Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  2260  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Informasjonsbrev nr 9 i koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet ble sendt til landets kommuner og helseforetak.

  Brev

  Publisert

 2. Vaksinasjons-kort for koronavaksine

  Dette vaksinasjonskortet kan deles ut til de personene som vaksineres med koronavaksinen, og som ikke har tilgang til sitt elektroniske vaksinasjonskort på helsenorge.no.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

  vaksinasjonskort.JPG
 3. Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak

  Vi har sett på effektene av ulike systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak sammenliknet med andre systemer eller vanlig praksis på utvalgte pasient- eller helsepersonellutfall.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside akuttmottak.jpg
 4. Intermitterende pneumatisk kompresjon for forebygging av dyp venetrombose ved akutt hjerneslag

  Dette er en metodevurdering av intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) sammenliknet med ingen bruk for å forebygge dyp venetrombose hos immobile pasienter med akutt hjerneslag.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside Intermitterende pn.jpg
 5. Melding om mistanke om bivirkning etter vaksinasjon

  Helsepersonell som i sin yrkespraksis får mistanke om en alvorlig bivirkning etter vaksinasjon skal snarest melde fra til Folkehelseinstituttet. Her finner du informasjon om fremgangsmåte.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

  melde.no.PNG
 6. Tannpleietiltak for å bedre oral helse hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper

  Hensikten med dette prosjektet er å oppsummere forskning om effekt av tannpleietiltak til personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside tannpleie.jpg
 7. Effekt av målrettede teststrategier for å begrense smitte av covid-19

  Målsettingen med denne hurtigoversikten var å identifisere studier som sammenlignet ulike teststrategier med tanke på å vurdere effekt på smittespredning.

  Notat

  Publisert

  NOTAT Forside Teststrategier.jpg
 8. Informasjonsbrev nr. 8 om koronavaksinasjonsprogrammet

  Til landets kommunar, helseforetak

  Brev

  Publisert

 9. Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon

  Folkehelseinstituttets foreløpige anbefalinger om vaksinasjon mot covid-19,.

  Rapport

  Publisert

 10. Covid-19 i Oslo etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser

  I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet smitte og relaterte innleggelser etter fødeland for personer bosatt i Oslo.

  Rapport

  Publisert

  Forside Covid-19 etter fødeland Oslo.jpg
 11. Karantene og isolasjon (piktogram)

  Illustrasjoner av regler for karantene og isolasjon. De er uten tekst, og er først og fremst ment som en støtte når helsepersonell veileder.

  Plakat

  Publisert

  Forsideillustrasjon
 12. Koronavaksine til prioriterte grupper

  Plakater med åpent felt hvor kommunen selv kan skrive inn tid og sted for vaksinasjon. Lav og høy oppløsning. Bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og engelsk.

  Plakat

  Publisert

  Koronavaksine bokmål små.JPG
 13. Informasjonsbrev nr. 7 - Om kommunikasjonstiltak i koronavaksinasjonsprogrammet

  Dette brevet inneholder informasjon fra Folkehelseinstituttet om hva som foreløpig er planlagt av informasjonsformidling og kommunikasjonstiltak i forbindelse med koronavaksinasjonsprogrammet.

  Brev

  Publisert

 14. Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera innsamlet sensommeren 2020

  Dette er den andre studien som måler antistoffer mot SARS-CoV-2 i serumprøver samlet systematisk fra forskjellige geografiske regioner i Norge og dekker alle aldersgrupper.

  Rapport

  Publisert

  Forside_Seroprevalence of SARS-CoV-2 in the Norwegian population.jpg
 15. Covid-19-utbrot ved Havyard skipsverft, Hyllestad kommune, september-oktober 2020

  Alle som fekk påvist smitte var tilsett ved verftet, med unntak av to personar som var nærkontaktar av ein verftstilsett.

  Notat

  Publisert

 16. Pakkeforløp for kreft. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser i befolkningen, blant pasienter og blant fastleger

  Folkehelseinstituttet har gjennomført spørreundersøkelser før og rett etter at pakkeforløpene for kreft ble innført. Her er svarene fra den siste undersøkelsen (2018–2020).

  PasOpp rapport

  Publisert

  Pakkeforløp for kreft_forside.png
 17. Informasjonsbrev nr. 6 om koronavaksinasjonsprogrammet - Koronavaksineveilederen, Vaksinewebinar og Vaksinekoordinatorer

  Brevet ble sendt til landets kommuner og helseforetak.

  Brev

  Publisert

 18. Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020

  Rapporten presenterer bakgrunn, metode og gjennomføring av Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020 og en del utvalgte resultater.

  Rapport

  Publisert

  FHUS Rogaland_omslag_web.png
 19. Spyttprøver for testing av SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering om diagnostisk nøyaktighet

  Denne oversikten undersøker diagnostisk nøyaktighet av revers transkriptase sanntid polymerasekjedereaksjon (rRT-PCR) for påvisning av SARS-CoV-2 i spyttprøver sammenlignet med øvre luftveisprøver.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 severity _ENG.jpg
 20. Rapportering av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019

  I denne rapporten presenteres en sammenstilling av data for vannforsyningssystemer i Norge for 2019 som er rapportert til Mattilsynet.

  Rapport

  Publisert

  Vannverk 2019_omslag_web.png