Hopp til innhold

Rapport

Utredning om nasjonalt overvåkningssystem for virusresistens

Influensavirus, herpes- og hepatittvirus utvikler resistens mot antivirale legemidler på samme måte som bakterier utvikler resistens mot antibiotika. En ekspertgruppe foreslår at det opprettes en sentral for overvåking av virusresistens, RAVN (Resistens mot antivirale midler i Norge). Gruppens rapport er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet og foreligger nå i Folkehelseinstituttets rapportserie.

Rapport 2010:1.jpg

Influensavirus, herpes- og hepatittvirus utvikler resistens mot antivirale legemidler på samme måte som bakterier utvikler resistens mot antibiotika. En ekspertgruppe foreslår at det opprettes en sentral for overvåking av virusresistens, RAVN (Resistens mot antivirale midler i Norge). Gruppens rapport er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet og foreligger nå i Folkehelseinstituttets rapportserie.


Om rapporten

  • Utgitt: 2010:1
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Åsjö B med flere.