Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Artikkel

Viktige dokumenter for MoBa-forskere

Her finner du MoBa protokoller, tilgangsdokumenter og retningslinjer for artikler.

Hopp til innhold

Protokoll

Rekruttering av deltakere i MoBa ble avsluttet i 2009, og studien er nå inne i en ny fase. Protokoll 1 dekker første del av studien og beskriver rekrutteringsfasen. Protokollen finnes i norsk og engelsk versjon. Protokoll 2 beskriver neste arbeidsfase i studien. Den er kun tilgjengelig i engelsk versjon og ble sist revidert i oktober 2012. 

Personvern

Personvernkonsekvensvurdering for MoBa, er gjennomført i tråd med den nye personopplysningsloven, og er godkjent av Personvernombudet ved Folkehelseinstituttet . Dokumentet beskriver og vurderer behandlingen av personopplysninger i MoBa.

Spørreskjemaer og forskningsfiler

Tilgangsdokumenter

  • Vedtekter MoBa omfatter organisatoriske bestemmelser for MoBa.
  • Retningslinjer MoBa omfatter hvilke betingelser som gjelder når forsker skal søke tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa, samt om søknadsbehandling.
  • Avtaledokument MoBa omfatter betingelser for bruk av data og biologisk materiale fra MoBa og eksterne rammebetingelser (for eksempel lov, forskrift, konsesjon og samtykke).

Godkjenning av artikler

Artikler basert på MoBa data og/eller biologisk materiale må godkjennes av MoBa administrasjonen før publisering. Dette for å sikre at analysene er utført i henhold til avtalen og at MoBa er korrekt beskrevet. Mer informasjon om godkjenning av artikler samt sjekkliste som skal sendes inn sammen med artikkelen: