Hopp til innhold

Artikkel

Brukeropplevd kvalitet – individualisert kortversjon

Publisert


En individualisert kortversjon for måling av brukeropplevd kvalitet for alle pasientgrupper. Det må gjøres små justeringer i tittel, begreper ol. for å tilpasse til ulike kontekster. Folkehelseinstituttet legger fortløpende ut versjoner som er tilpasset ulike pasientgrupper.

De ferdige skjemaene / de ferdige spørsmålene kan benyttes fritt, mot at det blir opplyst at de er utviklet av Folkehelseinstituttet.

Spørreskjemaer

Erfaringer med døgnopphold i sykehus / Experiences with hospital

Erfaringer med fastlegen og fastlegekontoret

Erfaringer med poliklinikk