Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ungdomsundersøkelsene i seks fylker (2000-2001 og 2002-2004)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ungdomsundersøkelsene i seks fylker (2000-2001 og 2002-2004)

Artikkel

Ungdomsundersøkelser 2000-2001 og 2002-2004)

Nesten 16 000 ungdomsskoleelever deltok i helseundersøkelser som startet i Oslo og Hedmark i 2000-2001, og som ble videreført i Oppland, Nordland, Troms og Finnmark i perioden 2002-2004

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Nesten 16 000 ungdomsskoleelever deltok i helseundersøkelser som startet i Oslo og Hedmark i 2000-2001, og som ble videreført i Oppland, Nordland, Troms og Finnmark i perioden 2002-2004


Ungdomsundersøkelser ble gjennomført i seks fylker 2000-2004. 

Undersøkelser blant 15-16-åringer i seks fylker 2000-2004

Ungdomsundersøkelsene startet med 15-16-åringer fra Oslo- og Hedmark i 2000-2001. Ungdom fra fire andre fylker - Oppland, Nordland, Troms og Finnmark - deltok i årene 2002, 2003 og 2004.

I ungdomsundersøkelsene fikk ungdommene et spørreskjema med spørsmål om ulike temaer som for eksempel sykdom og helse, kosthold, idrett, nærmiljø, og hvordan de har det.

Et hovedskjema var likt for alle fylkene, i tillegg var det ett tilleggsskjema som varierte noe fra fylke til fylke. I de fylkene hvor undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med skolen, ble ungdommene bedt om å fylle ut spørreskjemaer i en dobbelt skoletime.

Blodprøver og andre biologiske prøver inngikk ikke i undersøkelsene. Data for høyde og vekt er selvrapportert.

Ungdommene bestemte selv om de ønsket å delta. Ungdommene fikk på forhånd tilsendt en informasjonsbrosjyre, og skrev under en samtykkeerklæring før utfylling av spørreskjemaene på skolen. Foreldrene ble også informert.

De fleste stedene var det helsesykepleier som sto for selve gjennomføringen av undersøkelsen.

Protokoller og spørreskjemaer fra "ungdom i seks fylker"

Tabell 1. Oversikt antall deltakere i "ungdom seks fylker"
Helseundersøkelser 15-16-åringer
Fylke* Antall deltakere Deltakerprosent
Oslo 2000-2001** 7307 87,4
Hedmark 2001 1939 88,3
Oppland 2002 1877 90,0
Nordland 2004 2657 88,0
Troms 2002-2003 1514 81,7
Finnmark 2003 637 71,1
Totalt, seks fylker 15 931 86,5
* Datainnsamling: Oslo: Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Oslo kommune. Hedmark og Oppland: Folkehelseinstituttet. Nordland, Troms og Finnmark: Folkehelseinstituttet og Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø.
** Forskere bes bruke tallet 7343 som totalt antall deltakere i Oslo 2000-2001 (UNGHUBRO) og 88,3 som deltakerprosent. Ved en feil under filproduksjon mistet 36 av deltakerne kode for kjønn og tallet 7307 er derfor benyttet her.

Gjennomføring av undersøkelsene i de ulike fylkene

Oslo: UngHUBRO

Ungdomsundersøkelsen i Oslo 2000-2001 kalles også UNGHUBRO fordi den ble gjennomført samtidig med en helseundersøkelse blant voksne; HUBRO. Totalt deltok 7343 ungdommer som gikk i 10. klasse i grunnskolen, 88 prosent av de aktuelle ungdommene var med.

Hovedskjemaet ble noe justert (pkt. 6.5 og 5.14) og derfor ligger det ute i to utgaver.

Noen av resultatene er gjengitt i en Helseprofil over Oslo-ungdom. Folderen gjengir noen av Oslo-dataene fra 2000-2001 og er beregnet på ungdom   

Hedmark og Oppland: UngOPPHED

Undersøkelsene ble gjennomført våren 2001 i Hedmark og våren 2002 i Oppland. Svarprosenten ble 88 i Hedmark og 90 i Oppland.

I 2009 ble det gjennomført en ny undersøkelse i Hedmark.

Nordland, Troms og Finnmark: UngTROFINN

Undersøkelsen i Nordland ble gjennomført våren 2004. I Nordland var ungdomsundersøkelsen et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Svarprosenten ble 88 i Nordland og representerte den høyeste blant de tre nordligste fylkene. Med den relativt høye deltakelsen ga undersøkelsen et rimelig godt bilde av ungdommenes helse og leveforhold i 2004 i Nordland. 

I Troms og Finnmark ble ungdomsundersøkelsene gjennomført våren 2003 i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø. I Tromsø ble undersøkelsen gjennomført i 2002.

Svarprosenten ble 81 i Troms og 71 i Finnmark, som er noe lavere enn de andre fylkene som har hatt ungdomsundersøkelser. Deltakelsen vurderes likevel som relativt høy, og resultatene ga et rimelig godt bilde av ungdommenes helse og leveforhold i år 2002-2003 i Troms og Finnmark.

Forskere kan søke tilgang til data