Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienterfaringer med fastlegen 2021-25»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienterfaringer med fastlegen 2021-25

Prosjekt

Pasienterfaringer med fastlegen 2021-25 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre systematiske nasjonale brukererfaringsundersøkelser med fastleger og fastlegekontoret, som grunnlag for forbedringsarbeid, virksomhetsstyring og samfunnsmessig etterrettelighet.


Sammendrag

Hovedmålet med prosjektet er å gjennomføre systematiske nasjonale brukererfaringsundersøkelser med fastleger og fastlegekontoret, som grunnlag for forbedringsarbeid, virksomhetsstyring og samfunnsmessig etterrettelighet.

Folkehelseinstituttet (FHI) har tidligere utviklet en metode for å måle pasienters erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret. FHI brukte denne metoden i en nasjonal brukererfaringsundersøkelse i 2018, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

I oppdragsbrevet fra HOD for 2021 fikk FHI i oppdrag å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse om pasienterfaringer med fastlegeordningen, basert på undersøkelsen fra 2018, men med visse justeringer.

Spørreskjemaet, utvalgsstørrelse og innsamlingsmetoden skal bygge på 2018-undersøkelsen, med noen tilpassinger.

Det sendes ut invitasjoner til å delta i undersøkelsen i september 2021. Resultatene fra undersøkelsen blir årlig publisert i en nasjonal rapport med deskriptive resultater, og som kvalitetsindikatorer i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet. Dataene vil bli brukt i notater, rapporter og artikler om brukeropplevd kvalitet med fastlegetjenesten, inkludert for å framskaffe kunnskap om kilder til variasjon i pasienterfaringer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Rebecka Maria Norman, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øyvind Andresen Bjertnæs, Folkehelseinstituttet
Olaf Holmboe, Folkehelseinstituttet
Inger Opedal Paulsrud, Folkehelseinstituttet
Hilde Karin Hestad Iversen, Folkehelseinstituttet

Start

01.09.2021

Slutt

31.12.2026

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Rebecka Maria Norman


Tilknyttede prosjekter