Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ny velværetrend – flytetanker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny velværetrend – flytetanker

Artikkel

Ny velværetrend – flytetanker

Flytende, vektløs, avslappet. Det er opplevelsen mange hevder å få i de såkalte flytetankene («floating tanks») som er et nytt velværetiltak du kan få på spa. Her følger noen råd for drift.

flytetank, også kalt floating tanks
Flytetanker er en ny velværetrend, men må rengjøres på forskriftsmessig måte. Illustrasjonsfoto: Colorboux.com

Flytende, vektløs, avslappet. Det er opplevelsen mange hevder å få i de såkalte flytetankene («floating tanks») som er et nytt velværetiltak du kan få på spa. Her følger noen råd for drift.


En flytetank (floating tank) er som regel et basseng med rundt 25 cm vanndybde som inneholder 26 prosent salt, ofte magnesiumsulfat. Brukeren flyter på ryggen i det kroppstempererte saltvannet og det skal i følge produsentene gi en opplevelse av full avslapping og restitusjon. Vanligvis tilbys en brukstid på en time. Dette sies å være helsebringende.

Flytetanker som  potensiell smittekilde

Dårlig drift og vedlikehold av flyteterapi-anlegg vil kunne medføre risiko for overføring av smitte. Tilfeller av smitte med Pseudomonas aeruginosa (jord- og vannbakterier) har forekommet i Norge. Gode rutiner for hvordan tanken/bassenget skal renses og saltvannkvaliteten skal kontrolleres, er derfor nødvendig.

Lovverket

Flyteterapi-anlegg omfattes av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (Lovdata.no), og er derfor underlagt meldeplikt til kommunen og kommunalt tilsyn.

Krav til sikker bruk

Viktige forutsetninger for helsemessig sikker bruk av flyteterapi-anlegg er:

  • Saltvannet skal sirkuleres før og etter bruk, og tilsettes tilstrekkelige mengder med desinfeksjonsmiddel.
  • Bruker skal dusje og vaske hele kroppen før han/hun går inn i flytetanken/bassenget, og etter avsluttet opphold i flytetanken.
  • Vannet må oppfylle krav i forskriftene for bade- og svømmeanlegg som er relevante for flyteterapi-anlegg, og DIN 19643 (Treatment of water of swimming pools and baths, 2012-11). Se tabellen nedenfor.
  • Etter hver bruk skal anlegget renses med egnede vaskemidler.
  • Bedriften må ha en godkjent internkontroll.

Vannet er av en spesiell konsistens (ca. 26 prosent saltholdighet), og Folkehelseinstituttet foreslår derfor at normene i tabellen nedenfor brukes. Normene er basert på erfaringer med bruk av flytetank-anlegg i Østerrike og Tyskland.

Tabell 1. Anbefalte kvalitetsnormer for saltvann som blir benyttet til flyteterapi

Parameter

Enhet

Min.

Maks.

Henvises til Normen

pH1

 

6,5

7,5

DIN 38404-5

Nitrat2

mg/l

-

20

DIN 38409-7

Redoks1

mV

700

 

DIN 38404-6

Fritt klor1

mg/l

0,7

1,2

DIN EN ISO 7393-1/2

Bundet klor1

mg/l

-

0,2

DIN EN ISO 7393-1/2

Pseudomonas aeruginosa²

CFU/100ml

-

0

DIN EN ISO 16266

E. coli²

CFU/100ml

-

0

DIN EN ISO 9308-1

Kimtall²

CFU/100ml

-

20

DIN EN ISO 6222

1to ganger daglig

2ukentlig

Historikk

Språklige forbedringer/presiseringer ble gjort 09.03.2021