Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Estimering av alder hos ungdom ved hjelp av psykologisk vurdering av modenhet: en systematisk oversikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Estimering av alder hos ungdom ved hjelp av psykologisk vurdering av modenhet: en systematisk oversikt

Systematisk oversikt

Estimering av alder hos ungdom ved hjelp av psykologisk vurdering av modenhet: en systematisk oversikt

Publisert

Formålet med denne systematiske oversikten var å oppsummere forskning om bruk av psykologiske modenhetstester for å vurdere kronologisk alder hos ungdom og unge voksne.

Forside Age estimation.jpg

Formålet med denne systematiske oversikten var å oppsummere forskning om bruk av psykologiske modenhetstester for å vurdere kronologisk alder hos ungdom og unge voksne.


Nedlastbar PDF. På engelsk. Sammendrag på norsk.

Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Ding KY, Mosdøl A, Straumann GH, Vist GE.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-957-3

Hovedbudskap

For å sikre at enslige, unge asylsøkere får de rettigheter de har krav på og at voksne ikke behandles som mindreårige, har aldersestimering av ungdom blitt et viktig felt innen rettsmedisinsk forskning og praksis. Vi har oppsummert forskningsbasert dokumentasjon om estimering av kronologisk alder basert på avbildning av hånd, tann, mediale kragebein, kne og ankel. Kronologisk alder er forbundet både med slik fysisk utvikling, og med psykologisk utvikling. Formålet med denne systematiske oversikten var å oppsummere forskning om bruk av psykologiske modenhetstester for å vurdere kronologisk alder hos ungdom og unge voksne.

Et systematisk litteratursøk identifiserte 3325 abstrakter. Vi identifisert sju referanser som potensielt relevante og leste dem i fulltekst. Imidlertid oppfylte ingen av referansene våre inklusjonskriteriene.

Det mangler vitenskapelig dokumentasjon på bruk av psykologiske modenhetstester for å estimere kronologisk alder hos ungdom og unge voksne. 

Sammendrag

Innledning

Hvert år kommer unge asylsøkere til Norge uten juridisk dokumentasjon på kronologisk alder. Det er nødvendig å fastsette kronologisk alder for å sikre at barn får de rettighetene de har krav på, og for ikke å behandle voksne som barn. I Norge har alder på asylsøkere blitt estimert ved å evaluere modningen av skjelettet i hånd-håndrot og tannutviklingen. Vi har tidligere publisert systematiske oversikter som vurderte aldersfordelingen av forskjellige utviklingsstadier av hånd, tann, mediale kragebein, kne og ankel. Her presenterer vi en systematisk oversikt for å vurdere bruk av psykologiske modenhetstester for aldersvurdering av ungdom og unge voksne.

Metode

Vi søkte etter studier i Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, Embase, Google Scholar, PROSPERO og Epistemonikos i mai 2018. Alle studier kunne bli inkludert om de hadde vurdert psykologisk modenhet for aldersvurdering hos mennesker mellom 10 og 25 år, uavhengig av språk og studiedesign. To av forfatterne vurderte hver referanse uavhengig av hverandre. Studier som ble lest i fulltekst, men som ble ekskludert, ble oppført i en egen tabell med begrunnelse for ekskludering.

Resultat

Vi fant 3325 referanser i søket. Totalt sju potensielt relevante publikasjoner ble vurdert i fulltekst, men ingen av dem oppfylte våre inkluderingskriterier.

Diskusjon

Det finnes noen psykologiske metoder som har vært knyttet til kronologisk aldersvurdering, men vi fant ingen som faktisk hadde validert disse metodene for aldersvurdering.

Konklusjon

Vi har gjennomført en systematisk oversikt om bruk av psykologiske tester for kronologisk aldersvurdering av ungdom og unge voksne. Et systematisk litteratursøk fant ingen relevante studier som oppfylte inkluderingskriteriene våre. Det mangler forskning om anvendelse og validiteten av psykologiske modenhetstester for kronologisk aldersvurdering av ungdom og unge voksne.