Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nye brosjyrer og andre trykksaker

Avgrens søket
 1. Informasjonsark

  Informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse

  Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse).

 2. Trykksak

  Sammen for å redusere ulikheter i helse

  Eksempler på helseprosjekter i ti land finansiert av EØS-midler, og der norske institusjoner har deltatt som prosjektpartnere.

 3. Brosjyre

  MMR-vaksine i grunnskolen (elektronisk brosjyre)

  Brosjyren er for barn i 6. klassetrinn som i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet, får tilbud om MMR-vaksine (vaksinasjon mot meslinger, kusma og røde hunder) og deres foreldre.

 4. Informasjonsark

  Influensavaksine - Beskytt pasienter, kollegaer og deg selv

  Informasjonsskriv om influensa og influensavaksinen rettet mot helsepersonell.

 5. Plakat

  Influensavaksine - Tid for influensavaksine

  Plakaten retter seg til personer i risikogrupper for alvorlig influensasykdom og som er anbefalt å ta influensavaksine. Den er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

 6. Informasjonsark

  Influensavaksine - Vaksine til gravide beskytter både mor og barn

  Informasjon om influensavaksinasjon i svangerskapet beregnet på gravide som ønsker informasjon om anbefalingene, samt helsepersonell som skal informere gravide om influensa og influensavaksinasjon.

 7. Plakat

  Influensavaksine - Vern sårbare barn mot influensa

  Plakaten oppfordrer helsepersonell og pårørende ved barneavdelinger til å ta influensavaksine.

 8. Plakat

  Influensavaksine - Beskytt beboerne våre mot influensa

  Plakaten oppfordrer helsepersonell og pårørende til beboere i sykehjem og omsorgsboliger til å ta influensavaksine. Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

 9. Plakat

  Influensavaksine helsepersonell - Beskytt deg selv og pasientene mot influensa

  Plakaten oppfordrer helsepersonell til å ta influensavaksine. Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

 10. Plakat

  Influensavaksine - Beskytt deg selv og barnet ditt mot influensa

  Plakaten retter seg til gravide i 2. og 3. trimester som anbefales å ta influensavaksine i influensasesongen (høst/vinter).

 11. Informasjonsark

  Influensavaksine - Informasjonskriv til personer i risikogruppene

  Informasjonsskriv om vaksine mot sesonginfluensa 2017/2018. Skrivet inneholder informasjon om risikogrupper og helsegevinster ved influensavaksinasjon.

 12. Skjema

  MSIS-melding behandlingsresultat tuberkulose (skjema)

  MSIS melding behandlingsresultat tuberkulose skal fylles ut ved (evt. avsluttende) kontroll etter 6-9 mnd. I dette skjemaet skal behandlingsresultatet registreres.

 13. Skjema

  Spørreskjema: Vaksinasjonsdekning voksen

  Bruk kun skjema du har fått tilsendt. Vi trenger strekkodene på skjemaet for svarregistrering. Trenger du skjema, kontakt 21 07 63 97 eller vaksine_og_kontakt@fhi.no.

 14. Skjema

  Spørreskjema: Vaksinasjonsdekning tenåring

  Bruk kun skjema du har fått tilsendt. Vi trenger strekkodene på skjemaet for svarregistrering. Trenger du skjema, kontakt 21 07 63 97 eller vaksine_og_kontakt@fhi.no.

 15. Skjema

  Spørreskjema: Vaksinasjonsdekning barn

  Bruk kun skjema du har fått tilsendt. Vi trenger strekkodene på skjemaet for svarregistrering. Trenger du skjema, kontakt 21 07 63 97 eller vaksine_og_kontakt@fhi.no.

 16. Skjema

  Mal for kontaktliste ved smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose

  Kontaktlisten er til bruk innad i kommunehelsetjenesten. Den gir grunnlag for summarisk "Rapport om smitteoppsporing", som skal sendes til FHI.

 17. Skjema

  Rapport om smitteoppsporing og husundersøkelse ved tilfelle av tuberkulose

  Rapporten sendes til FHI og tuberkulosekoordinatorene etter avsluttet smitteoppsporing, senest innen ett år.

 18. Trykksak

  Smykkepose av TegneHanne for Håndhygienedagen

  I år er det mulig å bestille smykkeposer med illustrasjon av TegneHanne og dropsesker med håndhygiene-illustrasjon. Til utdeling til helsepersonell i forbindelse med markering 5. mai.

 19. Trykksak

  Husk håndhygiene (dropseske)

  Produkter for markering av Håndhygienedagen 5. mai 2017. Deles ut til helsepersonell i forbindelse med markeringen. Holdbarhet ett år.

 20. Skjema

  Mal for dokumentasjon på resultater av tuberkuloseundersøkelse

  Enkelte amerikanske utdanningsinstitusjoner stiller krav til studenter om dokumentasjon på resultater av undersøkelse for latent tuberkulose (IGRA/Mantoux). Dette er en mal for slik dokumentasjon.