Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon for MoBa-forskere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon for MoBa-forskere

Artikkel

Informasjon for MoBa-forskere

Her finner du prisliste, variabelliste, MoBa-protokoller, tilgangsdokumenter og retningslinjer for publisering.

mobalogo

Her finner du prisliste, variabelliste, MoBa-protokoller, tilgangsdokumenter og retningslinjer for publisering.


Hvordan søke om tilgang? 

Her er informasjon om hvordan du søker om tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa, hvilke krav som stilles og hva søknaden må inneholde. 

Prisliste for data og biologisk materiale

Variabelliste og skjema for biologisk materiale

Skjemaet fylles ut og legges ved søknad om data og/eller biologisk materiale fra MoBa.

Retningslinjer for publisering

For å sikre at MoBa er beskrevet korrekt, skal alle artikler basert på MoBa skal følge MoBas retningslinjer for publisering. 

Mer informasjon om retningslinjer og tekst som skal inngå i manuskriptet finnes her:

En PDF av publisert artikkel skal sendes til

Protokoll

Protokoll 1 beskriver rekrutteringsfasen (norsk og engelsk). Protokoll 2 beskriver neste arbeidsfase i studien. Den er kun tilgjengelig på engelsk og ble revidert i 2012. 

Personvern

Personvernkonsekvensvurdering for MoBa, gjennomført i tråd med den nye personopplysningsloven, er godkjent av Personvernombudet ved Folkehelseinstituttet. Dokumentet beskriver og vurderer behandlingen av personopplysninger i MoBa.

Spørreskjemaer og forskningsfiler

Avtaleverk og tilgangsdokumenter 

Avtaleverket beskriver hvordan man får tilgang til, og kan benytte, data og biologisk materiale fra MoBa til forskningsformål. 

  • Vedtekter for MoBa omfatter organisatoriske bestemmelser for MoBa.
  • Retningslinjer for MoBa omfatter hvilke betingelser som gjelder når forsker skal søke tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa, samt om søknadsbehandling.
  • Avtalen består av både eksterne rammebetingelser (for eksempel lov, forskrift, godkjenninger og samtykke), samt hvilke betingelser FHI setter for tilgang til bruk av MoBa. Avtalen er bygd opp slik: 

Nyhetsbrev 

MoBa utgir et elektronisk nyhetsbrev til forskere og andre som arbeider med MoBa-forskning.