Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Rapport

  Tuberkulose i Norge 2017 - med behandlingsresultater for 2016. Årsrapport

  Årsrapporten gir en oversikt over antall tuberkulosetilfeller i Norge i 2017 og de foregående årene. I alt ble det meldt om 261 tuberkulosetilfeller i 2017.

 2. Rapport

  Invasive infeksjoner. Årsrapport 2017

  Rapporten beskriver forekomst av invasive bakterielle infeksjoner forårsaket av meningokokker, pneumokokker, gruppe A streptokokker og Haemophilus influenzae.

 3. Rapport

  Kvalitetskontroll av genteknologiske metoder

  Rapport fra strategimøte 2017 om kvalitetssikring av genteknologiske metoder, i regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi».

 4. Informasjonsark

  Vaksine mot HPV (humant papillomavirus) oversatt til åtte språk

  Oversettelser av artikkel med informasjon om HPV og HPV-vaksine til foreldre og barn

 5. Brev

  Følgebrev prøvetakingsutstyr 2019

  For deltakere i studien "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet". Følgebrev til urinprøvetakingsutstyr.

 6. Informasjonsark

  Bruksanvisning for urinprøvetaking

  Til bruk for deltakere i studien "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet".

 7. Skjema

  Samtykkeerklæring

  Skjema for samtykke i deltakelse i "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet".

 8. Systematisk oversikt

  Langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser: en systematisk oversikt

  Dette er en systematisk oversikt som forsøker å svare på spørsmålet: Hva er effekter og bivirkninger av å bruke antipsykotika i to år eller lengre hos pasienter med schizofrenispektrumlidelser?

 9. Brev

  Forespørsel om å delta i forskning på humant papillomavirus (HPV). Invitasjonsbrev

  Invitasjonsbrev for deltakere i prosjektet "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet", født i 2002.

 10. Brosjyre

  Informasjon om forskning på humant papillomavirus (HPV)

  Informasjonsbrosjyre for deltakere i prosjektet "Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet", født i 2002.

 11. Informasjonsark

  Informasjon til pasientar om register for Biologisk forskningsreservasjon

  Forskarar kan søkja om å bruka biologiske prøver som blir tatt i helsetenesta i forskningsprosjekt.

 12. Rapport

  Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem

  Rapporten gir både anbefalinger om måleverktøy for helhetlig måling av livskvalitet og et minimumsbatteri av spørsmål som kan benyttes. FHI har bidratt til rapporten.

 13. Diverse

  Refleksbånd til influensavaksinasjon

  Reflekser kan bestilles av helseforetak og kommuner til bruk i lokale kampanjer for å øke vaksinasjonsdekningen blant personell med pasientkontakt. Tekst:Influensavaksinert

 14. Diverse

  Jakkemerker/buttons til influensavaksinasjon

  Jakkemerker kan bestilles av helseforetak og kommuner til bruk i lokale kampanjer for å øke vaksinasjonsdekningen blant personell med pasientkontakt. Tekst: #Influensavaksinert.

 15. Skjema

  Hodelusundersøkelse spørreskjema

  Spørreskjema til hodelusundersøkelsen 2018

 16. Skjema

  Invitasjon til hodelusundersøkelse

  Invitasjon til foreldre om deltagelse i hodelusundersøkelse 2018.

 17. Systematisk oversikt

  Utviklingsstadier av kne og ankel med computertomografi og magnetresonanstomografi for å estimere kronologisk alder: en systematisk oversikt

  I denne systematiske oversikten oppsummerer vi den forskningsbaserte dokumentasjonen om aldersestimering basert på forbeningen i kne og ankel målt med CT eller MR.

 18. Skjema

  Samtykkeerklæring ved behandlingsmelding til politi og utlendingsmyndighet

  Samtykkeerklæringen er et tillegg til behandlingsplan ved tuberkulose hos asylsøkere/personer med midlertidig eller uten oppholdstillatelse.

 19. Skjema

  Melding om behandling av tuberkulose til politi- og utlendingsmyndighet

  Utfyllbart meldeskjema om behandling av tuberkulose hos utlending til politi- og utlendingsmyndighet.

 20. Forskningsoversikt

  Diabetesrelatert øyeundersøkelse – flere kommer trolig til kontroll - Cochrane: Kort oppsummert

  Kvalitetsforbedringstiltak i helsetjenesten fører trolig til at flere med diabetes møter opp til synsundersøkelser for å avdekke diabetisk retinopati. Det viser en ny Cochrane-oversikt.