stabiliseringsutstyr.

Tromboflebitt. Betennelse i en vene, flebitt, som resulterer i trombosedannelse i venens hulrom.

Veneport ("venous access port – VAP"). Liten hul kapsel med silikonpute/membran tilsluttet et silikonkateter. Porten opereres inn i en lomme under huden hvor kateterdelen plasseres i en hovedvene. Veneport er beregnet for langtidsbruk.

Voksne. Defineres i denne veilederen som ≥ 18 år.

Forkortelser

ASA: American Society of Anesthesiologists

BBI: Blodbaneinfeksjon

CDC: Centers for Disease Control and Prevention

CLABSI: Central line associated bloodstream infection

CRBSI: Catheter related bloodstream infection

ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control

FHI: Folkehelseinstituttet

HAI: Helsetjenesteassosierte infeksjoner

IDSA: Infectious Diseases Society of America

IKP: Infeksjonskontrollprogram

IV katetre: Intravaskulære katetre

KA-BBI: Kateterassosiert blodbaneinfeksjon

KR-BBI: Kateterrelatert blodbaneinfeksjon

NICE: National Institute for Clinical Exellence

PVK: Perifert venøst kateter

SHEA: Society for Healthcare and Epidemiology of America

SVK: Sentralvenøst kateter

WHO: World Health Organization

Bruk av skal, må og bør

Når det står at et tiltak skal eller utføres, er tiltaket direkte knyttet til krav i lovverket.

Når det står at et tiltak bør utføres, er tiltaket å anse som en faglig anbefaling.

Referanser

  1. Alper BS, Haynes RB. EBHC pyramid 5.0 for accessing preappraised evidence and guidance. Evid Based Med 2016;21(4):123-5.