Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.


Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Drikkevannsstudien

  I hvilken grad bidrar drikkevann til sykdom? Det skal en landsdekkende spørreundersøkelse i befolkningen der vi kartlegge gastroenteritt og konsum av drikkevann gi oss flere svare på.

  Publisert

 2. Drugs and the Internet: exploring online drug related communities

  I dagens samfunn har den utbredte bruken og tilgangen til internett revolusjonert folks evne til å samle og dele helsemessig informasjon.

  Publisert Oppdatert

 3. Dødelighet av hepatitt C i Norge

  Formålet med dette prosjektet er å beskrive dødelighet av hepatitt C i Norge i perioden 1990-2017.

  Publisert Oppdatert

 4. Dødsfall av eller med tuberkulose i Norge 1996-2015

  Målet med studien er å øke kunnskapen om død hos tuberkulosepasienter i Norge for å kunne forebygge slike dødsfall i fremtiden.

  Publisert Oppdatert

 5. Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet

  Denne studien vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet.

  Publisert Oppdatert

 6. Effekt av etterutdanning av helsepersonell

  Etterutdanningstiltak som kurs, konferanser, arbeidsgrupper eller seminarer kan føre til forbedring av profesjonell praksis og en bedring i helserelaterte utfall for pasienten.

  Publisert Oppdatert

 7. Effekt av pneumokokkvaksine hos eldre i Norge

  Formålet med studien er å beregne beskyttende effekt av ulike vaksiner mot pneumokokker hos eldre i Norge.

  Publisert Oppdatert

 8. Effekt av skadet hudbarriere på opptak av kjemikalier

  Vi ønsker å undersøke i hvilken grad en endret hudbarriere vil påvirke dermalt opptak av kjemikalier.

  Publisert Oppdatert

 9. Effekten av miljøforurensning på primære humane blod monocytter og makrofager

  Prosjektet vil finne sammenhengen mellom eksponering for ulike miljøforurensninger og cellulære forandringer som kan være relevante for utvikling av sykdommer knyttet til immunsystemet hos mennesker.

  Publisert Oppdatert

 10. Effekten av spesialpedagogisk støtte i barnehage på mental helse, trivsel, og akademisk evne i grunnskolen

  Dette prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom spesialpedagogisk støtte i barnehage og psykisk helse, trivsel og akademisk evne i grunnskolen.

  Publisert Oppdatert

 11. Effekter av foreldres utdanning på barns helse og utdanning

  This project will examine how maternal and paternal lifestyle, health and educational attainment influence their children’s health and school performance.

  Publisert Oppdatert

 12. Effekter og erfaringer av deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene

  Denne protokollen beskriver plan for to oversikter som vil kartlegge publiserte studier om deltidsarbeid i helse- og omsorgstjenestene.

  Publisert Oppdatert

 13. Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)

  Formålet med prosjektet er å evaluere effekten av International Child Development Programme (ICDP) ved å gjennomføre en studie med randomisert, kontrollert design (RCT-design).

  Publisert Oppdatert

 14. EMCDDA 2048

  FHI er gitt i oppdrag av HOD å være nasjonalt kontaktpunkt. Oppgaven forutsetter innsamling, bearbeiding og rapportering av et bredt spekter av informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.

  Publisert Oppdatert

 15. En generasjonsstudie av risikofaktorer for spiseforstyrrelser og spiseproblemer

  Hensikten med studien er å identifisere mekanismer gjennom hvilke svangerskap-/fødselskomplikasjoner i generasjon 1 kan ha betydning for generasjon 2 og 3.

  Publisert Oppdatert

 16. En genetisk assosiasjonsstudie av smertefølsomhet og kronisk smerte i den 6. Tromsøundersøkelsen

  Hensikten med denne studien er å identifisere genetiske polymorfismer som er assosiert med kronisk smerte og smertefølsomhet.

  Publisert Oppdatert

 17. En langtidsoppfølging av narkotikabrukere

  Hovedformålet med undersøkelsen er å undersøke flere faktorer hos personer som bruker illegale stoffer.

  Publisert Oppdatert

 18. En sammenlignende analyse av årsaker til kardiovaskulær død

  Prosjektet skal forstå hvorfor dødeligheten av hjerte-karsykdom er fire ganger høyere i Russland enn i vestlige land.

  Publisert Oppdatert

 19. En validering av data registrert i Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i sykehus mot data i Norsk pasientregister

  Prosjektet er et data-kvalitetssikrings tiltak og en studie som bedre utnytter eksisterende data i komplementerende helseregistre.

  Publisert Oppdatert

 20. Epidemiologiske analyser av alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet

  Ved å slå sammen data fra flere kohortstudier i Europa, vil vi i dette prosjektet undersøke sammenhenger ved alkoholinntak og sosioøkonomiske forhold i svangerskapet.

  Publisert Oppdatert