Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndhygiene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Håndhygiene

Håndhygiene

Utfør håndhygiene umiddelbart før ren eller aseptisk oppgave ved all håndtering av intravaskulære katetre.

Utfør håndhygiene umiddelbart før ren eller aseptisk oppgave ved all håndtering av intravaskulære katetre.


Håndhygiene utføres umiddelbart før ren eller aseptisk oppgave. 1A

Ren eller aseptisk oppgave i denne sammenheng er:

  • før innleggelse av intravaskulært kateter
  • før palpering av innstikkssted
  • før håndtering og fjerning av intravaskulært kateter
  • før bandasjeskift og stell av innstikksted

Det er klar sammenheng mellom manglende eller utilstrekkelig håndhygiene og økt smitterisiko i helseinstitusjoner. Ifølge WHOs modell "My 5 moments", skal håndhygiene alltid utføres umiddelbart før en aseptisk oppgave (1,2,3,4). Dersom helsepersonell har berørt pasienten eller gjenstander etter siste utførte håndhygieneprosedyre, bør hendene desinfiseres eller rengjøres på nytt før en tar på sterile hansker for å gjennomføre en aseptisk oppgave (2).

Opplæring av pasient og pårørende i håndhygiene er et viktig tiltak for å få redusere smittespredning (2,5,6,7). "UpToDate" fastsetter opplæring i håndhygiene som ett av tiltakene i en infeksjonsforebyggende tiltakspakke som anbefales brukt til alle pasienter med intravaskulære katetre (6). Nasjonal håndhygieneveileder har også anbefalinger relatert til opplæring av pasienter og pårørende om håndhygiene (2).

Referanser

  1. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter -Related Infections. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention,; 2011. Tilgjengelig fra: https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bsi-guidelines-2011.pdf
  2. Håndhygieneveilederen [nettdokument]. Oslo: Folkehelseinstituttet [oppdatert Februar 2017; lest 14. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/
  3. World Health Organization. WHO guidelines on hand hygiene in health care: first global patient safety challenge clean care is safer care. Geneva: World Health Organization; 2009. Tilgjengelig fra: https://www.who.int/publications/i/item/9789241597906
  4. Anderson DJ. Infection prevention: Precautions for preventing transmission of infection. UpToDate [database]. Waltham, MA: UpToDate, Inc. [oppdatert 11. mars 2020; lest 10. juli 2020]. Tilgjengelig fra: https://www.uptodate.com/contents/infection-prevention-precautions-for-preventing-transmission-of-infection?search=hand%20hygiene&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1
  5. Loveday HP, Wilson JA, Pratt RJ, Golsorkhi M, Tingle A, Bak A, et al. epic3: National Evidence-Based Guidelines for Preventing Healthcare-Associated Infections in NHS Hospitals in England. Journal of Hospital Infection 2014;86, Supplement 1:S1-S70.