Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nytt informasjonsmateriell


Avgrens søket
 1. Trykksak

  Forespørsel om deltagelse i forskningsstudien Salmonella bærerskap

  Informasjonsbrev med samtykkeskjema til foresatte, ungdom og voksne.

 2. Skjema

  Hvorfor skiller noen ut salmonellabakterier lenge etter at de har blitt friske?

  Spørreskjema i salmonella bærerskap-studien (MoMir).

 3. Skjema

  Forslagsskjema for metodevurdering av endringer eller nye vaksiner (mal)

  Metodevarsel er et varsel om en ny utredning, mens metodeforslag er et forslag om en ny utredning. Sistnevnte kan sendes inn av alle. Skjema sendes til vaksine@fhi.no.

 4. Informasjonsark

  Foreldrebrev når det er hodelus på skole / i barnehage

  Dette er et brev skoler og barnehager kan sende med barna hjem når det blir oppdaget lus.

 5. Informasjonsark

  Foreldrebrev ved hodeluskampanjer høst og vår

  Dette er et skriv skoler og barnehager kan sende med barna hjem ved hodeluskampanjer.

 6. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2018

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 7. Informasjonsark

  Flow chart: screening for tuberculosis among immigrants to Norway

 8. Informasjonsark

  Invitasjon til å delta i Drikkevannsstudien

  Informasjonsskriv til potensielle deltakere i Drikkevannsstudien. Det er laget to ulike varianter; ett for dem som er under 16 år, og ett for dem som er over 16 år.

 9. Diverse

  Utredning av et program for teknologiutvikling i vannbransjen

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet et program for teknologiutvikling i vannbransjen.

 10. Informasjonsark

  Liste over allmennfarlige smittsomme sykdommer

  Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer i forskrift hvilke sykdommer som skal defineres som allmennfarlige smittsomme sykdommer.

 11. Diverse

  Tegnehanne sine illustrasjoner av håndhygiene og antibiotikabruk

  Bildene er laget i et samarbeid mellom Tegnehanne og Folkehelseinstituttet. De kan lastes ned og for eksempel henges opp, benyttes i undervisnings- og kursmateriell eller lignende.

 12. Trykksak

  Foreldreinformasjon om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (oversettelse til åtte språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Laget til foreldre og foresatte. Vaksinen gis barn på 2. skoletrinn.

 13. Skjema

  Mal for tuberkuloseprogram for kommunane i Sogn og Fjordane

  Tuberkulosekontrollprogrammet skal vere ein del av smittevernplanen til kommunar og regionale helseføretak. Det skal innehalde rutinar som skal sikre adekvat undersøking av blant anna risikogrupper.

 14. Trykksak

  Information about the MBRN for women who are about to give birth, English

 15. Trykksak

  Informasjon om MFR til dei som skal føde, nynorsk

  Informasjon til dei som skal føde om kva som blir registrert i Medisinsk fødselsregister og kva rettar ein har som registrert. Informasjonsskrivet blir delt ut på alle fødeavdelingane i landet.

 16. Diverse

  Pressemateriell for pressefrokost om influensa og influensavaksine

  Presentasjon og pressebilder i anledning FHIs pressefrokost om influensa og influensavaksine 10. oktober 2018.

 17. Skjema

  Foresattes erfaringer med barnepoliklinikken

  Spørsmålene nedenfor handler om foresattes erfaringer med barnepoliklinikken ved konsultasjoner for diabetes.

 18. Skjema

  Barn og unges erfaringer med barnepoliklinikken

  Dette spørreskjemaet handler om pasientens erfaringer med barnepoliklinikken ved diabeteskontroller.

 19. Informasjonsark

  Foreldreinformasjon om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR),(oversettelse til åtte språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Laget til foreldre og foresatte.

 20. Informasjonsark

  Foreldreinformasjon om vaksine mot pneumokokksykdom (oversettelse til åtte språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot pneumokokksykdom" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Laget til foreldre og foresatte.