Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vurdering av tiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vurdering av tiltak

Klynge

Vurdering av tiltak

Klynge for vurdering av tiltak


Klyngenes overordna mål er å bidra med kunnskap for avgjersle i helse- og omsorgs og velferdstenesta ved å oppsummere forskinga i form av kunnskapsoppsummeringar og metodevurderingar. Våre leveransar skal understøtte beslutningstakarar med kunnskap når dei tek avgjersle om kva tiltak som skal tilbydast i helse- og omsorgs- og velferdstenesta. God kunnskap er nøkkelen til gode tenester og nødvendig for alle som tek avgjersle i og for tenestene.

Vi er i Noregs største fagmiljø for kunnskapsoppsummeringar, det vil sei systematiske oppsummeringar av tilgjengeleg forsking med cirka 60 tilsette. Klyngen utarbeidar metodevurderingar («Healt technology assessments») og har ansvar for andre prosessar i systemet Nye metodar. I tillegg levera vi kunskapsoppsummeringar og andre analyser til helse- og velferdsforvaltninga.

I arbeidet med kunnskapsoppsummeringar følgjer vi internasjonalt anerkjent og transparente metodar. Vi tilbyr ulike typar systematiske kunnskapsoppsummeringar, som skreddarsyast til oppdragsgjevarens behov når det gjeld type kunnskapsoppsumerring, detaljnivå, ressursbruk, leveransetid med meir. Vi arbeidar primært med spørsmål som omhandlar effekt av førebyggande, behandlande og rehabiliterande tiltak. Vi oppsummera også forskinga om effektane av organisatoriske tiltak og folkehelsetiltak, klinisk nytte, nøyaktigheit av diagnostiske testar og brukarerfaringar, og utarbeidar helseøkonomiske evalueringar. Nokre kunnskapsoppsummeringar tek føre seg kva som finnes av forsking om eit tema og kva kjenneteikn denne forskinga har. På nokre områder er det knappheit på (gode) primærstudiar, og kunnskapsoppsummeringar kan medverke til å identifisere kunnskapsholl og forskingsbehov.

Klyngen samarbeider med ei rekkje sentrale aktørar i Noreg internasjonal. Etter avtale yte vi også med formidling og støtte til bruk av kunnskap, undervisning, kurs og seminar i kunnskapshandtering.

Klyngens hovudaktivitetar innfattar:

  • Kunnskapsoppsummeringar for norske helse- omsorgs- og velferdstenester, mange med fokus på effekt av behandling og andre typar tiltak
  • Fullstendige, hurtige og forenkla metodevurderingar for nasjonalt system for innføring av nye metodar i spesialisthelsetenesta (Nye metodar)
  • Drift og utvikling av den nasjonale metodevarslingsfunksjonen i Noreg
  • Drift og utvikling av nasjonal støttefunksjon for mini-metodevurderingar i Noreg
  • Medverke i det europeiske nettverket for metodevurdering (EUnetHTA) og det internasjonale samarbeidet for horizon scanning (IHSI)
  • Kunnskapsoppsummeringar for velferdsdirektorater utanfor helsesektoren
  • Undervisning i kunnskapshandtering og aktiv formidling.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Fagdirektør

Kåre Birger Hagen

Mobiltelefon: 91 85 82 01

Besøksadresse

Sandakerveien 24 C

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Kåre Birger Hagen

Kåre Birger Hagen

Fagdirektør, Ph.D.

M: 918 58 201

Bilde av Anne Hilde Røsvik

Anne Hilde Røsvik

Seniorrådgiver, Master i fysiologi

Tlf: 21 07 72 15

M: 915 49 235

Bilde av Arna Sue Desser

Arna Sue Desser

Forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 72 55

Bilde av Ashley Elizabeth Muller

Ashley Elizabeth Muller

Seniorforsker, PhD

M:

Bilde av Bahar Kucuk

Bahar Kucuk

Rådgiver, MPH

Ansatt bilde

Elisabet Vivianne Hafstad

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 73 02

Bilde av Fawaz Tariq Chaudhry

Fawaz Tariq Chaudhry

Rådgiver, MSc. Health Economic Evaluation

M: 486 41 740

Bilde av Gunn Eva Næss

Gunn Eva Næss

Rådgiver

Tlf: 21 07 78 18

Bilde av Heather Eileen Menzies Munthe-Kaas

Heather Eileen Menzies Munthe-Kaas

Forsker

Tlf: 21 07 73 75

M: 402 93 266

Bilde av Heid Nøkleby

Heid Nøkleby

Forsker, Dr. philos (PhD)

Tlf: 21 07 73 00

M: 976 90 437

Ansatt bilde

Henriette Tyse Nygård

Rådgiver, Master i folkehelsevitenskap (mph) og klinisk sykepleier

M: 977 57 338

Ansatt bilde

Hong Lien Nguyen

Spesialbibliotekar

Tlf: 21 07 72 25

Ansatt bilde

Ingrid Harboe

Seniorrådgiver/Forskningsbibliotekar, Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

Tlf: 21 07 72 57

M: 916 27 852

Bilde av Lars Jørun Langøien

Lars Jørun Langøien

Forsker, Ph.D

M: 951 40 124

Ansatt bilde

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

Seniorrådgiver, Master in Public Health (MPH)

Bilde av Rigmor Berg

Rigmor Berg

Avdelingsdirektør, professor

Tlf: 21 07 72 93

M: 908 02 240

Ansatt bilde

Sari Susanna Ormstad

Seniorrådgiver, Master of Public Health

Tlf: 21 07 72 89

Ansatt bilde

Stijn Rita Patrick Van De Velde

I forskningspermisjon og kan kontakteres på stijn@magicevidence.org

Tlf: 21 07 72 38

Ansatt bilde

Trine Bjerke Johansen

Seniorrådgiver, Master in Public Health (MPH)

Ansatt bilde

Vidar Jusnes Vang

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 72 92

Bilde av Bjarne Robberstad

Bjarne Robberstad

Senior forsker/Professor, PhD

Tlf: 21 07 73 61

M: 932 88 039

Ansatt bilde

Bjørn Gundersen

Fagdirektør

M: 452 49 842

Bilde av Christine Hillestad Hestevik

Christine Hillestad Hestevik

M: 977 74 803

Bilde av Chui Hsia Yong

Chui Hsia Yong

Master

Tlf: 21 07 73 85

M: 464 00 429

Ansatt bilde

Eva Marie-Louise Denison

Seniorforsker, Ph.D.

Tlf: 21 07 72 31

M: 464 00 496

Bilde av Finn Runar Eggen

Finn Runar Eggen

Seniorrådgiver/Nettredaktør, Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Tlf: 21 07 72 10

M: 464 00 467

Ansatt bilde

Gunhild Hagen

Forsker 1109, PhD Health Economics

Bilde av Hege Kornør

Hege Kornør

Avdelingsdirektør, Dr. philos

M: 412 25 577

Bilde av Jon-Vidar Gaustad

Jon-Vidar Gaustad

Forsker, Ph.D

M: 970 76 609

Bilde av Kristin Thuve Dahm

Kristin Thuve Dahm

Forsker, Fysioterapeut Cand san

Tlf: 21 07 72 67

Bilde av Line Holtet Evensen

Line Holtet Evensen

Seniorrådgiver, PhD

M: 483 54 095

Bilde av Linn Kleven

Linn Kleven

Helseøkonom / seniorrådgiver, MPhil Health Economics, Policy and Management.

Ansatt bilde

Liv Giske

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 72 86

M: 464 00 469

Bilde av Maria Julia Bidonde Torre

Maria Julia Bidonde Torre

Researcher, PhD

Tlf: 21 07 72 94

Bilde av Severin Zinöcker

Severin Zinöcker

Seniorrådgiver, PhD

Tlf: 21 07 69 18

Ansatt bilde

Signe Agnes Flottorp

Forskningssjef, MD DPH

Tlf: 21 07 72 32

M: 995 04 376

Ansatt bilde

Tor Atle Rosness

Bilde av Alexander Wahl

Alexander Wahl

Redaktør primærhelsetjeneste, Helsebiblioteket, Lege

Bilde av Anna Lien Espeland

Anna Lien Espeland

Rådgiver - helseøkonom, M.Phil. European Master in Health Economics and Management

M:

Ansatt bilde

Gunn Elisabeth Vist

Tlf: 21 07 72 40

Bilde av Heather Melanie R Ames

Heather Melanie R Ames

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 72 41

Ansatt bilde

Hilde Risstad

Bilde av Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas

Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas

I utdanningspermisjon

Tlf: 21 07 72 83

M: 934 29 562

Ansatt bilde

Ingrid Kristine Ohm

Forsker, PhD

Tlf: 21 07 81 66

Ansatt bilde

Jan Peter William Himmels

M: 998 54 052

Ansatt bilde

Jose Francisco Meneses Echavez

Forsker, Master i folkehelsevitenskap (mph)

Tlf: 21 07 72 99

M: 486 89 405

Bilde av Lillebeth Larun

Lillebeth Larun

Forsker/førsteamanuensis, PhD

Tlf: 21 07 72 75

Bilde av Martin Robert Lerner

Martin Robert Lerner

Avdelingsdirektør, MD

M:

Bilde av Rolf Inge Erdahl

Rolf Inge Erdahl

Lederassistent, Diplomøkonom

M: 400 42 065

Ansatt bilde

Signe Louise Forsetlund

Tlf: 21 07 72 33

Ansatt bilde

Tonje Lehne Refsdal

Rådgiver / Forskningsbibliotekar

Ansatt bilde

Vida Hamidi Ashtiani

Seniorforsker, PhD

M: 401 48 059

Bilde av Alexandra Herborg Cornelius Poulsson

Alexandra Herborg Cornelius Poulsson

Ansatt bilde

Anna Karina Stoinska-Schneider

Tlf: 21 07 72 91

Bilde av Beate Charlotte Fagerlund Kvist

Beate Charlotte Fagerlund Kvist

Forsker Helseøkonom, Master of Philosophy in Health Economics

Tlf: 21 07 73 68

Bilde av Espen Movik

Espen Movik

Seniorrådgiver, MPH

Tlf: 21 07 73 74

M: 464 00 485

Bilde av Eva Helene Arentz-Hansen

Eva Helene Arentz-Hansen

Senior forsker, PhD

Tlf: 21 07 72 82

Bilde av Geir Smedslund

Geir Smedslund

Seniorforsker, Dr. philos

Tlf: 21 07 72 80

M: 913 87 076

Ansatt bilde

Gerd Monika Flodgren

Seniorforsker, PhD in Sports medicine

Tlf: 21 07 72 96

M: 464 00 489

Ansatt bilde

Gyri Hval

Tlf: 21 07 72 36

Ansatt bilde

Hilde Helene Holte

Senior forsker, dr. philos.

Tlf: 21 07 72 34

M: 926 67 593

Bilde av Ingvild Kirkehei

Ingvild Kirkehei

Forskningsbibliotekar

M:

Ansatt bilde

Jan Marcus Sverre

Ansatt bilde

Kjetil Gundro Brurberg

Avdelingsdirektør, Ph.D.

Tlf: 21 07 72 66

M: 916 19 280

Bilde av Maria Bjerk

Maria Bjerk

Forsker, PhD

M: 416 46 900

Bilde av Monica Gomez Castaneda

Monica Gomez Castaneda

Rådgiver - helseøkonom, Master Health Economics

M: 465 61 765

Ansatt bilde

Tiril Cecilie Borge

Forsker, Ph.D

Tlf: 21 07 83 78

Bilde av Vigdis Underland

Vigdis Underland

Forsker

Tlf: 21 07 73 83

Ansatt bilde

Øyvind Melien