Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Telefonrådgivning for røykeavvenning »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Telefonrådgivning for røykeavvenning

Forskningsomtale

Telefonrådgivning for røykeavvenning

Publisert Oppdatert

Telefonrådgivning med oppfølgende samtaler hjelper røykere som er interesserte i å slutte. Det ser ut til at tre eller flere samtaler øker sjansen for å slutte, sammenlignet med minimale tiltak som selvhjelpsmateriell eller kortfattet rådgivning. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Telefonrådgivning med oppfølgende samtaler hjelper røykere som er interesserte i å slutte. Det ser ut til at tre eller flere samtaler øker sjansen for å slutte, sammenlignet med minimale tiltak som selvhjelpsmateriell eller kortfattet rådgivning. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Denison EM-L.

Hovedbudskap

Telefonrådgivning for røykeavvenning
Røyking fører til en mengde helseskader, for eksempel luftveissykdommer, hjerte- og karsykdommer og kreft. Røykere lever også kortest, kortere jo mer de røyker. Det er enighet om at rådgivning ansikt til ansikt hjelper folk å slutte å røyke, men det lar seg vanskelig gjøre å gi et slikt tilbud til et større antall personer. Telefonrådgivning er en måte å gi individuell rådgivning på, som er både økonomisk og lett tilgjengelig for mange.

I Norge er  telefonrådgivning tilgjengelig via Røyketelefonen, som drives av Helsedirektoratet. Røyketelefonen har veiledere med kompetanse innenfor tobakk, nikotinavhengighet og helse. De gir veiledning og støtte i alle faser av slutteprosessen, og tilbyr oppfølging i inntil ett år for dem som ønsker det.

Virker telefonrådgivning med oppfølgende samtaler?
Studiene viste at oppfølgende støtte med flere samtaler for personer som benytter seg av telefonrådgivning trolig øker sjansen for å slutte i forhold til kun selvhjelpsmateriell eller kun en samtale.

Resultat-tabell

Tabell 1. Resultater

Utfall

Telefon-rådgivning,

flere samtaler

Selvhjelps-materiell

eller en samtale

Kvalitet på dokumentasjonen

Røykeslutt ved 6 måneders oppfølging

103 per 1000

(kan være så få som 94 eller så mange som 112)

75 per 1000

 

ÅÅÅ

Middels

*Tallene vi oppgir her, er våre mest presise anslag. Der det er mulig, har vi også presentert en spennvidde fordi det er 95 % sannsynlig at tiltakets sanne effekt ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet.
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet.
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet.
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.

Hva er denne informasjonen basert på?
Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt hvordan telefonrådgivning med oppfølgende samtaler virker på personer som ønsker hjelp til å slutte å røyke . Forskerne fant 9 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd.  Studiene hadde til sammen 24904 deltagere.

Studiene de fant sammenlignet telefonrådgivning med oppfølgende samtaler med selvhjelpsmateriell eller kortfattet rådgivning med kun en samtale. Tiltaket ble gitt på litt forskjellige måter i de ulike studiene. Antall samtaler etter første samtale varierte mellom 4 og 6. Oppfølgingstiden varierte mellom 2 uker og 3 måneder.

  1. Stead LF, Perera R, Lancaster T. Telephone counselling for smoking cessation . Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 3. Art. No.: CD002850. DOI: 10.1002/14651858.CD002850.pub2.