Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er viktig for pasienter innen rusbehandling?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva er viktig for pasienter innen rusbehandling?

Rapport

Hva er viktig for pasienter innen rusbehandling?

Publisert Oppdatert

Kunnskapssenteret har utviklet et eget spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Underveis i utviklingsarbeidet gjennomførte vi kvalitative intervjuer med 13 pasienter for å få bedre kunnskap om hvilke sider ved behandlingstilbudet som oppleves som avgjørende for pasientene.

Kunnskapssenteret har utviklet et eget spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Underveis i utviklingsarbeidet gjennomførte vi kvalitative intervjuer med 13 pasienter for å få bedre kunnskap om hvilke sider ved behandlingstilbudet som oppleves som avgjørende for pasientene.


Om rapporten

  • Utgitt: 2011
  • Forfattere: Dahle KA, Iversen HH.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-400-2

Hovedbudskap

Bakgrunn

Ifølge opptrappingsplanen for rusfeltet fra 2009 skal tjenestene til personer som har utviklet rusmiddelproblemer være tilpasset den enkelte brukers behov, og brukererfaringer skal brukes mer systematisk i kvalitetsarbeidet.
Kunnskapssenteret har utviklet et eget spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Underveis i utviklingsarbeidet gjennomførte vi kvalitative intervjuer med 13 pasienter for å få bedre kunnskap om hvilke sider ved behandlingstilbudet som oppleves som avgjørende for pasientene.

Resultater

Resultatene fra intervjuene viste at pasientene har ulike behov og meninger om tilbudet de mottar. Det er likevel fire områder som går igjen som viktige for informantene:

  • God mottakelse og trygge rammer
  • Bli tatt på alvor og respektert
  • Tilgjengelige ansatte og meningsfulle program
  • God og tett oppfølging etter utskrivning

Fortolkning

De kvalitative intervjuene viser at det er viktig at ansatte er bevisst på å skape gode relasjoner og på pasientenes behov for trygge rammer og relevante aktiviteter. Det er avgjørende at pasientene ikke opplever at de blir overlatt til seg selv etter at oppholdet er over, for mange er det her de virkelige prøvelsene starter.

Sammendrag