Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Viktige dokumenter for MoBa-forskere

Her finner du MoBa protokoller, tilgangsdokumenter og retningslinjer for artikler.

MoBa-data brukes ikke bare av Folkehelseinstituttet, men også av mange andre forskere og forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt. Retningslinjer, datatilgang og priser er de samme for alle brukere.

Kontakt gjerne datatilgang@fhi.no dersom du trenger ytterligere informasjon.

Protokoll

Rekruttering av deltakere i MoBa ble avsluttet i 2009, og studien er nå inne i en ny fase. Protokoll 1 dekker første del av studien og beskriver rekrutteringsfasen. Protokollen finnes i norsk og engelsk versjon. Protokoll 2 beskriver neste arbeidsfase i studien. Den er kun tilgjengelig i engelsk versjon og ble sist revidert i oktober 2012. 

Tilgangsdokumenter endret 2015 

Dokumentet som beskriver hvordan man får tilgang til og kan benytte data og biologisk materiale fra MoBa til forskningsformål ble revidert i 2015.

Tidligere besto dette av ett felles dokument (september 2013). Det reviderte tilgangsdokumentet består nå av tre dokumenter: Vedtekter, retningslinjer og avtaledokument.

Dokumentene er utformet basert på hvilke bestemmelser de omhandler:

  • Vedtekter MoBa omfatter organisatoriske bestemmelser for MoBa
  • Retningslinjer MoBaomfatter hvilke betingelser som gjelder når forsker skal søke tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa, samt om søknadsbehandling
  • Avtaledokument MoBa omfatter betingelser for bruk av data og biologisk materiale fra MoBa

Hva består avtaledokumentet av:

Avtaledokumentet består av både eksterne rammebetingelser (for eksempel lov, forskrift, konsesjon og samtykke), men også hvilke betingelser FHI setter for tilgang til bruk av MoBa. Avtalen er bygd opp slik:

(i) Prosjektspesifikk del for signatur, kombinert med

(ii) Prosjektspesifikt vedlegg basert på elektronisk søknad og vedtak i MoBa

(iii) Finansielle bestemmelser 

(iv) Standardbetingelser for tilgang og bruk av MoBa som ikke er gjenstand for forhandlinger

Godkjenning av artikler

MoBa-artikler må godkjennes av ledelsen i MoBa for å sikre at analysene er utført i henhold til den godkjente søknaden og at MoBa er korrekt beskrevet. Her er sjekklistene som skal sendes inn sammen med artikkelen:

Ønske om syntaksfiler

Vi ber om at syntaksfiler som danner grunnlag for analysene legges ved når artiklene sendes til MoBa for godkjenning. Syntaksfilene må definere alle variabler/algoritmer som er benyttet i analysene. Det er ønskelig med en kort beskrivelse av hver variabel for å forklare konstruksjonen og en beskrivelse av studiepopulasjonen. Artikler uten syntaksfiler vil ikke bli vurdert for godkjenning av MoBa ledergruppe. Syntaksfiler sendes datatilgang@fhi.no.

Det er viktig at publikasjoner fra MoBa holder høy kvalitet, både på data og analyser. Vi må unngå sprikende resultater mellom artikler ved forhold som skulle være like. Ved å lage et bibliotek av syntaksfiler kan vi standardisere og kvalitetssikre bruk av data fra MoBa. Slike data vil bare bli benyttet for å reprodusere resultatene i tilgrensende publiserte artikler, og for å kommentere omkring disse resultatene i brev til redaksjoner. Ingen originaldata fra syntaksfiler skal benyttes uten eksplisitt godkjenning fra opprinnelige forskere i en egen avtale.

Standardtekst og referanser for publikasjoner

Abstract: This study is based on the Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa).  

Material and Methods: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa) is a prospective population-based pregnancy cohort study conducted by the Norwegian Institute of Public Health. Participants were recruited from all over Norway from 1999-2008. The women consented to participation in 41% of the pregnancies. The cohort now includes 114 500 children, 95 200 mothers and 75 200 fathers. The current study is based on version (to be filled in) of the quality-assured data files released for research on (to be filled in).

Consortia manuscripts where MoBa contributes with metadata: If it’s not applicable to include description and reference to MoBa in the manuscript a minimum description of MoBa with main references must be included in the supplementary part. Researchers contributing to consortia manuscripts with MoBa data must send us a copy of the published paper, to be included in our publication list. 

MoBa ønsker at forfattere inkluderer en avslutning med “acknowledgement” omfattende bidragsyterer og takk til deltakende familier som har bidratt med data og biologisk materiale. Den foreslåtte teksten kan settes inn uendret eller modifisert:

The Norwegian Mother and Child Cohort Study is supported by the Norwegian Ministry of Health and Care Services and the Ministry of Education and Research, NIH/NINDS (grant no.1 UO1 NS 047537-01 and grant no.2 UO1 NS 047537-06A1). We are grateful to all the participating families in Norway who take part in this on-going cohort study.

Referanser for MoBa

Obligatorisk: Magnus P, Birke C, Vejrup K, Haugan A, Alsaker E, Daltveit AK, Handal M, Haugen M, Hoiseth G, Knudsen GP, Paltiel L, Schreuder P; Tambs K, Vold L, Stoltenberg C. Cohort Profile Update: The Norwegian Mother and Child Cohort Study (MoBa). Int J Epidemiol 2016; 45:382-8. doi: 10.1093/ije/dyw029

Dersom biologisk materiale er brukt: Liv Paltiel, Anita Haugan, Trine Skjerden, Kari Harbak, Siri Bækken, Nina Kristin Stensrud, Gun Peggy Knudsen and Per Magnus. The biobank of the Norwegian Mother and Child Cohort Study – present status Nor J Epidemiol 2014; 24 (1-2): 29-35

Dersom relevant: Nilsen RM, Vollset SE, Gjessing HK, Skjærven R, Melve KK, Schreuder P, Alsaker ER, Haug K, Daltveit AK, Magnus P. Self-selection and bias in a large prospective pregnancy cohort in Norway. Paediatr Perinat Epidemiol 2009; 23: 597-608