Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Vedlegg 3: Distribusjonsplan for vaksine mot pandemisk influensa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Vedlegg 3: Distribusjonsplan for vaksine mot pandemisk influensa

Vedlegg 3: Distribusjonsplan for vaksine mot pandemisk influensa


Mottak, godkjenning og lager av pandemivaksine

Pandemivaksine vil sannsynligvis bli levert med kjølebiler direkte fra produsentene til FHI. Ved behov må disse bilene kunne dirigeres rundt til evt. andre lagerlokaler. I følge avtalene om levering av pandemivaksine vil vaksine bli levert ukentlig gjennom mange måneder. Dette vil gi store utfordringer knyttet til prioritering og utsendelse av vaksinen.

Kontroll av vare foretas ved mottak. Kontrollen omfatter synlig brekkasje, antall doser og at temperaturen under transport har vært tilfredsstillende.

Godkjenning av vaksinen gjøres av Legemiddelverket. Pakking kan starte ved mottak fra produsent, men utsending kan ikke skje før vaksinene er godkjent av Legemiddelverket. 

FHI har inngått avtale med eksternt beredskapslager i Oslo om mottak, og lagring av pandemivaksine.

Fordeling og prioritering av leveransene

Så snart det er klarlagt anslag på vaksinedoser som kommer totalt og leveringstidspunkt(er), og det er bestemt hvilke grupper som skal prioriteres lages det en leveringsplan til kommunene. Den eksakte leveringsplanen sluttføres tett før mottak av vaksinene når faktisk antall doser per levering er kjent. Usikkerhet knyttet til vaksinetilgang (logistikk inn) er beskrevet i vedlegg 2 Beslutningsprosess for fordeling av vaksinepreparater. Utbredelse av pandemien og hvor alvorlig situasjonen er når vaksinen kommer til landet vil være avgjørende for hvilke prioriteringer som gjøres ved fordeling av vaksine.

For nærmere omtale av prioriteringer se avsnitt Prioritering under kapittel Strategier for vaksinasjon ved pandemi og vedlegg 2 Beslutningsprosess for fordeling av vaksinepreparater.

Alle sendinger til kommunene registreres som ordre slik at det dokumenteres hvem som får
hvilke batcher og hvor mange doser hver enkelt kommune får i hver leveranse.

Distribusjon av pandemivaksine

FHI har inngått avtale med eksternt beredskapslager i Oslo for pakking av pandemivaksine for forsendelse. Det er anslått at utsendelse fra beredskapslager til kommuner og helseforetak vil starte ca. 2 dager etter mottak av pandemivaksine til beredskapslager.

FHI har inngått avtale med transportør for distribusjon av pandemivaksine til hele Norge. Distribusjonsform vil avhenge av hva som er mest hensiktsmessig for å sikre rask levering til mottaker.

Kjøreplaner for transport til kommunene må utarbeides i samarbeid med transportørene. Kjøreplanene fra transportøren brukes for å gi hver kommune beskjed om når de kan vente å få vaksine til seg.

Majoriteten av leveransene vil bli levert fra beredskapslageret til mottaker i løpet 0-8 timene (for Østlandet) og i løpet av 24 timer for resten av Sør-Norge. En marginal andel av leveransene vil måtte gjøres i tidsperspektivet 24-36 timer etter henting fra beredskapslager. Dette gjelder deler av Nord-Norge der distribusjon vil skje med flytransport til Nord-Norge og påfølgende bakketransport til mottaker.

Det legges opp til at transport av vaksine til størstedelen av landet skjer med bakkebasert distribusjon med kjølebil. For enkelt landsdeler vil det være aktuelt å sende vaksiner med emballasje med passiv kjøling (kjøleemballasje).

Distribusjonsoppsettet for bakkebasert distribusjon vil være basert på direkte utkjøring til mottakere og distribusjon til større byer på Vestlandet og trøndelagsfylkene. Det vil være aktuelt å transportere større mengder pandemivaksine (flere kjølecontainere) til strategiske knutepunkter med videre fordeling/distribusjon fra disse knutepunktene.

FHI vil kunne spore leveransestatus i sanntid på forsendelser til kommuner og helseforetak. FHI holdes orientert om eventuelle forsinkelser og problemer med levering til kommuner og helseforetak. Dialog med mottager om eventuelle forsinkelser vil gjøres av FHI eller transportør.Transportør vil innhente kvittering/signatur fra mottaker for mottatt leveranse. Kvittering vil være synlig for FHI i sanntid. Temperaturen overvåkes kontinuerlig i bilene under transport.

Det antas at pakking/ompakking og utsending av influensavaksine til alle kommuner og bydeler i Norge i en pandemisituasjon vil kreve omtrent like mye arbeid for hver runde med levering.

Beredskap

I en høynet beredskapsfase vil leverandør av tjenester knyttet til pandemidistribusjon varsles av FHI. Leverandørene vil deretter starte sine forberedelser for at innsatsfaktorer er på plass til en eventuell pandemidistribusjon.

Det skal gjøres regelmessige øvelser av pandemidistribusjon.