Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Cannabis i Norge

  Av illegale stoffer er cannabis det mest brukte både i Norge og ellers i den vestlige verden. Det er for lite kunnskap om cannabisbruken i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Capasity building on vector-borne infections, B 1710

  Capacity- and network-building on vector-borne diseases in the Barents region is needed due to microclimatic changes that may influence the northern distribution of ticks and mosquitoes.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Caremoms

  Forskningsprosjektet undersøker konsekvenser av å ha barn med spesielle omsorgsbehov for mødres sysselsetting, inntektsutvikling, legemeldt sykefravær og selvrapportert psykisk helse og livskvalitet.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 4. Cochrane Norway

  Overview over activities at Cochrane Norway.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Commonwealth Fund sine internasjonale undersøkelse av helsetjenestesystemer

  Målet med programmet er å danne grunnlag for nytenkning innen helsepolitikk og gi beslutningstakere nødvendig informasjon for å fatte informerte og ansvarlige beslutninger om helsetjenestesystemet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. CONOR

  Samlingen av data og biologiske prøver i CONOR skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og gi opplysninger om helseforhold i den norske befolkningen.

  Pågående

  Publisert

 7. Corona-Reg

  Vi vil studere effekten og potensielle bivirkninger av vaksinasjoner og medisiner/behandlinger, og hvordan disse kan variere mellom befolkningsgrupper.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg)

  Dette prosjektet skal benytte de norske helseregistrene for å forstå betydningen av COVID-19 hos gravide.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. CP-studien (MOBAND) (prosjektbeskrivelse)

  Studien skal beskrive forekomst, sykdomsforløp, konsekvenser og dødelighet hos barn med cerebral parese (CP) og identifisere mulige årsaker og risikofaktorer.

  Pågående

  Publisert

 10. Cøliaki i en norsk fødselskohort: Betydningen av virale tarminfeksjoner

  Kunnskapen er mangelfull om hvilke miljøfaktorer foruten gluten i kosten som har betydning for å utvikle cøliaki, men virusinfeksjoner antas å spille inn.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Den norske influensa registerstudien (RegFlu)

  Formålet med studien er å studere effekt av influensa A H1N1 på svangerskapsutfall og å sammenlikne svangerskapsutfall hos kvinner som ble vaksinert mot influensa med kvinner som ikke ble vaksinert.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Den norske influensastudien (NorFlu)

  Pandemien med influensa A H1N1 er en risiko for gravide og fosteret. Tidligere utbrudd av sesonginfluensa og pandemier har vist at gravide har økt sykelighet og dødelighet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

  Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til sykdom og helseskade. Bedre kunnskap gir muligheter til bedre forebygging og behandling.

  Pågående

  Publisert

 14. Den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell- en protokoll for systematisk oversikt

  Det er viktig å forstå den psykologiske effekten av covid-19-pandemien på helsepersonell, og å identifisere mulige tiltak for å håndtere slike effekter.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Det norske barnevaksinasjonsprogrammet: Holdninger, vaksineopptak og sikkerhet av HPV-vaksine og andre vaksiner i programmet

  Formålet med prosjektet er å belyse tre problemstillinger rundt barnevaksinasjonsprogrammet og introduksjon av HPV-vaksinen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Development of a rapid serological screening test for TB (TBRT project)

  Målet med dette prosjektet er å utvikle, evaluere og validere en rask, sensitiv og billig serologisk test for påvisning av TB sykdom som er egnet for bruk i utviklingsland.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 17. Diabetes og dødelighet

  Diabetes er en av de vanligste kroniske sykdommer i verden, og kjennetegnes ved at kroppens bukspyttkjertel ikke lenger produserer tilstrekkelig insulin, som medfører et skadelig høyt blodsukkernivå.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Diabetes, osteoporose og brudd

  Både type 2 diabetes og osteoporose er hyppige diagnoser blant eldre og stiger med alderen. Type 2 diabetikere har ofte økt bentetthet (BT), men har likevel økt risiko for brudd.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Diagnosebasert undersøkelse psykiske lidelser og ruslidelser

  For å styrke datagrunnlaget på psykisk helse og rus og kunnskapen om psykiske lidelser og ruslidelser skal FHI gjennomføre en diagnosebasert befolkningsundersøkelse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. DIANOREG - populasjonsbaserte registerstudier av diabetes i Norge

  Formålet er å studere tidstrender i diabetes.

  Pågående

  Publisert Oppdatert