Hopp til innhold
Avdeling

Virologi

Avdeling for virologi er utpeikt som nasjonalt referanselaboratorium av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Avdelinga er utpeikt som nasjonalt referanselaboratorium av Helseorganisasjonen i verda (WHO) i samband med planane til organisasjonen om utrydding av vilt poliovirus i verda, og utrydding av mesling- og rubellavirus i Europaregionen.

Avdeling for virologi er nasjonalt referanselaboratorium for følgande virus: kusma, mesling, polio, rubella, TBE (flåttencefallitt), adeno (der vi deler funksjonen med St. Olavs hospital), hepatitt, noro , entero og rota. Vi mottek prøver til diagnostikk, karakterisering og resistensavgjerd.

Resultata vert nytta i behandlingsøyemed, til epidemiologisk overvaking og utbrotsoppklaring. Avdelinga driv metodeutvikling og har fleire metodar akkreditert av Norsk Akkreditering.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Send e-post

Avdelingsdirektør

Kristin Rasmussen Modalsli

Fasttelefon: 21 07 69 03

Besøksadresse

Lovisenberggata 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Kristin Rasmussen Modalsli

Avdelingsdirektør, Ph.D

Tlf: 21 07 69 03

M: 950 42 793

Send e-post

Ansatt bilde

Benedikte Nevjen Pedersen

Avdelingsingeniør, Bioingeniør/MSc i natur- miljø og helsevern

Tlf: 21 07 68 94

Send e-post

Ansatt bilde

Coraline Basset

Overingeniør, Mastergrad

Tlf: 21 07 69 67

Send e-post

Ansatt bilde

Dagny Cathrine Haug Dorenberg

Overlege, MD

Tlf: 21 07 62 78

Send e-post

Bilde av Dolores Labay

Dolores Labay

Avdelingsingeniør, Bioingeniør

Tlf: 21 07 62 63

Send e-post

Ansatt bilde

Hang Thi Ngoc Le

Avdelingsingenør, Bioingeniør

Tlf: 21 07 68 55

Send e-post

Ansatt bilde

Hanne Marie Berggreen

Avdelingsingeniør

Tlf: 21 07 66 11

Send e-post

Bilde av Hilde Elshaug

Hilde Elshaug

Senior ingeniør, Engineer

Tlf: 21 07 64 19

Send e-post

Ansatt bilde

Inger Marita Böckerman

Overingeniør, M.Sc

Tlf: 21 07 76 35

M: 472 32 603

Send e-post

Ansatt bilde

Jennifer Lynn Dembinski

Senior forsker, PhD

Tlf: 21 07 66 58

Send e-post

Bilde av Kamilla Heddeland Instefjord

Kamilla Heddeland Instefjord

Overingeniør, Master i Bioteknologi

Tlf: 21 07 63 94

M: 993 64 265

Send e-post

Ansatt bilde

Kathrine Stene-Johansen

Senior forsker, PhD

Tlf: 21 07 63 83

Send e-post

Ansatt bilde

Khalid Mohammad

Tlf: 21 07 68 25

Send e-post

Ansatt bilde

Kirsten Irene Ege Bygdås

Overingeniør

Tlf: 21 07 62 79

Send e-post

Ansatt bilde

Merlin Anusalya Puvanendran

Avd.ingeniør

Tlf: 21 07 64 90

Send e-post

Ansatt bilde

Mona Kismul Paulsen

Koordinator, felles prøvemottak

Tlf: 21 07 62 85

M: 480 46 021

Send e-post

Bilde av Moustafa Gibory

Moustafa Gibory

Overingeniør, MSc natur helse og miljøvern. PhD student

Tlf: 21 07 62 89

Send e-post

Ansatt bilde

Paula Viktoria Hillestad

Lege i spesialisering, MD

Tlf: 21 07 66 78

Send e-post

Ansatt bilde

Petter Simonsen

Tlf: 21 07 62 93

Send e-post

Bilde av Rajah Sivaperuman

Rajah Sivaperuman

Overingeniør

Tlf: 21 07 67 46

Send e-post

Ansatt bilde

Refah Al-Samarrai

Avd.ingeniør, Bachelor i mikrobiologi

Tlf: 21 07 64 18

Send e-post

Ansatt bilde

Rikard Rykkvin

Tlf: 21 07 63 59

Send e-post

Bilde av Rose Vikse

Rose Vikse

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 62 52

Send e-post

Ansatt bilde

Rune Borvik

Rådgiver

Tlf: 21 07 76 34

M: 480 46 021

Send e-post

Ansatt bilde

Sanela Numanovic

Overingeniør, Bachelor i bioteknologi

Tlf: 21 07 68 20

Send e-post

Bilde av Serina Beate Engebretsen

Serina Beate Engebretsen

Overingeniør, Biolog (master) og bioingeniør

Tlf: 21 07 76 36

M: 465 02 322

Send e-post

Ansatt bilde

Sissel Iren Orstein Wiik

Senior ingeniør, Bachelor

Tlf: 21 07 62 80

Send e-post

Ansatt bilde

Terje Morten Vestli

Senioringeniør

Tlf: 21 07 65 67

Send e-post

Ansatt bilde

Trine Merete Grønbeck

Rådgiver, Cand Scient

Send e-post

Bilde av Åshild Kristine Andreassen

Åshild Kristine Andreassen

Senior forsker (ProfessorII HSN), Dr. Scient

Tlf: 21 07 65 06

Send e-post

Ansatt bilde

Anne Maria Lund

Tlf: 21 07 76 40

Send e-post

Bilde av Elisabeth Vikse

Elisabeth Vikse

Overingeniør, MSc Molecular Biology

Tlf: 21 07 76 39

Send e-post

Bilde av Karoline Bragstad

Karoline Bragstad

Fungerende seksjonsleder, Ph.D

Tlf: 21 07 67 34

M: 981 23 141

Send e-post

Ansatt bilde

Marianne Morken

Avdelingsingeniør

Tlf: 21 07 76 41

M: 917 15 615

Send e-post

Ansatt bilde

Marie Paulsen Madsen

Avdelingsingeniør, Master of Science

Tlf: 21 07 69 07

Send e-post

Bilde av Olav Hungnes

Olav Hungnes

Seniorforsker og faglig ansvarlig for influensa referanselaboratorium, Dr. Scient

Tlf: 21 07 65 20

M: 466 61 269

Send e-post

Ansatt bilde

Rasmus Kopperud Riis

avd. ingeniør, MSc

Tlf: 21 07 76 37

M: 414 47 589

Send e-post

Bilde av Siri Helene Hauge

Siri Helene Hauge

Overlege, Lege

Tlf: 21 07 64 58

M: 988 70 920

Send e-post

Ansatt bilde

Valentina Morales Johansen

avd. ingeniør, Bachelor of Science in Medical Technology

Tlf: 21 07 76 42

Send e-post