Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

  Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

  Studien skal kartlegge virkninger av trafikkstøy og luftforurensning på risiko for søvnforstyrrelser, hjerte- og karsykdom, magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 3. Treatment pathways for suicide victims and suicide bereaved

  Hovedmålet med prosjektet Treatpath er å undersøke betydningen av helse- og velferdstjenestene i forebygging av selvmord, samt i oppfølgingen av etterlatte ved selvmord.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Trender i forekomst og dødelighet av akutt hjerteinfarkt i Norge

  The aim of the current study is to study national trends of AMI incidence and mortality in Norway during 2008–2019.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Tromsø Pain Study (prosjektbeskrivelse)

  Målet er å kartlegge smertefølsomhet uavhengig av sykdom og dermed beskrive variasjonsbredden av smertefølsomhet i befolkningen.

  Pågående

  Publisert

 6. Tuberkulose klynge-studie, Sidama, Etiopia, en prospektiv kohort studie

  Etiopia har en høy forekomst av tuberkulose og mange unge pasienter indikerer pågående smitte. Tuberkulose kan forebygges og behandles. Likevel forblir 1 av 3 pasienter i Etiopia udiagnostiserte.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Tverrfaglige team i primær-helsetjenesten: en systematisk kartleggingsoversikt (prosjektbeskrivelse)

  Vi har mottatt forslag om å utarbeide en oversikt over forskningslitteratur om virkninger av, holdninger til og erfaringer med tverrfaglige team i primærhelsetjenesten.

  Avsluttet

  Publisert

 8. Tvilling-familiestudie av psykiske lidelser i MoBa

  Hovedformålet med studien er å undersøke overføringen av risiko for psykiske lidelser fra en generasjon til en annen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. Undersøkelse av muggsoppgifter i urin

  Prosjektet undersøker eksponering for muggsoppgifter ved ved å måle muggsoppgifter i urinen til den norske befolkningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Undersøkelsen ved sprøyteutdelingen i Oslo 1993-2019

  Hovedformålet med denne undersøkelsen var og er å følge markedet med illegale substanser over tid.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. UngKul-studie (prosjektbeskrivelse)

  Gjennom UngKul-studien ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan barn og unge med etnisk norsk og etnisk minoritetsbakgrunn trives og mestrer hverdagen sin.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. UNGvekst i Norge

  Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

  Dette prosjektet skal følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden

  I dette samarbeidsprosjektet vil vi ved hjelp av data fra de nordiske helseregistrene sammenlikne forekomst og risikofaktorer for infeksjonssykdommer hos små barn i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene: en systematisk oversikt

  NAV har bedt område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å utføre en systematisk oversikt om effekter av utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene for voksne.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Utdanning og psykisk helse

  I denne studien skal en se nærmere på sammenhenger mellom utdanning og psykiske helse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Utelivsstudien 2017 (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med denne studien er å undersøke bruken av rusmidler i utelivet i Oslo og i enkelte andre byer på Østlandsområdet ved hjelp av salivaprøver (spyttprøver), alkometer og spørreskjema.

  Pågående

  Publisert

 18. Utfasing av medisinske metoder i spesialisthelsetjenesten

  FHI skal bidra til at metoder som ikke anses som tilfredsstillende, blir utfaset.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 19. Utvikling av en nasjonal modell for skolemat - en pilotstudie

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 20. Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

  Pågående

  Publisert Oppdatert