Hopp til innhold

Flere artikler om temaet

Viser  10  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Smitte fra dyr – forekomst og risiko

  Både kjæledyr, fugler, pinnsvin i hagen og husdyr kan være en kilde til smitte med forskjellige mikroorganismer.

  Artikkel

  Publisert

 2. Tidenes største En- helse satsing finansiert fra EUs Horisont 2020

  På instituttnivå deltar FHI i totalt tolv H2020 prosjekter fordelt på en rekke fagområder, hvorav One Health European Joint Programme (OHEJP) er det største med 39 partnere.

  Artikkel

  Publisert

 3. Tiltak ved utbrudd av norovirus i barnehager, på hoteller og andre overnattingssteder

  Norovirus spres lett fra person til person på steder hvor det er mye folk. God håndhygiene minsker sjansen for å bli smittet og beskytter mot videre spredning av viruset og utbrudd.

  Artikkel

  Publisert

 4. Risikoen ved å drikke rå melk

  Rå melk kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier og andre mikrober, og bør derfor varmebehandles før vi drikker den eller bruker den i matlaging.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 5. Hvordan forebygge smitte fra reptiler til mennesker

  Fra og med 15. august 2017 er det tillatt med 19 reptilarter i Norge. Amfibier vil fortsatt være forbudt. Dyrene kan ha bakterier som kan smitte til mennesker.

  Artikkel

  Publisert

 6. Funn av E. coli i mat og vann - hva betyr det?

  Funn av E. coli betyr som regel at produktet det er funnet i, enten det gjelder en matvare eller vann, nylig har blitt forurenset med avføring. Funnet er et uttrykk for dårlig hygiene.

  Artikkel

  Publisert

 7. Slik førebygger du omgangssjuke som kjem av norovirus

  Norovirus er svært smittsamt. Dei viktigaste førebyggande tiltaka er grundig handvask med såpe og vatn og god kjøkkenhygiene heime, i skule og i barnehage.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 8. Tarminfeksjon med campylobacter - campylobacteriose

  Campylobacter er en bakterie som kan gi diaresykdom hos mennesker. Mennesker blir smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr eller fugler.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 9. Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner

  Enkelte pasienter med tarminfeksjoner kan på grunn av arbeidssituasjon eller oppholdssted utgjøre en økt risiko for videre smittespredning.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 10. Overvåking og varsling av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser

  Avdeling for infeksjonsovervåking har en egen faggruppe for overvåking av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser. Her finnes også en utbruddsgruppe som kan bistå kommunene ved utbrudd (epidemier).

  Artikkel

  Publisert Oppdatert