Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vurdering av tiltak»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vurdering av tiltak

Klynge

Vurdering av tiltak

Klynge for vurdering av tiltak


Klyngenes overordna mål er å bidra med kunnskap for avgjersle i helse- og omsorgs og velferdstenesta ved å oppsummere forskinga i form av kunnskapsoppsummeringar og metodevurderingar. Våre leveransar skal understøtte beslutningstakarar med kunnskap når dei tek avgjersle om kva tiltak som skal tilbydast i helse- og omsorgs- og velferdstenesta. God kunnskap er nøkkelen til gode tenester og nødvendig for alle som tek avgjersle i og for tenestene.

Vi er i Noregs største fagmiljø for kunnskapsoppsummeringar, det vil sei systematiske oppsummeringar av tilgjengeleg forsking med cirka 60 tilsette. Klyngen utarbeidar metodevurderingar («Healt technology assessments») og har ansvar for andre prosessar i systemet Nye metodar. I tillegg levera vi kunskapsoppsummeringar og andre analyser til helse- og velferdsforvaltninga.

I arbeidet med kunnskapsoppsummeringar følgjer vi internasjonalt anerkjent og transparente metodar. Vi tilbyr ulike typar systematiske kunnskapsoppsummeringar, som skreddarsyast til oppdragsgjevarens behov når det gjeld type kunnskapsoppsumerring, detaljnivå, ressursbruk, leveransetid med meir. Vi arbeidar primært med spørsmål som omhandlar effekt av førebyggande, behandlande og rehabiliterande tiltak. Vi oppsummera også forskinga om effektane av organisatoriske tiltak og folkehelsetiltak, klinisk nytte, nøyaktigheit av diagnostiske testar og brukarerfaringar, og utarbeidar helseøkonomiske evalueringar. Nokre kunnskapsoppsummeringar tek føre seg kva som finnes av forsking om eit tema og kva kjenneteikn denne forskinga har. På nokre områder er det knappheit på (gode) primærstudiar, og kunnskapsoppsummeringar kan medverke til å identifisere kunnskapsholl og forskingsbehov.

Klyngen samarbeider med ei rekkje sentrale aktørar i Noreg internasjonal. Etter avtale yte vi også med formidling og støtte til bruk av kunnskap, undervisning, kurs og seminar i kunnskapshandtering.

Klyngens hovudaktivitetar innfattar:

  • Kunnskapsoppsummeringar for norske helse- omsorgs- og velferdstenester, mange med fokus på effekt av behandling og andre typar tiltak
  • Fullstendige, hurtige og forenkla metodevurderingar for nasjonalt system for innføring av nye metodar i spesialisthelsetenesta (Nye metodar)
  • Drift og utvikling av den nasjonale metodevarslingsfunksjonen i Noreg
  • Drift og utvikling av nasjonal støttefunksjon for mini-metodevurderingar i Noreg
  • Medverke i det europeiske nettverket for metodevurdering (EUnetHTA) og det internasjonale samarbeidet for horizon scanning (IHSI)
  • Kunnskapsoppsummeringar for velferdsdirektorater utanfor helsesektoren
  • Undervisning i kunnskapshandtering og aktiv formidling.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Fagdirektør

Kåre Birger Hagen

Mobiltelefon: 91 85 82 01

Besøksadresse

Myrens verksted 3L

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Kåre Birger Hagen

Kåre Birger Hagen

Fagdirektør, Ph.D.

M: 918 58 201

Bilde av Anne Hilde Røsvik

Anne Hilde Røsvik

Seniorrådgiver, Master i fysiologi

M: 915 49 235

Ansatt bilde

Elisabet Vivianne Hafstad

Seniorrådgiver

Tlf:

Bilde av Fawaz Tariq Chaudhry

Fawaz Tariq Chaudhry

Rådgiver, MSc. Health Economic Evaluation

M: 486 41 740

Bilde av Gunn Eva Næss

Gunn Eva Næss

Rådgiver

Ansatt bilde

Hans Bugge Bergsund

Seniorrådgiver, "Dr. philos (PhD)," MSc

Bilde av Heid Nøkleby

Heid Nøkleby

Forsker, Dr. philos (PhD)

M: 976 90 437

Ansatt bilde

Hong Lien Nguyen

Spesialbibliotekar

Ansatt bilde

Ingrid Harboe

Seniorrådgiver/Forskningsbibliotekar, Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag

M: 916 27 852

Bilde av Lars Jørun Langøien

Lars Jørun Langøien

Forsker, Ph.D

M: 951 40 124

Ansatt bilde

Patricia Sofia Jacobsen Jardim

Seniorrådgiver, Master in Public Health (MPH)

Bilde av Rigmor Berg

Rigmor Berg

Avdelingsdirektør, professor

M: 908 02 240

Ansatt bilde

Sari Susanna Ormstad

Seniorrådgiver, Master of Public Health

Ansatt bilde

Trine Bjerke Johansen

Seniorrådgiver, Master in Public Health (MPH)

Ansatt bilde

Vidar Jusnes Vang

Seniorrådgiver

Bilde av Christine Hillestad Hestevik

Christine Hillestad Hestevik

M: 977 74 803

Bilde av Chui Hsia Yong

Chui Hsia Yong

Communications and Publications Manager

M: 464 00 429

Bilde av Finn Runar Eggen

Finn Runar Eggen

Seniorrådgiver/Nettredaktør, Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

M: 464 00 467

Ansatt bilde

Hanna Eikås Klem

Ansatt bilde

Jan Marcus Sverre

Bilde av Jon-Vidar Gaustad

Jon-Vidar Gaustad

Forsker, Ph.D

M: 970 76 609

Bilde av Linn Kleven

Linn Kleven

Helseøkonom / seniorrådgiver, MPhil Health Economics, Policy and Management.

Ansatt bilde

Liv Giske

Seniorforsker, Ph.D

Bilde av Maria Julia Bidonde Torre

Maria Julia Bidonde Torre

Researcher, PhD

Bilde av Martin Smådal Larsen

Martin Smådal Larsen

Rådgiver

M: 473 78 182

Bilde av Severin Zinöcker

Severin Zinöcker

Seniorrådgiver, PhD

Bilde av Alexander Wahl

Alexander Wahl

Redaktør primærhelsetjeneste, Helsebiblioteket, Lege

Bilde av Anna Lien Espeland

Anna Lien Espeland

Seniorrådgiver - helseøkonom, M.Phil. European Master in Health Economics and Management

M:

Ansatt bilde

Gunn Elisabeth Vist

Bilde av Heather Melanie R Ames

Heather Melanie R Ames

Senior forsker, PhD

Ansatt bilde

Hilde Risstad

Bilde av Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas

Ida Kristin Ørjasæter Elvsaas

I utdanningspermisjon

M: 934 29 562

Ansatt bilde

Ingeborg Beate Lidal

Ansatt bilde

Ingrid Kristine Ohm

Forsker, PhD

Ansatt bilde

Jose Francisco Meneses Echavez

Forsker, Master i folkehelsevitenskap (mph)

M: 486 89 405

Bilde av Lillebeth Larun

Lillebeth Larun

Forsker/førsteamanuensis, PhD

Ansatt bilde

Marit Erna Austeng

Senior rådgiver l, MD PhD MPH

M: 917 40 442

Bilde av Martin Robert Lerner

Martin Robert Lerner

Avdelingsdirektør, MD

M:

Ansatt bilde

Signe Louise Forsetlund

Ansatt bilde

Tonje Lehne Refsdal

Rådgiver / Forskningsbibliotekar

Tlf:

Bilde av Vida Hamidi Ashtiani

Vida Hamidi Ashtiani

Seniorforsker, PhD

Bilde av Alexandra Herborg Cornelius Poulsson

Alexandra Herborg Cornelius Poulsson

Senior rådgiver, PhD

M: 908 04 280

Ansatt bilde

Anna Karina Stoinska-Schneider

Ansatt bilde

Beate Charlotte Fagerlund Kvist

Forsker Helseøkonom, Master of Philosophy in Health Economics

Bilde av Espen Movik

Espen Movik

Seniorrådgiver, MPH

M: 464 00 485

Bilde av Eva Helene Arentz-Hansen

Eva Helene Arentz-Hansen

Senior forsker, PhD

Bilde av Geir Smedslund

Geir Smedslund

Seniorforsker, Dr. philos

M: 913 87 076

Ansatt bilde

Gerd Monika Flodgren

Seniorforsker, PhD in Sports medicine

M: 464 00 489

Ansatt bilde

Gunhild Hagen

Forsker 1109, PhD Health Economics

Ansatt bilde

Gyri Hval

Bilde av Ingvild Kirkehei

Ingvild Kirkehei

Forskningsbibliotekar

M:

Ansatt bilde

Jan Peter William Himmels

Ansatt bilde

Kjetil Gundro Brurberg

Avdelingsdirektør, Ph.D.

M: 916 19 280

Bilde av Maria Bjerk

Maria Bjerk

Forsker, PhD

M: 416 46 900

Bilde av Tiril Cecilie Borge

Tiril Cecilie Borge

Forsker, Ph.D

Bilde av Vigdis Underland

Vigdis Underland

Forsker

Ansatt bilde

Øyvind Melien