Hopp til innhold

Prosjekt

Betydningen av ernæringsstatus for effekten av tungmetaller på helsen til mødre og deres barn (MoBa-ETox) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om ernærings- og tungmetallstatus i svangerskapet og undersøke hvilken betydning dette kan ha for mors og barns senere helse.


Sammendrag

Formålet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om ernærings- og tungmetallstatus i svangerskapet og undersøke hvilken betydning dette kan ha for mors og barns senere helse. Det vil være spesiell fokus på om ernæringsstatus kan beskytte mot negative effekter av uønskede stoffer. Prosjektet vil benytte biologiske prøver og spørreskjemadata fra Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa). Delmål 1: Analysere mengden av et utvalg næringsstoffer, essensielle grunnstoffer og tungmetaller i eksisterende MoBa- prøver fra 2. termin i svangerskapet. Delmål 2: Beskrive resultatene og vurdere i forhold til etablerte anbefalinger og akseptable inntak (grenseverdier). Delmål 3: Undersøke betydningen av spesifikke næringsstoffer (vitaminer og essensielle grunnstoffer) og tungmetaller for risiko for å utvikle helseproblemer.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Helle Margrete Meltzer, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Helle Margrete Meltzer, Smittevern, miljø og helse, Folkehelseinstituttet
Ida Henriette Caspersen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Eleni Zoumpoulia Papadopoulou, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Marianne Hope Abel, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Line Småstuen Haug, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Helle Katrine Knutsen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Cathrine Thomsen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Alice Margareta Haugen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet