Hopp til innhold

Abortregisteret

Informasjon om Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) som inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge.

fylle ut skjema

Informasjon til allmennheten

Faktaark

Informasjon til helsepersonell

Informasjon til forskere

Rapporter