Hopp til innhold

2010

Viser  119  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Evaluering av helsetjenestens informasjonsarbeid for å forebygge kjønnslemlestelse

  Dette er en rapport for tiltak 34 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Kartlegging av informasjonsrutiner mellom helsestasjoner og sykehus om kjønnslemlestelse

  Dette er en rapport for tiltak 29 i Handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Communication with non-native callers in medical emergency calls: Recommendations for training and evaluating AMK operators

  This report focuses on communication, providing information, guidance, and practical advice to help operators communicate with callers who speak Norwegian nor English well.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Kommunikasjon med fremmedspråklige innringere i medisinske nødhjelpssamtaler: Anbefalinger til AMKs operatører og ledelse.

  Rapporten fokuserer på kommunikasjon, og gir informasjon, veiledning og praktiske råd for å hjelpe operatørene med å kommunisere med innringere som verken snakker godt norsk eller engelsk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. ”Jeg er alltid bekymret”: Om udokumenterte migranter og deres forhold til helsetjenestene i Oslo (Rapport 2010:1)

  Rapporten skal bidra til å belyse udokumenterte migranters velferd, helseproblemer og helseadferd, og 2) bidra til å belyse fagetiske dilemmaer blant helsepersonell.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Public health challenges of immigrants in Norway: A research review (Rapport 2010:2)

  This is the first systematic research review of immigrant health studies in Norway.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. The Health of Polish labour immigrants in Norway: A research review (Rapport 2010:3)

  This report gives a research overview of the health of Polish labour immigrants in Norway.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Hva er misbruk og avhengighet?

  En gruppe SIRUS-forskere diskuterer i rapporten hvordan man kan skille bruk, misbruk og avhengighet av rusmidler.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer

  Rapporten er en oversikt over forskning om effekter av reklame og reklameforbud og identifiserer eventuelle effektevalueringer av forbud mot synlig oppstilling av tobakk.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 10. Tannhelsetilbudet til rusmiddelmisbrukere

  Kartlegging av tannhelsetjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere er kartlagt på grunnlag av intervjuer med 19 fylkestannleger og aktuelle dokumenter.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Vaner som forebygger influensa

  Plakaten fokuserer på hoste- og håndhygiene som et smitteforebyggende tiltak.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 12. Vaner som forebygger influensa

  Brosjyren handler om hoste- og håndhygiene som et smitteforebyggende tiltak mot influensa.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 13. Pasientstatistikk 2003-2006:  Psykisk helsevern for voksne

  23 % flere pasienter ble behandlet ved døgnopphold i psykisk helsevern for voksne i 2006 enn i 2003. Depresjon og andre stemningslidelser (affektive lidelser) samt schizofreni, var de to vanligste.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 14. Utredning om nasjonalt overvåkningssystem for virusresistens

  Influensavirus, herpes- og hepatittvirus utvikler resistens mot antivirale legemidler på samme måte som bakterier utvikler resistens mot antibiotika.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Sosioøkonomiske forskjeller i ulykkesskader

  Rapporten er en oppsummering av vitenskapelig litteratur som beskriver sosioøkonomiske forskjeller i sykelighet og dødelighet som følge av ulykker.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Skrive godt

  Skrive godt - hefte med skrivetips som forhåpentlig kan stimulere deg til å skrive mer og til å bli en bedre skribent slik at flere vil lese, forstå og huske det du har skrevet.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 17. Reseptregisteret 2005–2009 = The Norwegian Prescription Database 2005–2009 (Legemiddelstatistikk 2010:2)

  Rapporten har som spesialtema bruk av vanedannende legemidler. I tillegg inneholder rapporten nøkkeltall og tabeller med antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 18. Rapport fra Vannverksregisteret. Drikkevannsstatus (data 2005 og 2006)

  Vannverksregisteret er en nasjonal database med årlig innsamling av data fra rapporteringspliktige vannverk.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Årsrapport for 2009/2010

  Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Gode helseregistre- bedre helse. Kortversjon

  Helse- og omsorgsdepartementet iverksatte i 2008 forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt for å samordne og modernisere de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene og de sentrale helseregistrene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert