Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Flere artikler om temaet


Avgrens søket
 1. Artikkel

  Tidenes største En- helse satsing finansiert fra EUs Horisont 2020

  På instituttnivå deltar FHI i totalt tolv H2020 prosjekter fordelt på en rekke fagområder, hvorav One Health European Joint Programme (OHEJP) er det største med 39 partnere.

 2. Artikkel

  Tiltak ved utbrudd av norovirus i barnehager, på hoteller og andre overnattingssteder

  Norovirus spres lett fra person til person på steder hvor det er mye folk. God håndhygiene minsker sjansen for å bli smittet og beskytter mot videre spredning av viruset og utbrudd.

 3. Artikkel

  Risikoen ved å drikke rå melk

  Rå melk kan inneholde sykdomsfremkallende bakterier og andre mikrober, og bør derfor varmebehandles før vi drikker den eller bruker den i matlaging.

 4. Artikkel

  Hvordan forebygge smitte fra reptiler til mennesker

  Fra og med 15. august 2017 er det tillatt med 19 reptilarter i Norge. Amfibier vil fortsatt være forbudt. Dyrene kan ha bakterier som kan smitte til mennesker.

 5. Artikkel

  Funn av E. coli i mat og vann - hva betyr det?

  Funn av E. coli betyr som regel at produktet det er funnet i, enten det gjelder en matvare eller vann, nylig har blitt forurenset med avføring. Funnet er et uttrykk for dårlig hygiene.

 6. Artikkel

  Harepest - overføres fra lemen og andre smågnagere

  I år med mye lemen og mus i naturen, bør du være ekstra forsiktig med å drikke vann direkte fra naturen og ved håndtering av muselort og avføring fra andre smågnagere.

 7. Artikkel

  Tarminfeksjon med campylobacter - campylobacteriose

  Campylobacter er en bakterie som kan gi diaresykdom hos mennesker. Mennesker blir smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr eller fugler.

 8. Artikkel

  Hva kan smitte fra dyr?

  Både kjæledyr, fugler, pinnsvin i hagen og husdyr kan være en kilde til smitte med forskjellige mikroorganismer.

 9. Artikkel

  Overvåking og varsling av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser

  Avdeling for infeksjonsovervåking har en egen faggruppe for overvåking av næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser. Her finnes også en utbruddsgruppe som kan bistå kommunene ved utbrudd (epidemier).