Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spørsmål og svar om fugleinfluensa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spørsmål og svar om fugleinfluensa

Artikkel

Spørsmål og svar om fugleinfluensa

Her finner du spørsmål og svar om fugleinfluensa.

www.colourbox.com
www.colourbox.com

Her finner du spørsmål og svar om fugleinfluensa.


Generelle spørsmål om fugleinfluensa

Hva er fugleinfluensa?

Fugleinfluensa, også kalt aviær influensa, er en smittsom virussykdom som hovedsakelig rammer fugl, og som er forårsaket av et stort mangfold av influensa A-virus. Virusene er naturlig forekommende hos en rekke ville fugler, spesielt fugl som lever i og ved vann. Det kan oppstå smitte til fjørfeflokker og hos hønsefugl kan høypatogene varianter utvikle seg. Fugleinfluensa smitter sjelden over til mennesker. Ved nærkontakt med smittet fugl har det i noen tilfeller skjedd at andre dyr og mennesker er blitt smittet.

Hvordan skiller de ulike fugleinfluensavirusene seg fra vanlig influensavirus?

Influensavirus er vanlig forekommende også hos enkelte andre dyrearter, men det er hos ville fugler at det virkelig store utvalget av influensa A-virus finnes. Alle influensa A-virus hos mennesker kan spores tilbake til slike virus hos fugl. To typer influensa, influensa A og B, forårsaker årlige utbrudd av influensa hos mennesker, og det er kun to subtyper av influensa A som sirkulerer hos mennesker; influensa A(H1N1) og influensa A(H3N2). Én viktig forskjell mellom vanlig influensavirus og fugleinfluensavirus er at mennesker ikke er immune mot virus som bare har sirkulert hos fugler.

Hva betyr det at et fugleinfluensavirus kalles lavpatogent eller høypatogent?

Dersom fjørfeflokker smittes av influensavirus kan viruset opptre i to hovedformer: en lavpatogen form som gir lite sykdom, og en høypatogen form som kan være svært dødelig for fjørfe og skape store problemer for dyrehelse og landbruksnæringen. Det er ingen klar sammenheng mellom dette og den sykdomsfremkallende evnen hos mennesker. Det fins eksempler både på høypatogene virus hos fugl som stort sett gir mild sykdom hos mennesker, og lavpatogene virus hos fugl som gir alvorlig sykdom hos mange av de menneskene som smittes.

Finnes det fugleinfluensa i Norge?

Et stort mangfold av lavpatogene fugleinfluensavirus, inkludert A(H5) og A(H7) er tidligere påvist blant ande- og måkefugler i Norge. I 2008 ble det påvist lavpatogent H7-virus i en hobbybesetning med høns. Høypatogen (svært sykdomsfremkallende) fugleinfluensa ble første gang påvist hos villfugl i Norge i november 2020. Viruset var av subtypen A(H5N8). I november 2021 ble det for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) i et kommersielt fjørfehold. 

Kan fugleinfluensautbrudd gi opphav til en ny pandemi?

Ethvert influensavirus fra fugl og pattedyr (for eksempel svin) som utvikler evnen til å smitte mennesker innebærer en teoretisk risiko for pandemi. Fugleinfluensa (influensa A) av subtype H1, H2 og H3, har gjennom historien gitt opphav til pandemier hos mennesker. Så langt man vet har ingen av de øvrige subtypene av influensa A hittil vist seg å kunne etablere effektiv smitte mellom mennesker.

Hvordan kan man forebygge smitte av fugleinfluensa?

Unngå å ta på syke eller døde fugler. Vask hendene etter kontakt med fugl.  Personer som må håndtere fugl med mistenkt eller bekreftet fugleinfluensa bør bruke beskyttelsesutstyr.Ved reise til land hvor fugleinfluensavirus påvises jevnlig, anbefales i tillegg å unngå steder hvor det holdes fjørfe og markeder med levende fugler. Man bør også unngå å ta på overflater som ser ut til å være kontaminert med avføring og sekret fra fjørfe. Ellers er det viktig å praktisere god håndhygiene og adekvat varmebehandling av kjøtt, egg og andre produkter fra fugl.

Spørsmål om influensa A (H5)

Hva er influensa A(H5)-virus?

Dette er en gruppe influensavirus som normalt sirkulerer blant fugler. Det finnes mange ulike varianter av H5-virus rundt om i verden. De færreste av disse forårsaker smitte eller alvorlig sykdom hos mennesker. Et unntak er H5N1-viruset som sirkulerer blant fjørfe i Asia, Midtøsten og Afrika, og som kan gi opphav til alvorlig sykdom både hos fugler og i enkelte tilfeller mennesker. 

Hvor i verden finnes influensa A(H5)-virus?

Ulike lavpatogene A(H5)-virus finnes hos villfugl i alle deler av verden, inkludert i Norge.

På begynnelsen av 2000-tallet spredte en bestemt høypatogen variant av H5N1-virus seg fra Sørøst-Asia til andre deler av Asia, og videre til Europa og Afrika. Siden den gang har dette A(H5N1)-viruset etablert seg i fjørfebestandene i deler av Asia, Afrika og Midtøsten, etter at de først ble påvist i Sør-Kina og Hongkong i 1996/97.

Dette viruset har også blandet seg med andre influensavirus hos fugl, slik at man nå f.eks. ser forekomst også av H5N2, H5N6 og H5N8-virus der H5-delen stammer fra det asiatiske høypatogene H5N1-viruset. I og med at disse virusene har en annen miks av virusgener er det ikke sikkert at de alle har samme evne til å smitte og gi sykdom hos mennesker. Et H5N6-virus blant annet sett i Kina, har gitt smitte og alvorlig sykdom hos mennesker, mens dette ikke er sett for de omtalte H5N2- og H5N8-virusene.

I 2014 spredte et høypatogent A(H5N8)-virus seg fra Asia til ville fugler og fjørfe i Europa. Et beslektet virus forårsaket også et stort utbrudd i 2016. Sesongen 2020-2021 var det et spesielt omfattende utbrudd av høypatogent A(H5N8)-virus blant fugl i Europa. I tilknytning til dette ble det i november 2020 for første gang påvist høypatogen fugleinfluensa hos villfugl i Norge. Høsten 2021 har utbruddene hos fugl i Europa vært dominert av A(H5N1), og i november 2021 ble for første gang påvist høypatogen A(H5N1) i et kommersielt fjørfehold i Norge.

Kan influensa A(H5)-virus smitte til mennesker, og er det i så fall farlig for mennesker?

Det finnes en rekke ulike A(H5)-virus hos fugl, bare noen få av disse kan en sjelden gang smitte til mennesker.

Tilfeller av smitte direkte fra fugl til mennesker med H5N1-virus ble første gang registrert i Hongkong i 1997. Den gang fant man 18 tilfeller, 6 av dem med dødelig utgang. Hurtig destruksjon av omkring 1,5 millioner fjørfe hindret den gang videre smitte blant mennesker. Smitte med H5N1 fra fugl har i etterkant forårsaket sporadiske infeksjoner og dødsfall hos mennesker i Asia, Afrika og Europa. I løpet av perioden fra 2003 til november 2021 har Verdens helseorganisasjon (WHO) rapportert om 863 laboratoriebekreftede tilfeller av H5N1 fra 18 land. Av disse var det 456 som døde. Det er ikke rapportert om smitte til mennesker i Europa. Flest tilfeller ble rapportert fra Egypt og Indonesia. Det er ikke rapportert om vedvarende smitte mellom mennesker.

A(H5N6)-virus som finnes i fugl i Asia kan også i sjeldne tilfeller smitte til mennesker og forårsake alvorlig sykdom og noen ganger dødsfall. Selv om det totale antallet smittede har vært lavt har man sett en økning i antall tilfeller i 2021. Flertallet av tilfellene er rapportert fra Kina.

Til tross for omfattende utbrudd av influensa A(H5N8) hos fugl i Asia og Europa siden 2014, er det kun påvist et fåtalls tilfeller av smitte til mennesker. Ingen av de smittede hadde symptomer og det var ikke tegn til smitte mellom mennesker. Risikoen for slik smitte i Norge er vurdert som svært lav. 

Høsten 2021 har utbruddene hos fugl i Europa vært dominert av A(H5N1), og i november 2021 ble for første gang påvist høypatogen A(H5N1) i et kommersielt fjørfehold i Norge. Det er så langt ikke vært rapportert om smitte til mennesker tilknyttet disse utbruddene.

Hvordan blir folk smittet av influensa A (H5)-virus?

Fugleinfluensa kan smitte til mennesker gjennom direkte eller indirekte kontakt med syk fugl eller deres luftveissekret eller avføring. Smitte mellom mennesker skjer bare unntaksvis. Har man ikke vært i kontakt med smittede dyr trenger man ikke bekymre seg for smitte.

Hva er de viktigste symptomene hos mennesker smittet med influensa A (H5)-virus?

Symptomene ved H5N1-infeksjon er høy feber, hoste, sår hals, slapphet og muskelverk. Andre symptomer kan være magesmerter, brystsmerter og diaré. Utvikling av en alvorlig infeksjon i nedre luftveier med påfølgende pusteproblemer kan opptre nokså tidlig i forløpet, og kan resultere i lungesvikt og død. Enkelte ganger forekommer også nevrologiske komplikasjoner.

Finnes det behandling for influensa A(H5)-sykdom hos mennesker?

Det antivirale middelet oseltamivir brukes som forebygging og behandling mot influensa A-virus, inkludert A(H5), og kan redusere sjansen for alvorlig sykdom og død. Legemidlet har best effekt når det gis innen 48 timer etter symptomstart, men bør gis også senere i forløpet da infeksjonen kan være svært alvorlig.

Finnes det vaksine mot influensa A(H5)-virus?

Vaksiner mot influensavirus må lages mot hver enkelt virusvariant. Det vil si at sesonginfluensavaksinen ikke beskytter mot fugleinfluensavirus. Etter fugleinfluensautbruddet i Hong Kong i 1997 ble det startet et arbeid for å utvikle vaksine mot H5N1-viruset, men denne er per i dag ikke kommersielt tilgjengelig. Noen land, som for eksempel USA, har egne beredskapslagre av H5-vaksinen. Norge har per i dag ikke beholdning eller avtale om kjøp av H5-vaksine, men det foreligger en avtale om reservasjon av produksjonskapasitet og eventuelt kjøp av vaksine i tilfelle pandemi forårsaket av et nytt influensavirus.

Er det trygt å spise kjøtt, egg eller andre fjørfeprodukter med tanke på smitte?

Det er trygt å spise mat som er kokt / oppvarmet til minst 70 grader. I geografiske områder hvor det forekommer flere smittetilfeller er det også trygt å spise mat som er tilberedet under hygieniske forhold og tilstrekkelig oppvarmet.

Spørsmål om influensa A (H7N9)

Hva er influensa A (H7N9)-virus?

Dette viruset tilhører en gruppe av influensavirus som normalt sirkulerer blant fugler. Influensa A (H7N9)-viruset er en undergruppe av H7 virus. Selv om noen H7 virus, slik som H7N2, H7N3 og H7N7, fra tid til annen har smittet til mennesker, så man ikke smittetilfeller med H7N9 virus inntil 2013, da dette for første gang ble rapportert fra Kina.

Er kinesiske produkter trygge når man har tilfeller av influensasykdom med A(H7N9)-virus i landet?

Ja, man vil ikke bli smittet av varer produsert i Kina. WHO har ingen restriksjoner på handel med matvarer. Norge importerer ikke levende fjørfe fra Kina.

Er det trygt å reise til Kina når man har funnet tilfeller av sykdom med influensavirusA(H7N9)?

WHO har ikke anbefalt noen reiserestriksjoner til eller fra Kina. FHI anser risikoen for å bli smittet med influensavirus A(H7N9) som lav.

Kan situasjonen med A(H7N9) i Kina utvikle seg til å bli en pandemi (verdensomspennende)?

Ethvert influensavirus fra fugl og pattedyr (for eksempel svin) som utvikler evnen til å smitte mennesker innebærer en teoretisk risiko for pandemi. Om influensa A (H7N9)-viruset kan føre til en pandemi er usikkert. Foreløpig ser det ikke ut til at det smitter mellom mennesker. Andre dyre-baserte influensavirus som kun sporadisk har smittet mennesker har ikke forårsaket pandemi.

Finnes det behandling for influensa A (H7N9)-infeksjon?

Laboratorieundersøkelser tyder på at legemiddelet oseltamivir (Tamiflu) virker mot influensa A (H7N9)-viruset. Legemiddelet kan korte ned, og trolig mildne, sykdomsforløpet noe. Dette legemiddelet fås kjøpt på resept og må gis innen 48 timer etter symptomstart for å få best mulig effekt, men bør også gis etter dette dersom det er en alvorlig infeksjon.

Finnes det en vaksine mot influensa A (H7N9)?

Det finnes ingen vaksine mot influensa A (H7N9)-virus i Norge. Vanlig sesonginfluensavaksine gir ikke beskyttelse mot dette viruset. WHO jobber med utvikling av vaksiner mot dette viruset.

Er det trygt å spise kjøtt, f.eks. fugl og svineprodukter?

Det er trygt å spise mat som er kokt/oppvarmet til minst 70 grader. I geografiske områder hvor det forekommer flere smittetilfeller er det også trygt å spise mat som er tilberedet under hygieniske forhold og tilstrekkelig oppvarmet.

Hvordan blir folk smittet av influensa A (H7N9)-virus?

Så langt ser det ikke ut til at syke mennesker smitter andre personer. De fleste av de bekreftede tilfellene hadde hatt kontakt med dyr (fjærkre og/eller svin), eller befant seg i et miljø med dyr.

Har det tidligere vært tilfeller med sykdom forårsaket av H7-virus?

Fra 1996 til 2012 ble smitte med H7 influensavirus hos mennesker (H7N2, H7N3, og H7N7) rapportert i Nederland, Italia, Canada, USA, Mexico og Storbritannia. De fleste av disse sykdomstilfellene oppsto i forbindelse med utbrudd blant fjørfe. Symptombildet var hovedsakelig øyekatarr (konjunktivitt) og øvre luftveissymptomer av mild art, med unntak av ett dødsfall hos en veterinær i Nederland. I Norge er H7-virus påvist én gang i 2008 i en hønseflokk. Hønsene ble avlivet og viruset spredde seg ikke.

Hva er de viktigste symptomene hos mennesker smittet med influensa A (H7N9)-virus?

Så langt har de fleste pasientene med denne infeksjonen hatt alvorlig lungebetennelse. Symptomer er feber, hoste og pustebesvær.