Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «1. Overvåking»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 1. Overvåking

Kapittel 1. Overvåking

Her finner kommunelegen råd om hvilke hendelser og situasjoner som bør overvåkes.

Her finner kommunelegen råd om hvilke hendelser og situasjoner som bør overvåkes.


Formål 

Utbrudd eller annen uheldig utvikling i kommunen skal oppdages og håndteres før sykdomsbyrden blir betydelig og helse- og omsorgstjenestens kapasitet blir overskredet. 

Ansvar 

Kommunelegen har ansvar for å ha lokal epidemiologisk oversikt, jf. smittevernloven § 7-2. Folkehelseinstituttet har ansvar for den nasjonale overvåkingen og for å støtte kommunene med overvåkingsresultater, jf. smittevernloven § 7-9. 

Kommunen har ansvar for monitorering av kapasitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Helsedirektoratet har blant annet ansvar for å ha oversikt over spesialisthelsetjenestenes kapasitet, særlig for intensivplasser. 

Arbeidet 

Kommunelegen anbefales å overvåke utviklingen av: 

  • Epidemiologisk situasjon  
  • Epidemiologiske hendelser, altså uvanlige eller uventede utbrudd og utbrudd i helseinstitusjoner 
  • Belastning og kapasitet i helse- og omsorgstjenesten 
Tabell 1 Utvikling av covid-19 og hendelser i kommunen som bør overvåkes, beskrivelse av disse og mulige datakilder som kan benyttes

Utvikling/Hendelse 

Beskrivelse 

Mulige datakilder 

Uvanlig eller uventet endring i epidemiologisk utvikling 

Overvåking av insidens av sykdom, innleggelser, legekonsultasjoner, dødsfall og sykefravær for å avdekke uvanlige endringer i trend. 

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten (nettsiden) 

Dødsårsaksmeldinger 

Kommunale systemer for sykefravær 

 

Uvanlige eller uventede utbrudd 

Oppdaging av uvanlige eller uventede utbrudd og utbrudd i sykehjem. 

Direkte varsling i kommunen (MSIS-forskriften § 3-4) 

Overbelastning av kapasitet i helsetjenestene 

Monitorering av kommunens kapasitet til å gi behandling hos fastleger, legevakt, hjemmesykepleien og sykehjemmene, samt kapasitet til å ta imot 

ferdigbehandlete pasienter fra 

sykehusene. 

Kommunale systemer 

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten (nettsiden) gir oversikt over lege og legevakt 

 

 

Historikk

28.03.2022: Oppdatert i samsvar med dagens situasjon.

09.10.2021: Enkelte presiseringer og endringer som følge av regjeringens nye strategi- og beredskapsplan og diverse innspill fra brukere.

10.02.2021: Lagt til to lenker Koronaveilederen har oppdaterte dagrapporter på ukedagene samt en ukerapport som vanligvis publiseres onsdager.

6.10.2020: De ti trinnene i arbeidet med å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd er delt i ti kapitler i stedet for ett langt kapittel.