Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om fremmedstoffer i mat»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om fremmedstoffer i mat

Om fremmedstoffer i mat

Vi får i oss et stort antall uønskede kjemiske forbindelser daglig, blant annet fra små mengder i maten.

Vi får i oss et stort antall uønskede kjemiske forbindelser daglig, blant annet fra små mengder i maten.


Fremmedstoffer i mat er under utarbeiding, og flere artikler vil bli publisert i tiden fremover.

Om fremmedstoffer i mat

Noen fremmedstoffer har vi tilsatt maten bevisst (tilsetningsstoffer), noen dannes når vi varmebehandler maten (prosessfremkalte kontaminanter) og andre er rester fra produksjonen av mat (plantevernmidler og rester av legemidler), men mange av dem er fra forurensning av miljøet.

Dessuten finnens en lang rekke naturlige gifter i mat som dannes av planten selv eller av for eksempel muggsopper som angriper planter. Koffein er et eksempel på stoffer i maten som er der fra naturens side, og som er ønskelig i små mengder, men der vi kan skades av for mye. Derfor omtales også koffein her under fremmedstoffer.

De ulike fremmedstoffene består av mange tusen forbindelser. Det er for omfattende å omtale hver enkelt av disse, men vi skal her omtale noen hovedgrupper. Kildene er norske risikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), risikovurderinger fra Den europeiske myndighet for mattrygghet (European Food Safety Authority, EFSA), EUs tidligere vitenskapelige komité for mat (SCF) og Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA).