Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Inspeksjon og fjerning av intravaskulære katetre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Inspeksjon og fjerning av intravaskulære katetre

Inspeksjon og fjerning av intravaskulære katetre

Daglig vurdering av indikasjon og infeksjonsrisiko.

Daglig vurdering av indikasjon og infeksjonsrisiko.


 • Inspiser kateterets innstikksted daglig for å identifisere infeksjonstegn, og palper utenpå bandasjen for å avdekke ev. smerter rundt innstikkstedet. 1A.
 • Fjern intravaskulære katetre ved infeksjonstegn eller når kateteret ikke brukes. Dekk innstikkstedet med steril bandasje. 1A
 • Ikke skift intravaskulære katetre rutinemessig for å forebygge kateterassosiert infeksjon. 1A
 • Informer pasienten om å varsle helsepersonell hvis det oppstår smerter eller ubehag rundt innstikkstedet. 1A

Anbefalingen om daglig inspeksjon av kateterets innstikksted og bandasjer er tilpasset fra to kilderetningslinjer (1,2).

Infeksjonsrisiko vil påvirkes av hudflora og ekstravasal infusjon dersom kateterets posisjon endres (1). Det er derfor viktig å sjekke innstikkstedet for infeksjonstegn daglig og fjerne kateteret umiddelbart ved infeksjonstegn, for å unngå videre utvikling av infeksjon (3,4). Ved blodbaneinfeksjon hvor det mistenkes at kateteret er årsak til infeksjonen, er fjerning av kateteret det viktigste behandlingstiltaket (5). Tiltaket bør inngå i en sammensatt tiltakspakke eller sjekkliste (6).

Vurder daglig om det foreligger indikasjon for kateteret (7,8). Intravaskulære katetre som ikke er i bruk skal fjernes umiddelbart og innstikkstedet dekkes med en steril bandasje. Velfungerende katetre bør ikke skiftes rutinemessig etter fastsatte tidsintervaller, da dette ikke ser ut til å redusere risiko for infeksjoner (1,3,5,9). Kateteret skal skiftes basert på klinisk indikasjon; hvis det ikke fungerer, det er behov for kateter med flere lumen, eller ved tegn på infeksjon. Internasjonale retningslinjer om infeksjonsforebygging ved intravaskulære katetre har oppdatert sine tiltak i tråd med dette (2,4,6,10,11,12,13). Dersom kateteret må skiftes skal det anvendes maksimale sterile barrierer (14).

Pasienten bør oppfordres til å melde fra om smerter og ubehag ved innstikkstedet (1,2,3,6,15,16,17,18). Det er i tillegg anbefalt å utarbeide skriftlig informasjon til pasienten om å være observant på infeksjonssymptomer, følge med på om helsepersonell utfører daglig kontroll av innstikksted, kateter og bandasjemateriell slik det er anbefalt, og gi beskjed hvis anbefalingen ikke følges opp (11).

Referanser

 1. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter -Related Infections. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention,; 2011. Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bsi-guidelines-2011.pdf
 2. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al. epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection 2014;86, Supplement 1:S1-S70.
 3. Central Enhet for Infeksjonshygiejne. Nationale infeksjonshygiejniske retningslinjer for brug af intravaskulære katetre. 2.1. utg. København: Statens serum institut; 2016. Tilgjengelig fra: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-iv-katetre.pdf?la=da
 4. Webster J, Osborne S, Rickard CM, Marsh N. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev 2019;(1):CD007798.
 5. Timsit JF, Rupp M, Bouza E, Chopra V, Karpanen T, Laupland K, et al. A state of the art review on optimal practices to prevent, recognize, and manage complications associated with intravascular devices in the critically ill. Intensive Care Med 2018;44(6):742-59.
 6. Assosiation for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC). Guide to Preventing Central Line-assosiated Bloodstream Infections. Washington: APIC; 2015. Tilgjengelig fra: https://apic.org/Resources/Topic-specific-infection-prevention/Central-line-associated-bloodstream-infections
 7. Forebygging av infeksjon ved SVK [nettdokument]. Oslo: I trygge hender 24-7 [oppdatert mai 2020; lest 15. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/om-oss/innsatsområder/forebygging-av-infeksjon-ved-svk
 8. Ling ML, Apisarnthanarak A, Jaggi N, Harrington G, Morikane K, Thu le TA, et al. APSIC guide for prevention of Central Line Associated Bloodstream Infections (CLABSI). Antimicrob Resist Infect Control 2016;5:16.
 9. Loveday HP, Wilson JA, Prieto J, Wilcox M. epic3: revised recommendation for intravenous catheter and catheter site care. Journal of Hospital Infection 2016;92(4):246-348.
 10. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Healthcare-associated infections: prevention and control in primary and community care. oppdatert. utg. London: NiCE; 2017. Clinical guideline [CG139]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/cg139
 11. Jacob JT, Gaynes R. Intravascular catheter-related infection: Prevention. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. [oppdatert 10. oktober 2019; lest 10. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/intravascular-catheter-related-infection-prevention
 12. Frank RL. Peripheral venous access in adults. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. [oppdatert 14. mai 2020.; lest 10. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/peripheral-venous-access-in-adults
 13. Alliance for Vascular Access Teaching And Reasearch (AVATAR GROUP). Frequently Asked Questions: What is the recommended frequency for changing a peripheral IV catheter? [nettdokumenet]. Queensland Australia: AVATAR Group [oppdatert 2019; lest 15. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.avatargroup.org.au/faq---pivc-replacement.html
 14. Central Enhed for Infektionshygiejne. Nationale infektionshygiejniske retningslinjer for desinfektion i sundhedssektoren. 1.3. utg. København: Statens Serum Institut; 2018. Tilgjengelig fra: https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da
 15. Marschall J, Mermel LA, Fakih M, Hadaway L, Kallen A, O'Grady NP, et al. Strategies to prevent central line-associated bloodstream infections in acute care hospitals: 2014 update. Infect Control Hosp Epidemiol 2014;35 Suppl 2:S89-107.
 16. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Healthcare-associated infections: prevention and control in Primary and Community Care. London: NICE; 2012. Clinical guideline [CG139]. Tilgjengelig fra: https://www.nice.org.uk/guidance/cg139
 17. American Society of Anesthesiologists, Task Force on Central Venous Access,. Practice guidelines for central venous access. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2012. NGC-8999.
 18. Infusion Nurses Society. Infusion Nursing Standards of Practice. J Infus Nurs 2011;34(1S).