Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Using MoBa to understand the Covid-19 pandemic

  Dette prosjektet skal følge utbredelsen av Covid-19 sykdom i Norge gjennom de neste årene, og å forstå hvorfor noen blir smittet og eventuelt alvorlig syke.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Uspesifikke helseeffekter av barnevaksinasjonsprogram i Norden

  I dette samarbeidsprosjektet vil vi ved hjelp av data fra de nordiske helseregistrene sammenlikne forekomst og risikofaktorer for infeksjonssykdommer hos små barn i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene: en systematisk oversikt

  NAV har bedt område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet om å utføre en systematisk oversikt om effekter av utdanning for å bedre arbeidsmarkedsmulighetene for voksne.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Utdanning og psykisk helse

  I denne studien skal en se nærmere på sammenhenger mellom utdanning og psykiske helse.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Utelivsstudien 2017 (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med denne studien er å undersøke bruken av rusmidler i utelivet i Oslo og i enkelte andre byer på Østlandsområdet ved hjelp av salivaprøver (spyttprøver), alkometer og spørreskjema.

  Pågående

  Publisert

 6. Utfasing av medisinske metoder i spesialisthelsetjenesten

  FHI skal bidra til at metoder som ikke anses som tilfredsstillende, blir utfaset.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 7. Utvikling av en nasjonal modell for skolemat - en pilotstudie

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 8. Utvikling av instrument for å måle barn/unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

  Målet for prosjektet er å utvikle et spørreskjema som skal tilfredsstille viktige psykometriske krav.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 9. Utvikling og validering av en prediksjonsmodell for vitamin D i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen

  Formålet med studien er å bygge en statistisk modell som kan predikere D-vitaminstatus midtveis i graviditeten hos alle kvinnene i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Utviklingsforløp hos barn med språkvansker: Hvilken rolle spiller biologiske og atferdsmessige markører/indikatorer

  Utviklingsbaserte språkvansker (UbS) er blant de vanligste nevro-utviklingsvanskene hos barn og finnes hos 7-10 % av barn ved skolestart.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

  I denne studien ønsker vi å kartlegge vaksinasjonsdekning i den norske befolkningen. Vi vil også studere mønstre for sosial kontakt – hvem møter hvem.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Vaksinasjonsdekning og spredningspotensiale for smittsomme sykdommer i Norge

  Som en del av beredskapen ved utbrudd av smittsom sykdom er det nyttig å beregne risiko og effekten av forebyggende tiltak.

  Pågående

  Publisert

 13. Varicella-zoster virusinfeksjoner hos gravide i Norge

  Denne studien vil kartlegge seroprevalens av antistoff mot VZV blant gravide kvinner i Norge og utforske påliteligheten av selvrapportert gjennomgått VZV-infeksjon (positiv anamnese).

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Varicella-zoster virusinfeksjoner i Norge

  Formålet med prosjektet er å estimere forekomst av varicella og herpes zoster i den norske befolkningen ved hjelp av ulike registerdata.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Vektstabilisering blant barn og unge

  Denne systematiske oversikten skal identifi­sere og oppsummere effekt av tiltak for å stabilisere vekten hos barn og unge som har gjennomgått et vektreduserende behandlingstiltak.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Vektutvikling hos barn og utvikling av spiseforstyrrelser

  Prosjektet ønsker å undersøke om vektutvikling i tidlig barndom representerer en risikofaktor for senere utviklingen av spiseforstyrrelser.

  Pågående

  Publisert

 17. Vil ungdoms snusbruk ha betydning for røyking hos unge voksne? Hvordan tobakksbruk i ungdomårene kan påvirke tobakksbruken i voksen alder noen år senere

  Hvordan vil bruk av snus i ungdomsårene påvirke den mer etablerte tobakksbruken som unge voksne?

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Virkninger av trafikkstøy og yrkesstøy på helsen (NordSOUND)

  Studien er en registerstudie av støy på arbeid og trafikkstøy. Støy er en stressfaktor og kan forstyrre søvnen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Årsaker til bakteriell meningitt i Conakry, Guinea

  Bacterial meningitis is listed as one of the priorities of the current plans to reinforce surveillance of epidemic diseases in Guinea. This aim can be most satisfactorily met by having in place labora

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 20. Årsaker til demens ved Parkinsons sykdom

  Prosjektet vil se på årsaker til demens ved Parkinsons sykdom.

  Pågående

  Publisert Oppdatert