Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vurdering og råd om konsum av egg fra fjørfe under utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Norge høsten 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vurdering og råd om konsum av egg fra fjørfe under utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Norge høsten 2021

Notat

Vurdering og råd om konsum av egg fra fjørfe under utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Norge høsten 2021

Publisert

I forbindelse med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) i to verpehønsbesetninger i november 2021 ba Mattilsynet Folkehelseinstituttet om å vurdere risiko for smitte til mennesker ved konsum av egg. Her omtales vurderingen som ble gitt.

egg2COLOURBOX10194168.jpg

I forbindelse med utbrudd av høypatogen fugleinfluensa A(H5N1) i to verpehønsbesetninger i november 2021 ba Mattilsynet Folkehelseinstituttet om å vurdere risiko for smitte til mennesker ved konsum av egg. Her omtales vurderingen som ble gitt.


Nedlastbar

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet

Hovedfunn

Ingen kjente tilfeller av smitte fra egg  

I Norge er det tradisjon for inntak av rå og/eller bløtkokte egg. Det er ikke her råd om koking/steking av egg, noe som er vanlig i de fleste andre land i verden. Vi vet ikke hvor vanlig det likevel er å innta rå/halvrå egg i land hvor det er koke-/stekeråd og tidvis finnes egg fra infiserte høns som følge av utbrudd i fjørfebesetninger. Imidlertid er det per i dag ingen kjente tilfeller av smitte eller sykdom hos mennesker forårsaket av fugleinfluensa, som er forbundet med inntak eller håndtering av egg eller produkter fra egg. 

Svært få tilfeller av fugleinfluensa hos mennesker 

Det er svært få bekreftede tilfeller av smitte med fugleinfluensavirus hos mennesker. I løpet av perioden fra 2003 til november 2021 ble det rapportert fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om 863 laboratorie-bekreftede tilfeller av A(H5N1) fra 18 land. Til tross for en rekke utbrudd hos fjørfe i bl.a. Nederland, Danmark, Tyskland, Polen og Italia denne høsten er det ikke rapportert smitte eller sykdom til mennesker forårsaket av fugleinfluensavirus som sirkulerer i Europa. 

Inhalasjonssmitte, ikke matsmitte 

Da fugleinfluensavirus kan finnes både på innsiden og utsiden av egg fra infiserte høns, kan det ikke fullstendig utelukkes at smitte kan skje fra viruskontaminerte produkter i munn og svelg. For slik smitte med fugleinfluensavirus er det per i dag begrenset kunnskap, men vi antar at dette i så fall er ekstremt sjeldent. Mennesker er generelt lite mottakelige for smitte med fugleinfluensavirus. Smitte har skjedd i sjeldne tilfeller, og resultert i alt fra mild til alvorlig sykdom eller død. Risiko for smitte er størst ved inhalering av forstøvede partikler fra smittet fjørfe, fjær og avføring. Inhalering av store mengder virus dypt ned i luftveiene er vanligvis nødvendig for å kunne bli smittet.  

Vurdering og råd 

FHI vurderer det som svært lite sannsynlig at mennesker kan bli smittet med fugleinfluensavirus ved konsum av egg, selv om de inntas rå eller halvrå og er infisert med fugleinfluensavirus. Av denne grunn ansees det ikke som nødvendig med målrettet oppsøking av, eller rådgivning mot, personer som kan ha spist kontaminerte/infiserte egg. 

Selv om smitte fra egg aldri er rapportert, kan det likevel ikke fullstendig utelukkes. FHI har som et føre-var-prinsipp anbefalt Mattilsynet å utrede og vurdere tiltak for å sikre rask oppdagelse av fugleinfluensa i fjørfebesetninger for å minimere sannsynligheten for at infiserte eller kontaminerte egg og kjøtt blir tilgjengelig på det norske markedet.  

Dersom utbruddssituasjonen i Norge endrer seg eller ny kunnskap tilkommer, kan det bli behov for en ny vurdering av rådene.