Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Praktisk informasjon til forskere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Praktisk informasjon til forskere

Artikkel

Praktisk informasjon til forskere

Her finner du nyttige dokumenter og informasjon om hvordan du kan søke om å få benytte data og prøver fra Miljøbiobanken.

Illustrasjon: FHI
Illustrasjon: FHI

Her finner du nyttige dokumenter og informasjon om hvordan du kan søke om å få benytte data og prøver fra Miljøbiobanken.


Miljøbiobanken er en del av Den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa)

MoBa-administrasjonen sørger for saksbehandlingen knyttet til søknader om bruk av prøver og data fra Miljøbiobanken og hensyntar anbefaling fra prosjektgruppen i Miljøbiobanken. Søknad sendes inn via Helsedata.no. Norsk elektronisk ID brukes for å logge inn. Informasjon om hvordan du søker om tilgang til data og biologisk materiale fra MoBa, hvilke krav som stilles og hva søknaden må inneholde finner du her:

MoBa ETox - Miljøbiobanken del 1

Det foreligger analyserte data på en rekke stoffer i blod og urin i prøver fra rundt 3 000 gravide deltakere rekruttert til MoBa i årene 2002-2008. Analysene inngår i et forskningsprosjekt som kalles MoBa ETox og anses som Del 1 av Miljøbiobanken. De analyserte stoffene omfatter essensielle metaller, tungmetaller, et utvalg vitaminer, hormoner og biologiske markører for helse som f.eks. kolesterol. Detaljert informasjon om aktuelle variabler kan fås ved henvendelse til Miljøbiobanken. Søknad om tilgang til disse variablene følger samme retningslinjer som tilgang til andre data fra MoBa. 

Innsamling i 2016/17 - Miljøbiobanken del 2

I 2016 inviterte vi om lag 9 000 mødre, fedre og barn i MoBa til å sende inn prøver og svare på et spørreskjema. Rundt 1 800 personer deltok (hvorav rundt 660 mødre og deres barn og 500 fedre). En liten andel av prøvene fra barna samlet inn i 2016-17 har blitt brukt til analyse av en rekke kjente miljøgifter som for eksempel PFAS, ftalater og bisfenoler, men den største delen av prøven skal langtidslagres som såkalte tidskapsler. Det er nå mulig å søke om uttak av prøver og data fra denne innsamlingen. Ta kontakt med Miljøbiobanken for å få vite mer om hvilke prøver og data som fins. 

Innsamling i 2022 - Miljøbiobanken del 3

I 2022 starter vi en ny runde med innsamling av prøver til Miljøbiobanken. Vi inviterer alle som deltok i den forrige innsamlingen, i tillegg til andre familier fra MoBa (mor, far og barn). Det vil på sikt være mulig å søke om uttak av prøver og data fra denne innsamlingen. 

Publikasjonsliste 

Du finner den mest oppdaterte publikasjonslisten for Miljøbiobanken ved å søke i PubMed. PubMed er den største internasjonale databasen for vitenskapelige artikler innen biomedisin.  

Forskningsartikler basert på MoBa data og/ eller biologisk materiale skal sendes inn til MoBa-administrasjonen før publisering. MoBa stiller krav for artikler som er basert på MoBa data og/ eller biologisk materiale, og i Annex A av denne retningslinjen er relevant informasjon for Miljøbiobanken beskrevet:  

Spørreskjemaer, samtykkeskriv og instrumentdokumentasjon 

Innsamling i 2016/17 

Informasjon og samtykkeskriv fra innsamling i 2022