Hopp til innhold

Artikkel

Viktige dokumenter for MoBa-forskere

Publisert Oppdatert

Her finner du MoBa-protokoller, tilgangsdokumenter og retningslinjer for artikler.

Her finner du MoBa-protokoller, tilgangsdokumenter og retningslinjer for artikler.


Protokoll

Rekruttering av deltakere i MoBa ble avsluttet i 2009, og studien er nå inne i en ny fase. Protokoll 1 dekker første del av studien og beskriver rekrutteringsfasen. Protokollen finnes i norsk og engelsk versjon. Protokoll 2 beskriver neste arbeidsfase i studien. Den er kun tilgjengelig i engelsk versjon og ble sist revidert i oktober 2012. 

Personvern

Personvernkonsekvensvurdering for MoBa, er gjennomført i tråd med den nye personopplysningsloven, og er godkjent av Personvernombudet ved Folkehelseinstituttet . Dokumentet beskriver og vurderer behandlingen av personopplysninger i MoBa.

Spørreskjemaer og forskningsfiler

Tilgangsdokumenter

Variabelliste og skjema for bestilling av biologisk materiale

Skjemaet fylles ut og legges ved søknad om data og/eller biologisk materiale fra MoBa.

Skjemaet "Variabelliste" finnes i to versjoner. Den enkle versjonen av variabellisten skal brukes som vedlegg til søknader som sendes inn via Helsedata.no. Full versjon av variabellisten skal sendes inn dersom søknadsskjema på FHI.no - Access to data brukes. søknadsskjema på FHI.no skal bare brukes for søkere som ikke har norsk elektronisk ID.  

Skjema for bestilling av biologisk materiale finnes kun i en versjon. 

Godkjenning av artikler

Artikler basert på MoBa data og/eller biologisk materiale må godkjennes av MoBa administrasjonen før publisering. Dette for å sikre at analysene er utført i henhold til avtalen og at MoBa er korrekt beskrevet. Mer informasjon om godkjenning av artikler samt sjekkliste som skal sendes inn sammen med artikkelen:

Endringer av godkjente prosjektsøknader

Ved behov for å endre et prosjekt  som er godkjent av MoBa administrasjonen må følgende dokument fylles ut og sendes til mobaadm@fhi.no:

 

Innhold på denne siden