Hopp til innhold

Prosjekt

Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi skal vurdere de helsemessige konsekvensene av forskjellige sosiale miljøer.


Sammendrag

Forskning viser at vårt sosiale liv har stor betydning for vår fysiske og psykiske helse hele livet gjennom. Sosial integrering og engasjement er assosiert med økt vekst og positiv utvikling hos barn, lavere biologiske risikoprofiler hos voksne, redusert risiko for kognitiv og fysisk underutvikling, større motstandskraft for en rekke somatiske sykdommer, lavere risiko for sykdom og uførhet og ikke minst lengre forventet levealder. Disse effektene har vist seg å påvirke helse og dødelighet i like stor grad som kjente risikofaktorer slik som røyking, overvekt, høyt blodtrykk og en stillesittende livsstil. I vår studie ønsker vi å utnytte de unike fordelene ved tvillingstudier for å studere betydningen vårt sosiale liv og nettverk har for helse i en norsk befolkning. Vi skal vurdere de helsemessige konsekvensene av forskjellige sosiale miljøer*** se om sosiale forhold påvirker arvelighet av spesifikke helseutfall, samt undersøke om disse effektene varierer med type sykdom og sosiale faktor

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jennifer Ruth Harris, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Vegard Fykse Skirbekk, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Megan Todd, Columbia University in the City of New York
Gun Peggy Strømstad Knudsen, Helsedata og digitalisering, Folkehelseinstituttet
Johanna Lucia Thorbjørnsrud Nader, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet
Julia Isaeva, Folkehelseinstituttet
Thomas Sevenius Nilsen, Avdeling for helseundersøkelser, Folkehelseinstituttet
Ingrid Helene Garmann Østensen, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet
Astanand Jugessur, Avdeling for genetikk og bioinformatikk, Folkehelseinstituttet
Ingunn Brandt, Avdeling for helseundersøkelser, Folkehelseinstituttet
Øyvind Næss, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet