Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nyoppståtte luftveissymptomer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Nyoppståtte luftveissymptomer

Nyoppståtte luftveissymptomer

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer.

Illustrasjon koronavirus

Her finner du informasjon om hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer.


Luftveisinfeksjoner kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Mange ulike virus og bakterier kan gi luftveisinfeksjon.

Hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?

Flytskjema - hva skal du gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer?
Illustrasjon: Folkehelseinstituttet. Trykk på bildet for å gjøre det større.
 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du trenger vanligvis ikke teste deg for koronavirus, men du bør bli hjemme til formen er god. 
 • For enkelte grupper med høyere risiko for å utvikle alvorlig sykdom kan det være aktuelt med legemiddelbehandling
 • Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit. 
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt. 
 • For å minske risikoen for å smitte andre bør du ha god hånd- og hostehygiene. 
 • Unngå spesielt kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • I familier med nyfødte og spedbarn, bør du begrense eller unngå besøk av voksne og barn med luftveissymptomer.
 • Dersom du har tatt en test som viser at du er smittet med covid-19 gjelder de samme rådene om å holde seg hjemme hvis man føler seg syk.
 • For personer i risikogrupper kan det gjelde egne råd: Risikogrupper og deres pårørende
 • Råd til gravide: Råd og informasjon for gravide og ammende
 • Dersom du jobber i helse- og omsorgstjenesten, bør du følge anbefalingene som gjelder på din arbeidsplass, samt FHI sine råd om Smitteverntiltak i helsetjenesten ved sesongbaserte luftveisinfeksjoner.
 • Om Koronasertifikat

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om korona på vår temaside og på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Historikk

14.12.2022: Mindre språklige justeringer

09.12.2022: Justeringer av testråd for risikogrupper som bør vurderes for paxlovid behandling.

22.06.2022: Små språklige endringer i ingress og brødtekst. Lagt til lenke til Helsenorge.

23.02.2022: Henvisning til kapittel om barn og ungdom vedrørende vurderinger rundt testing av barn/unge i forbindelse med vaksinasjon eller for koronasertifikat.

12.02.2022: Samlet publikumsinformasjon vedrørende nyoppståtte luftveissymptomer, testing for covid-19 og positiv test i forbindelse med endringer 12.02.22.

02.02.2022: Nytt flytskjema med oppdaterte regler for isolasjon (fra 4 til 6 dager).

24.01.2022: Oppdatering av flytskjema etter endrede råd fra 24.01.22 om hvem som anbefales bekreftende PCR ved positiv hurtigtest, og informasjon om selvregistrering av positiv selvtest.

14.01.2022: Endringer iht. forskriftsendringer 14.01.22, opphevet karanteneplikt for øvrige nærkontakter og testanbefalinger.

21.12.2021: Tatt ut informasjon til den som skal ta koronatest og lenket til nytt kapittel som omhandler dette.

15.12.2021: Oppdatert etter ny covid-19-forskrift 14.12.21.

10.12.2021: Lagt inn revidert flytskjema for nyoppståtte luftveissymptomer

09.12.2021: Det presiseres at bruksanvisning må følges nøye for at prøvetaking, analysering og avlesning av antigen-hurtigtester skal gjøres riktig, testene tåler ikke frost og må romtemperes før bruk.

19.11.2021: Oppdatert flytskjemaet. Lagt inn lenke til informasjonsarket «Til deg som har tatt koronatest» og lagt inn råd om å kontakte nærkontakter ved positiv test

11.11.2021: Spesifisering symptomer av vaksinerte.

08.11.2021: Lagt til eget avsnitt med råd til foresatte for barn i barnehage/på barneskole med nyoppståtte luftveissymptomer.

30.09.2021: Oppdaterte råd til voksne/ungdom om å teste seg for SARS-CoV-2 ved vage symptomer, men ved negativ test kan man gå på jobb/skole samme dag. Ved forverring bør man gå hjem og vurdere ny test. Råd vedrørende barn finnes i eget kapittel.

25.09.2021: Revidert og tilpasset råd ved normal hverdag med økt beredskap.

09.09.2021: Presiseringer i Råd til deg hvis du er syk eller mistenker at du er smittet

31.08.2021: Inkludert punkter om antigen hurtigtest.

01.07.2021: Setning om ventekarantene fjernet.

18.06.2021: Mindre tekstrevisjon. Lagt til Hvis du er i pålagt karantene som nærkontakt, er det anbefalt testing, selv om du ikke har symptomer. Da skal de du bor sammen med være i ventekarantene til negativt prøvesvar foreligger.

10.05.2021: Overflyttet tekst «til deg som har gjennomgått covid-19»

09.04.2021: Lagt til at dersom du bruker Smittestopp, husk å gi beskjed til andre brukere gjennom appen under avsnittet "Til deg som har tatt koronatest".

14.02.2021: Fjernet de spesifikke symptomene i avsnittet "Hva skal du gjøre mens du venter på prøvesvar?" og endret fra "bør" til at hovedregelen er at man skal holde seg hjemme.

06.02.2021: Lagt til avsnittet "Hvis du har symptomer etter koronavaksinasjon".

04.02.2021:
Inkludering av testing og behandling til alle som oppholder seg i landet.

06.01.2021:
Revisjon: Tydeliggjort at alle med mistanke om Covid-19 bør teste seg.

15.12.2020: Fjernet setningen "Er du i tvil om du bør testes, kan du får svar på koronasjekk.no" Lagt inn setningen: "Hvis du mistenker at du er smittet bør du testes".  

30.11.2020: Endret tittelen fra "Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)?" til "Hva skal du gjøre hvis du er syk eller mistenker at du er smittet med koronavirus?" Restrukturert innholdet i artikkelen.

25.09.2020: Ny plakat med forenklet infografikk om hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes. Lenke til tilsvarende skjema for barn. Tydeliggjort i teksten hvem som skal være hjemme og hvem som skal testes.

11.09.2020: Endret tittel og forkortet og omskrevet innledende avsnitt om de vanligste symptomene. Redigert tekst i avsnittet «Råd til deg som mistenker at du er smittet». Fjernet avsnitt; «Når husstandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon» og avsnitt «Når barn har akutt luftveisinfeksjon», som begge var en gjentagelse av tidligere budskap.

08.09.2020: Under avsnittet "Når hustandsmedlem har akutt luftveisinfeksjon"; strøket setning om at de selv bør testes og holde seg hjemme til prøvesvar foreligger og de er syptomfrie. Erstattet dette med lenk til "Når du har akutt luftveisinfeksjon" 

04.09.2020: Presisert at man ved negativ test kan du gå tilbake på jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og er feberfri), selv om du fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjon.

28.08.2020: Beskrivelse hos symptomer og barn. Når barn skal testes er justert.

27.08.2020: Under punktet "Når kan barn i barneskolealder og yngre komme tilbake i barnehage/skole?" lagt inn under kulepunkt 2 at barn kan komme tilbake til barnehage/skole når "allmenntilstanden er tilbake til normalt for dette barnet."

Fjernet "For barn som har testet negativt er.." fra setning om allmenntilstand under "Når du har akutt luftveisinfeksjon"

26.08.2020: Råd om barn og fravær harmonisert med råd gitt andre steder. Endret setningen "Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere smittet av det nye koronaviruset" til "Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av det nye koronaviruset."

24.08.2020: Fjernet "dersom de er testet og funnet negative for covid-19" fra andre punkt under Når kan barn under 10 år komme tilbake i barnehage/skole?

08.07.2020: Forkortet innledende avsnitt om de vanligste symptomene. Fjernet avsnittet «Symptomer hos de eldste og de yngste» og henvist til siden "Fakta om koronaviruset SARS-CoV-2 og sjukdommen covid-19"Presisert at alle som har nyoppståtte luftveissymptomer skal testes. Presisert at lette restsymptomer ikke behøver tillegges vekt hos barn som har testet negativt. Forkortet tekst om hvordan skille mellom covid-19 og allergi, og presisert at det er avvik from vanlig symptombilde som bør vektlegges i vurderingen mot covid-19.

24.06.2020: Fjernet at man bør ved luftveissymptomer bør holde seg hjemme ett døgn etter symptomfrihet, og erstattet det med at man bør holde seg hjemme til man er symptomfri. 

04.05.2020: Forkortet første avsnitt om "Når du har akutt luftsveisinfeksjon".

30.04.2020: Hele teksten er endret i forhold til endret nasjonal strategi for testing og med oppdatert informasjon om symptombilde.

09.04.2020: Lagt inn setning "Også andre symptomer kan forekomme (se Viruset, smittemåtar og sjukdom)" tilslutt i første avsnitt. Endret tekst fra "Slapphet, hodepine eller muskelverk er alene ikke tilstrekkelig til å mistenke akutt luftveisinfeksjon i denne sammenheng" til "..mistenke covid-19 i denne sammenheng".

03.04.2020: Artikkelen er redigert, har fått ny tittel, og det er lagt inn informasjon om hvordan man kan skille mellom covid-19, forkjølelse og allergi. 

23.03.2020: Endret teksten fra "Du bør isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er blitt symptomfri" til "Hold deg hjemme til et døgn etter at du er blitt symptomfri"

19.03.2020: Lagt til tekst om "hvorfor". 

16.03.2020, kl 06.50-07.20: Endret fra "skal" til "bør" være hjemme.