Hopp til innhold

Rapporter

Viser  6  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Veldig tidlig mobilisering av pasienter med hjerneslag: en systematisk oversikt

  Dette er en systematisk oversikt som ser på effekten av tidlig mobilisering ved hjerneslag.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 2. Tiltak ved synsfeltutfall etter hjerneslag

  Etter et hjerneslag er det mange som mister deler av synsfeltet. Vi har sett på tiltak for å forbedre synet til personer som har hatt hjerneslag.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 3. Kognitive terapier for økt fysisk aktivitet

  Vi oppsummerte effekten av kognitive terapier i studier som involverer pasientgrupper og personer med risiko for hjerte- og karsykdom. Få studier hadde oppfølging mer enn seks måneder.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 4. Effekt av trombolytisk behandling i intervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag

  Vi fikk i oppdrag å oppdatere dokumentasjonsgrunnlaget for effekt av intravenøs trombolytisk behandling gitt i tidsintervallet 3 til 4,5 timer etter hjerneslag.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 5. Effekt av organisering av kommunale rehabiliteringstjenester ved nevrologiske tilstander

  Vi har systematisk innhentet og vurdert forskning om effekt av ulike måter å organisere habiliterings- og rehabiliteringstjenester i kommunen for personer med nevrologiske tilstander.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 6. Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter

  Oppsummering av fem systematiske oversikter om førstehjelpsopplæring til legfolk viser at førstehjelpsopplæring muligens har en positiv effekt på førstehjelpsferdigheter.

  Systematisk oversikt

  Publisert