Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bupropion mer effektivt enn narremedisin ved røykeavvenning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bupropion mer effektivt enn narremedisin ved røykeavvenning

Forskningsomtale

Bupropion mer effektivt enn narremedisin ved røykeavvenning

Publisert Oppdatert

Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Sæterdal I.

Hovedbudskap

Om røyking

I Norge røyker ca 21 % av befolkningen daglig, andelen varierer med alder og kjønn. Å røyke er en sterk risikofaktor for en rekke sykdommer som kreft, lungesykdommer og hjerte-kar lidelser, med påfølgende økt risiko for tidlig død. I 2003 skyldtes 16 % av alle dødsfall røyking. Om lag halvparten av røykedødsfallene skyldes en hjerte-karsykdom. De øvrige dødsfallene fordeler seg på lungekreft, andre kreftsykdommer og andre sykdommer, som for eksempel KOLS.

Røyking er sterkt avhengighetsskapende. Røykere som forsøker å slutte må samtidig forholde seg til psykiske, atferdsmessige og fysiske sider av avhengigheten og påfølgende abstinenssymptomer. De fleste røykere (73 %) har minst et mislykket røykesluttforsøk bak seg. Røykeavvenningstiltak omfatter veiledning og behandling med legemidler. Behandling med legemidler vil alltid være understøttet av veiledning.

Hva er legemidler for røykeslutt?
Cochrane-samarbeidet har vurdert effekten av antidepressive legemidler som hjelp ved røykeslutt. Det antas at antidepressive legemidler kan hjelpe ved at de kan lette depressive symptomer som oppstår ved fravær av nikotin. Legemidlene kan erstatte den antidepressive effekten som nikotin kan ha og/eller de kan ha spesifikk effekt på nervebaner eller reseptorer som er involvert i nikotinavhengigheten.

På det norske markedet finnes to reseptpliktige legemidler godkjent for bruk ved røykeslutt. Det ene er klassifisert som et antidepressiva og inneholder virkestoffet bupropion (Zyban ® ). Det andre er klassifisert under andre midler som virker på nervesystemet, og inneholder virkestoffet vareniklin (Champix ® ). Vareniklin erstatter delvis virkningen av nikotin på hjernens ”belønningssystem” og motvirker slik røyketrang og andre avvenningssymptomer hos de som røyker.

I tillegg finnes det en rekke nikotinerstatningspreparater (NRT) i form av tyggegummi, sugetabletter og plaster. Vareniklin og bupropion var i 2008 registrert med henholdsvis 30 620 og 3875 brukere, mens nikotinerstatningspreparater var det tredje mest solgte reseptfrie legemidlet (målt i norske kroner).  

Virker antidepressive legemidler for røykeslutt?

Studiene viste at:

  • Bupropion fører til at flere har sluttet å røyke etter 6 måneder eller lengre sammenlignet med placebo (narremedisin).
  • Bupropion fører til at færre har sluttet å røyke etter 6 måneder eller lengre sammenlignet med vareniklin.
  • Bupropioin fører muligens ikke til at flere slutter å røyke sammenlignet med nikotinplaster.
  • Kvaliteten på tilgjengelig forskning var for lav til å avgjøre om bupropion gitt sammen med nikotinerstatningspreparater fører til at flere eller færre slutter å røyke sammenlignet med nikotinerstatningspreparater gitt alene.

Bivirkninger ved bruk av bupropion er bl.a. søvnløshet, munntørrhet, kvalme, sjeldne tilfeller av anfall (1 av 1000) og muligens psykiske problemer, men det siste er uklart. 

Resultat-tabell

Tabell 1. Resultater

Utfall

Bupropion*

Placebo

Kvalitet på dokumentasjonen

 

Røykfri >6 mnd

179 av 1000

(162 til 196 av 1000)

106 av 1000


Høy

 

 

Bupropion

Vareniklin

 

 

Røykfri > 6 mnd

139 av 1000

112 til 173 per 1000

211 av 1000


Høy

 

 

Bupropion

Nikotinplaster

 

 

Røykfri > 6 mnd

171 av 1000

(99 til 296 av 1000)

136 av 1000


Lav

 

 

Bupropion + NRT

NRT

 

 

Røykfri > 6 mnd

Ikke
relevant

Ikke
relevant

Svært lav

 

*Tallene vi oppgir her, er våre mest presise anslag. Der det er mulig, har vi også presentert en spennvidde fordi det er 95 % sannsynlig at tiltakets sanne effekt ligger et sted innenfor denne spennvidden.

 

Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet.
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet.
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet.
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.


Hva er denne informasjonen basert på?
Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvordan antidepressive legemidler for røykeslutt virker på personer som røyker. Forskerne fant 66 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd.  Studiene hadde til sammen over 12 000 deltagere. I tillegg til bupropion har forskerne også oppsummert resultater for nortriptylin og selektive serotonin-reopptakshemmere.  

Studiene de fant sammenlignet røykere som fikk antidepressive legemidler med røykere som fikk placebo, nikotinerstatningspreparater eller andre legemidler.  

  1. Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007 , Issue 1. Art. No.: CD000031. DOI: 10.1002/14651858.CD000031.pub3.
  2. Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD000031/frame.html