Hopp til innhold

Håndboka i et nøtteskall

Publisert

Denne håndboka er en veiledning for kommunelegens arbeid for å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd med covid-19 i kommunen.

Denne håndboka er en veiledning for kommunelegens arbeid for å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd med covid-19 i kommunen.


Denne håndboka er en veiledning for kommunelegens arbeid for å oppdage, vurdere og håndtere utbrudd med covid-19 i kommunen.

Med utbrudd menes her enten to eller flere tilfeller av covid-19 som mistenkes å ha felles kilde, eller et antall tilfeller som klart overskrider det man ville forvente i kommunen i et gitt tidsrom.

I håndboka beskrives prosessen med å oppdage, vurdere og håndtere et utbrudd i ti trinn:

Trinn Beskrivelse
1 Overvåking Gjennom innsamling og analyse av en rekke data om symptomer, legesøkning, testing og sykdom er det mulig å følge trender og oppdage utbrudd tidlig.
2 Varsling, informasjons-deling og samarbeid Utbrudd skal varsles til relevante aktører lokalt og til FHI sånn at samarbeid kan starte mellom involverte kommuner og FHI
3 Etterforskning av utbrudd Utbrudd skal etterforskes for å beskrive detaljer og forstå årsaker.
4 Risikovurdering Utbrudd skal analyseres for å vurdere sannsynligheten for forverring og konsekvenser av dette.
5 Tiltaksvurdering Det skal vurderes hvilke tiltak som bør iverksettes mot den vurderte trusselen.
6 Iverksetting av tiltak Tiltak iverksettes for å bringe utbruddet under kontroll samtidig som man kommuniserer med publikum om risikoen.
7 Risikokommunikasjon Kommunen må kommunisere om det aktuelle utbruddet, tiltakene som skal iverksettes og forventninger til befolkningen.
8 Oppfølging Etter justering eller gjeninnføring av tiltak må effekten vurderes gjennom overvåkingen, se trinn 1 over.
9 Tilsyn Etterlevelsen av tiltakene bør undersøkes ved hjelp av tilsyn. 
10 Evaluering Etter at utbruddet er håndtert, må håndteringen evalueres og resultatene rapporteres slik at egen og andre kommuner kan lære.