Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overordnede prinsipper for beredskapsarbeidet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Overordnede prinsipper for beredskapsarbeidet

Overordnede prinsipper for beredskapsarbeidet

Lokale planer for massevaksinasjon i kommuner og helseforetak skal bygge på de samme prinsippene de fire hovedprinsippene i helseberedskapsarbeidet.

Lokale planer for massevaksinasjon i kommuner og helseforetak skal bygge på de samme prinsippene de fire hovedprinsippene i helseberedskapsarbeidet.


De fire hovedprinsippene i helseberedskapsarbeidet - ansvar, nærhet, likhet og samvirke - er beskrevet slik i Nasjonal helseberedskapsplan:

 • Ansvar: Den virksomheten som har ansvar for et fagområde eller tjenestetilbud i en normalsitu­asjon, har ansvaret for nødvendige beredskaps­forberedelser og håndtering av ekstraordinære hendelser. Ansvaret gjelder også informasjon innenfor eget fagområde.
 • Nærhet: Kriser håndteres på lavest mulige nivå.
 • Likhet: Den organisasjonen man etablerer under kriser skal være mest mulig lik den man opererer med til daglig, jf. ansvarsprinsippet.
 • Samvirke: Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Lokale planer for massevaksinasjon i kommuner og helseforetak skal bygge på de samme prinsippene. Dette innebærer at man - så sant det er mulig - bør organisere vaksinasjonsarbeidet på samme måte under en pandemi som ved vaksinasjon mot sesonginfluensa. Fordelen med dette er at man får anledning til å øve, og eventuelt revidere, planen hvert år. Dette vil bidra til å redusere usikkerhet og ressursbruk når pandemien kommer.  

Sentrale forutsetninger for vaksinasjon mot pandemisk influensa

Kunnskap vedrørende effekt og bivirkninger av vaksinen bygger på erfaring med sesonginfluensavaksinen, pandemivaksinene brukt under forrige pandemi og erfaringen fra kliniske studier på pandemivaksiner mot andre influensavirus.

 • Effekt og bivirkninger kan være annerledes for en pandemivaksine mot et helt annet virus.
 • Det vil sannsynligvis bli nødvendig å gi 2 vaksinedoser med minst 3 ukers intervall for å oppnå tilstrekkelig immunrespons, dersom prepandemivaksine ikke er benyttet.
 • Vaksinasjon mot ordinær sesonginfluensa vil sannsynligvis ikke gi beskyttelse mot pandemisk influensa.
 • Personer som allerede har gjennomgått influensasykdom under pandemien, prioriteres ikke for vaksinasjon.
 • Vaksinen er ikke godkjent til barn under 6 måneder.
 • Vaksinens beskyttelse inntrer gradvis i løpet av 1–3 uker.
 • Inaktiverte vaksiner kan gis uavhengig av bruk av antiviralia.
 • Prioriterte grupper skal få vaksine først.

Referanser

 1. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet. Nasjonal beredskapsplan pandemisk influensa. 2014. https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/pandemiplanlegging