Hopp til innhold

Meldinger

Viser  40  treff

Sorter etter:
|
 1. Delta i brukerundersøkelse om folkehelseprofiler

  Folkehelseinstituttet vil gjerne vite hva du mener om folkehelseprofilene for kommuner, bydeler og fylker. Delta i vår brukerundersøkelse! Det tar om lag fem minutter å svare på spørsmålene. Målet vårt er å fange opp behov for forbedringer og få kunnsk...

  Melding

  Publisert

 2. Covid-19: nettundervisning om personlig beskyttelsesutstyr og håndhygiene

  Den 5. og 6. mai arrangerer Folkehelseinstituttet fem nettundervisninger om bruk av personlig beskyttelsesutstyr og håndhygiene til rett tid: Hvordan forebygger vi og hva gjør vi når smitte er påvist? Nettundervisning for fem type arbeidsplasser...

  Melding

  Publisert

 3. Siste oppdateringer i statistikkbankene: legemidler og vaksinasjoner

  Norgeshelsa og Kommunehelsa statistikkbanker er oppdatert med 2019-tall fra Reseptregisteret og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det betyr at du kan finne følgende tall for landet, fylkene og kommunene etter ny kommune- og fylkesinndeling:  ...

  Melding

  Publisert

 4. Påminnelse om bestilling av sesonginfluensavaksine 2020/2021

  I uke 16 sendte Folkehelseinstituttet en påminnelse til kommuner som ikke har bestilt sesonginfluensavaksine 2020/2021 til anbefalte målgrupper (influensa­vaksinasjons­programmet). Vi forstår at neste influensasesong ikke har størst fokus i...

  Melding

  Publisert

 5. Influensarapport for uke 14/2020

  Influensarapporten for uke 14 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapport for uke 14 Ukerapporter publiseres vanligvis hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider. Grunnet...

  Melding

  Publisert

 6. Influensarapport uke 13/2020

  Influensarapporten for uke 13 er nå tilgjengelig, du finner den her: Influensarapport for uke 13 Ukerapporter publiseres hver torsdag fra og med uke 41 om høsten til uke 21 påfølgende vår på Folkehelseinstituttets nettsider.  Ukerapporter for...

  Melding

  Publisert

 7. GLOBVAC-konferansen 2020 13. og 14. mai er avlyst

  Globvac-konferansen 2020, som skulle gått av stabelen i Oslo 13. og 14. mai er avlyst. Arrangementskomiteen har vedtatt å avlyse konferansen i mai på grunn av den nåværende situasjonen i forbindelse med covid-19-pandemien. Konferansen blir utsatt på...

  Melding

  Publisert

 8. Smitteverndagene 2020 avlyst

  Årets smitteverndager som var planlagt  20.–21. april på Oslo Kongressenter er avlyst.  Smitteverndagene er primært beregnet for smittevernansvarlig lege i kommunen og andre som arbeider med smittevern i kommunene.

  Melding

  Publisert

 9. Ny temaside om vaksiner til voksne

  Det er opprettet en temaside hvor informasjon om generelle anbefalinger om vaksiner til voksne er samlet:  Vaksiner til voksne

  Melding

  Publisert

 10. Lavere bemanning på vaksinerådgivningstelefonen

  På grunn av koronavirusutbruddet omdisponeres ressurser ved Folkehelseinstituttet til dette arbeidet. Det innebærer blant annet at vaksinerådgivningstelefonen for helsepersonell i en periode får noe redusert bemanning. Tjenesten er fortsatt åpen alle...

  Melding

  Publisert

 11. Forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2020/2021

  Informasjon om forhåndsbestilling av sesonginfluensavaksine 2020/2021 ble sendt til postmottak i kommuner og helseforetak uke 10-2020. Vaksinen er tilgjengelig for forhåndsbestilling nå. Nytt av året er at influensavaksine til personer utenom anbefalte...

  Melding

  Publisert

 12. Koronavirus 2019-nCoV meldingspliktig sykdom til MSIS

  Fra 31.01.2020 ble Koronavirus med utbruddspotensiale definert som ny meldingspliktig sykdom til MSIS. Kriterier for melding er positiv prøve for 2019-nCoV-infeksjon uavhengig av kliniske symptomer. 

  Melding

  Publisert

 13. Oppdaterte råd om poliovaksinasjon

  Det er en pågående global kamp for å utrydde polioviruset. Etter at verden har sett enorme fremskritt i dette arbeidet de siste tiårene, er det de siste to årene igjen en økning både i antall land med utbrudd og antall meldte tilfeller med polio. Et...

  Melding

  Publisert

 14. Viktige endringer i MSIS-forskriften fra 1. januar 2020

  Utvidet meldeplikt for laboratorier Meldingsplikten fra laboratoriene i forskriften for Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er endret. I henhold til denne skal laboratorier sende melding om alle mikrobiologiske prøvesvar samme dag som...

  Melding

  Publisert

 15. Viktige endringer i SYSVAK-forskriften fra 1. januar 2020

  Registrering uten samtykke og reservasjonsrett av alle vaksinasjoner Etter 1. januar registreres alle vaksinasjoner i SYSVAK, også de utenfor program, uten samtykke eller reservasjonsrett for den som vaksineres. Dette er nedfelt i SYSVAK-registerforskr...

  Melding

  Publisert

 16. Global mangel på HPV-vaksine

  Økt etterspørsel etter vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) globalt har ført til at produsentene ikke klarer å levere vaksine til alle som kan ha nytte av den. Situasjonen får ikke konsekvenser for tilbudet om HPV-vaksine gjennom...

  Melding

  Publisert

 17. Overgang fra Hepatitis B immunglobulin til Umanbig

  I februar/mars 2020 blir et hepatitt B immunglobulinpreparat med markedsføringstillatelse i Norge (Umanbig) tilgjengelig fra Folkehelseinstituttet. Preparatet erstatter Hepatitis B immunglobulin som ikke har markedsføringstillatelse. Umanbig 1 ml har...

  Melding

  Publisert Oppdatert

 18. Riktig bruk av SYSVAK-kode for HPV-vaksine

  Folkehelseinstituttet minner om at de ulike HPV-vaksinene har ulike koder i SYSVAK, og Cervarix som nå brukes i barnevaksinasjonsprogrammet skal registreres som HPV02. De ulike kodene for HPV-vaksine er: Cervarix: HPV02 Gardasil 9: HPV09 Gardasil...

  Melding

  Publisert

 19. Globvac-konferansen 2020 – set av datoane!

  Globvac skal handle om utviklinga av global helse i det 21. århundret. Kva har vi oppnådd så langt og kva kjem til å skje? Konferansen blir arrangert i Oslo, 13. og 14. mai. Folkehelseinstituttet arrangerer konferansen i samarbeid med Universitetet i...

  Melding

  Publisert

 20. Oppdatert liste over land med sirkulerande smitte av meslingar

  På bakgrunn av ny informasjon fra WHO Europa er lista over land med sirkulerande smitte av meslingar oppdatert.  Når er det behov for fremskyndet MMR-vaksine ? (FHI) Conclusions of the 8th meeting of the European Regional Verification Commission for...

  Melding

  Publisert