Hopp til innhold

Nytt på fhi.no

Viser  3561  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Nye anbefalinger for valg av europeiske metodevurderinger

  Det bør etableres et felles europeisk varslingssystem om nye legemidler og medisinsk utstyr, foreslår en felleseuropeisk arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 2. Invitasjon til samarbeid om forskningskart

  Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer institusjoner og enkeltpersoner til samarbeid om utviklingen av prosjektet Levende kart over covid-19-forskning.

  Artikkel

  Publisert

 3. Informasjon for deltakere i antistoff-undersøkelsen i MoBa

  Takk for at du har samtykket til antistoff-testing! Her får du mer informasjon om studien.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 4. Folkehelseinstituttets samarbeid med WHO

  Folkehelseinstituttet samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) på mange fagområder og gjennom ulike utvalg og samarbeid med den norske helseforvaltningen.

  Artikkel

  Publisert

 5. Smittestopp-plakat: Sammen skal vi knekke korona

  Plakat som oppfordrer til å laste ned Smittestopp-appen. Kan brukes i bla. butikker, apotek, arbeidsplasser og borettslag.

  Plakat

  Publisert

 6. Status koronasmitte mandag 27. april 2020

  Totalt 7 533 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 7. Drammen, Tromsø og Trondheim tester varsling med Smittestopp

  I dag starter utprøving av varslingsfunksjonen i Smittestopp-appen. Kommunene Drammen, Tromsø og Trondheim skal sammen med Folkehelseinstituttet teste om appen fungerer godt som smittesporingsverktøy.

  Nyhet

  Publisert

 8. Informasjonsmateriell

  Informasjonsskriv til potensielle deltagere i studien. Informasjonsbrosjyrene kommer snart!

  Artikkel

  Publisert

 9. Korona-hus-studien

  Korona-hus-studien kartlegger smitterisiko og immunitet mot det nye koronaviruset hos personer som bor i samme husstand.

  Artikkel

  Publisert

 10. Vil du være med i Korona-hus-studien?

  Har du blitt kontaktet om deltagelse i Korona-hus-studien, eller har du allerede takket ja til å delta? Her finner du informasjon om deltagelse og om hva studien innebærer.

  Artikkel

  Publisert

 11. Folkehelseinstituttet – Årsrapport 2019

  Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet og leveres i henhold til krav for offentlige virksomheter.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Status koronasmitte fredag 24. april 2020

  Totalt 7 408 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 13. Veileder for tilsyn av skadedyrbekjempelser

  Bekjempelse av skadedyr i eller nær innendørs miljøer er en viktig samfunnsoppgave. Forskrift om skadedyrbekjempelse setter rammer for hvordan skadedyrbekjempelse kan utføres. Det er viktig at skadedyr bekjempes effektivt, men samtidig på en slik måte at det ikke er til skade for helse og miljø (substitusjonsprinsippet, § 1-1). Det er bare godkjente skadedyrbekjempere som kan planlegge og/eller utføre ervervsmessig skadedyrbekjempelse (§ 3-1). Nasjonalt Folkehelseinstitutt godkjenner skadedyrbekjempere (§ 4-2). Kommunen har den viktige rollen som tilsynsmyndighet for skadedyrbekjempelser (§ 5-2) og skal påse at disse gjennomføres i henhold til skadedyrforskriften.

  Trykksak

  Publisert

 14. Utprøving av elleve hurtigtester for påvisning av antistoff mot koronavirus

  I samarbeid med Folkehelseinstituttet, Kristiansand kommune og Bergen legevakt, har Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) gjennomført en begrenset utprøving av hurtigtester.

  Nyhet

  Publisert

 15. Veileder om tilbakekalling av godkjenning som skadedyrbekjemper

  Folkehelseinstituttet gir og tilbakekaller godkjenning som skadedyrbekjemper. Vilkåret for slik godkjenning er at vedkommende har nødvendig kunnskap om og praksis fra skadedyrbekjempelse. Godkjenningen skal tilbakekalles «dersom vilkårene er bortfalt, eller skadedyrbekjemperen anses uskikket til å utøve virksomheten». Dette følger av forskrift om skadedyrbekjempelse (§ 4-2 jf. § 4-1). Denne veilederen omhandler regelverk og praksis om tilbakekall av godkjenning som nevnt.

  Trykksak

  Publisert

 16. RUSS-19: En studie blant deltakere på tre store russesamlinger våren 2019

  Denne studien undersøkte rusmiddelbruk og erfaringer på russetreff blant et utvalg på 1473 personer som var russ i 2019.

  Notat

  Publisert

 17. Informasjonsplakat til kunder om smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-epidemien

  Plakaten er ment til bruk for virksomheter som har gjennomgått Folkehelseinstituttets smittevernkurs for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv.

  Plakat

  Publisert

 18. Flere uhell med vaske- og desinfeksjonsmidler

  I mars mottok Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet 670 henvendelser om uhell med vaske- og desinfeksjonsmidler, en tydelig økning fra samme måned i fjor.

  Nyhet

  Publisert

 19. Status koronasmitte torsdag 23. april 2020

  Totalt 7 345 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 20. Strategimøte nr. 32 2018 Diagnostikk av øyeinfeksjoner

  Det 32. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi omhandlet øyeinfeksjoner og ble avholdt 31.10.2018.

  Rapport

  Publisert