Hopp til innhold
Avdeling

Virologi

Avdeling for virologi er utpeikt som nasjonalt referanselaboratorium av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Avdelinga er utpeikt som nasjonalt referanselaboratorium av Helseorganisasjonen i verda (WHO) i samband med planane til organisasjonen om utrydding av vilt poliovirus i verda, og utrydding av mesling- og rubellavirus i Europaregionen.

Avdeling for virologi er nasjonalt referanselaboratorium for følgande virus: kusma, mesling, polio, rubella, TBE (flåttencefallitt), adeno (der vi deler funksjonen med St. Olavs hospital), hepatitt, noro , entero og rota. Vi mottek prøver til diagnostikk, karakterisering og resistensavgjerd.

Resultata vert nytta i behandlingsøyemed, til epidemiologisk overvaking og utbrotsoppklaring. Avdelinga driv metodeutvikling og har fleire metodar akkreditert av Norsk Akkreditering.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Kristin Rasmussen Modalsli

Fasttelefon: 21 07 69 03

Besøksadresse

Lovisenberggata 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Kristin Rasmussen Modalsli

Avdelingsdirektør, Ph.D

Tlf: 21 07 69 03

M: 950 42 793

Ansatt bilde

Benedikte Nevjen Pedersen

Avdelingsingeniør, Bioingeniør/MSc i natur- miljø og helsevern

Tlf: 21 07 68 94

Ansatt bilde

Coraline Basset

Overingeniør, Mastergrad

Tlf: 21 07 69 67

Ansatt bilde

Dagny Cathrine Haug Dorenberg

Overlege, MD

Tlf: 21 07 62 78

Bilde av Dolores Labay

Dolores Labay

Avdelingsingeniør, Bioingeniør

Tlf: 21 07 62 63

Ansatt bilde

Hang Thi Ngoc Le

Avdelingsingenør, Bioingeniør

Tlf: 21 07 68 55

Ansatt bilde

Hanne Marie Berggreen

Avdelingsingeniør

Tlf: 21 07 66 11

Bilde av Hilde Elshaug

Hilde Elshaug

Senior ingeniør, Engineer

Tlf: 21 07 64 19

Ansatt bilde

Inger Marita Böckerman

Overingeniør, M.Sc

Tlf: 21 07 76 35

M: 472 32 603

Ansatt bilde

Jennifer Lynn Dembinski

Senior forsker, PhD

Tlf: 21 07 66 58

Bilde av Kamilla Heddeland Instefjord

Kamilla Heddeland Instefjord

Overingeniør, Master i Bioteknologi

Tlf: 21 07 63 94

M: 993 64 265

Ansatt bilde

Kathrine Stene-Johansen

Senior forsker, PhD

Tlf: 21 07 63 83

Ansatt bilde

Katrine Mørk Paulsen

Overingeniør, MSc, Ph.D.

Tlf: 21 07 63 05

Ansatt bilde

Khalid Mohammad

Tlf: 21 07 68 25

Ansatt bilde

Kirsten Bjerkreim Strand

Lege i spesialisering, Cand Med

Tlf: 21 07 67 61

Ansatt bilde

Kirsten Irene Ege Bygdås

Overingeniør

Tlf: 21 07 62 79

Ansatt bilde

Maria Cruz Espinosa Goni

Senior ingeniør, MSc Engineering

Tlf: 21 07 69 57

M: 478 57 536

Ansatt bilde

Merlin Anusalya Jogeswaran Puvanendran

Avd.ingeniør

Tlf: 21 07 64 90

Ansatt bilde

Mona Kismul Paulsen

Koordinator, felles prøvemottak

Tlf: 21 07 62 85

M: 480 46 021

Bilde av Moustafa Gibory

Moustafa Gibory

Overingeniør, MSc natur helse og miljøvern. PhD student

Tlf: 21 07 62 89

Ansatt bilde

Paula Viktoria Hillestad

Lege i spesialisering, MD

Tlf: 21 07 66 78

Ansatt bilde

Petter Simonsen

Tlf: 21 07 62 93

Bilde av Rajah Sivaperuman

Rajah Sivaperuman

Overingeniør

Tlf: 21 07 67 46

Ansatt bilde

Refah Al-Samarrai

Avd.ingeniør, Bachelor i mikrobiologi

Tlf: 21 07 64 18

Ansatt bilde

Rikard Rykkvin

Tlf: 21 07 63 59

Bilde av Rose Vikse

Rose Vikse

Seniorforsker, Ph.D

Tlf: 21 07 62 52

Ansatt bilde

Rune Borvik

Rådgiver

Tlf: 21 07 76 34

M: 480 46 021

Ansatt bilde

Sanela Numanovic

Overingeniør, Bachelor i bioteknologi

Tlf: 21 07 68 20

Bilde av Serina Beate Engebretsen

Serina Beate Engebretsen

Overingeniør, Biolog (master) og bioingeniør

Tlf: 21 07 76 36

M: 465 02 322

Ansatt bilde

Sissel Iren Orstein Wiik

Senior ingeniør, Bachelor

Ansatt bilde

Terje Morten Vestli

Senioringeniør

Tlf: 21 07 65 67

M:

Ansatt bilde

Trine Merete Grønbeck

Rådgiver, Cand Scient

Bilde av Åshild Kristine Andreassen

Åshild Kristine Andreassen

Senior forsker (ProfessorII HSN), Dr. Scient

Tlf: 21 07 65 06