Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om håndboken»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om håndboken

Om håndboken

Håndboken omtaler ulike kjemiske fremmedstoffer og prosessfremstilte kontaminanter som kan finnes i mat og dermed påvirke helsen. Den er under arbeid.

Håndboken omtaler ulike kjemiske fremmedstoffer og prosessfremstilte kontaminanter som kan finnes i mat og dermed påvirke helsen. Den er under arbeid.


De kjemiske fremmedstoffene er inndelt etter stoffenes funksjon, kilde og til dels etter kjemisk klasse.

Tilsetningsstoffer, stoffer som er tilsatt matvarene med hensikt for å oppnå ulike egenskaper ved maten, og som vil gjenfinnes i maten i endret eller uendret form.

Aromaer er stoffer som tilsettes maten for å gi den en ønsket aroma, dvs. lukt og smak.

Plantevernmidler og veterinære legemidler betraktes som innsatsfaktorer og blir brukt med hensikt under produksjon av mat. Rester av plantevernmidler og veterinære legemidler vil kunne forekomme i maten, se Rester av plantevernmidler i mat.

Forurensningene er omtalt i følgende hovedgrupper:

  1. Helseskadelige miljøforurensninger omfatter helseskadelige metaller og en rekke tungt nedbrytbare halogenerte (klorerte, bromerte og fluorerte) organiske forbindelser. Disse kan opphopes i miljøet og i næringskjeder.
  2. Prosessfremkalte kontaminanter er stoffer som dannes under bearbeiding og varmebehandling av maten.
  3. Stoffer i matemballasje omfatter en rekke potensielt helseskadelige kjemiske stoffer som kan overføres fra emballasje, oppbevarings- og kokekar til matvarer.
  4. Radionuklider som forurensning i mat er omtalt under Stråling - Menneskeproduserte radioaktive stoffer.

Naturlige toksiner (helseskadelige stoffer med naturlig opprinnelse) omfatter følgende hovedgrupper:

  1. Muggsoppgifter (mykotoksiner) som kan kontaminere mat ved at det er vekst av toksinproduserende sopp på kornet enten i åkeren, under lagring av kornet eller på næringsmiddelet.
  2. Algetoksiner, spesielt marine algetoksiner som kan forurense skjell og i noen grad andre skalldyr som krabbe.
  3. Naturlig forekommende toksiner i matplanter.

Referanser

Nederst på hver side er det satt inn en del aktuelle referanser. Det er lagt vekt på å ta med referanser og lenker til aktuelle nettsteder der en også kan søke ytterligere informasjon, slik at interesserte lesere raskt kan finne fram.