Hopp til innhold

Håndbok

Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen

Epidemien skal hindres i å føre til en betydelig sykdomsbyrde og betydelig belastning på helsetjenesten. Derfor må kommunene ha beredskap for å iverksette tiltak som kan stoppe en truende utvikling av epidemien. Denne håndboka for kommunelegen gir veiledning om dette arbeidet.

illustrasjon lege koronahåndbok

Epidemien skal hindres i å føre til en betydelig sykdomsbyrde og betydelig belastning på helsetjenesten. Derfor må kommunene ha beredskap for å iverksette tiltak som kan stoppe en truende utvikling av epidemien. Denne håndboka for kommunelegen gir veiledning om dette arbeidet.