Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Primærhelsetjenesten - legekontor og legevakt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Primærhelsetjenesten - legekontor og legevakt

Artikkel i nettpublikasjon

Råd til primærhelsetjenesten - legekontor og legevakt

Her finner du oppdaterte råd om smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr i nåværende fase av SARS-CoV-2 pandemien. Krav til testing av pasienter for covid-19 før legekonsultasjon anbefales ikke.

Her finner du oppdaterte råd om smitteverntiltak og bruk av personlig beskyttelsesutstyr i nåværende fase av SARS-CoV-2 pandemien. Krav til testing av pasienter for covid-19 før legekonsultasjon anbefales ikke.


Innhold på denne siden

Artikkelen er erstattet med Råd til helsepersonell utenfor helse- og omsorgsinstitusjoner

Råd til ansatte  

Smitteverntiltak 

Følgende smitteverntiltak anbefales overfor pasienter med symptomer på nyoppstått infeksjon i luftveier og mage/tarm:

 • Alle pasienter og pårørende i kontakt med legekontor og legevakt bør bruke munnbind*.  
 • Alle pasienter som ankommer og forlater legekontor og legevakt bør gjennomføre håndhygiene. 
 • Så langt det er mulig anbefales det å opprettholde avstand mellom pasienter på venterom og i andre oppholdssoner.

*Munnbind er ikke anbefalt for enkelte grupper i befolkningen. Dette gjelder for eksempel barn under 12 år, kronisk hjerte-/lungesyke og personer med nedsatt kognitiv funksjon. 

SARS-CoV-2 testing av pasienter med symptomer på infeksjon før konsultasjon 

Det anbefales ikke at pasienter med nyoppståtte symptomer på infeksjon må ha negativ test for covid-19 før legetilsyn. Grunnene til dette er: 

 1. De samme råd om smitteverntiltak inkludert bruk av personlig beskyttelsesutstyr gjelder overfor alle pasienter med symptomer på akutt infeksjonssykdom. 
 2. Legetilsyn av pasienter med behov for det bør ikke forsinkes i påvente av SARS-CoV-2-test. 

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Forsterkede smitteverntiltak kan vurderes når det er behov, når øvrige råd (som beskrevet over) er iverksatt.

For primærhelsetjenesten og legevakter er det kommuneoverlegen som beslutter om og eventuelt hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes i kommunen. Dette gjøres i samarbeid med ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Rådmannen og statsforvalteren lokalt. Se kapittel 5. Tiltaksvurdering i Håndbok for oppdaging, vurdering og håndtering av covid-19-utbrudd i kommunen. Ofte vil beslutningen også tas i samråd med Folkehelseinstituttet.

Kommunens planverk for beredskap ved økende smitterisiko bør gjennomgås regelmessig. Følgende tiltak bør iverksettes, i angitt rekkefølge:

 • Tilrettelegge for økt testing og oppfølging av ansatte på legekontor og legevakt uavhengig av vaksinasjonsstatus.
 • Tilrettelegge for selvtesting blant ansatte ved at de har tilgang på selvtester til å ha hjemme, slik at terskelen for testing blir lavere.
 • Sikre at alle uvaksinerte ansatte har fått tilbud om koronavaksine og influensavaksine.
 • Sikre at alle ansatte har fått tilbud om koronavaksine og influensavaksine, samt oppfriskningsdose for covid-19.
 • Sikre at prioriterte pasientgrupper har fått tilbud om vaksiner mot aktuelle luftveisagens.
 • Sikre at ansatte, uavhengig av vaksinasjonsstatus, følger Råd til ansatte (inkludert nyansatte og vikarer)
 • Gjenta systematisk opplæring i bruk av personlig beskyttelsesutstyr for å sikre god etterlevelse av gjeldene råd.
 • Tilrettelegge for at det kan holdes avstand i alle situasjoner hvor det er mulig. Dette gjelder i venterom, felles behandlings- og oppholdsrom og i møterom.

Følgende tiltak bør vurderes:

 • Om ansatte bør holde avstand til kolleger og andre når det er mulig
 • Om ansatte ved all kontakt nærmere enn 2 meter bør benytte munnbind og øyebeskyttelse

Bakgrunn og planverk

Regjeringens covid-19-spesifikke styringsindikatorer skal legges til grunn ved vurderingen av risiko, og behov for eventuelt å iverksette tiltak: 

Beredskapsplaner for utbrudd med agens som for eks. SARS-CoV-2, influensa, RS-virus og Norovirus bør være oppdatert.   

Historikk

03.02.2022: Endringer i råd etter lettelser i tiltak mot covid-19 angitt av regjeringen 1. februar 2022.

06.01.2022: Lagt til et punkt om ventilasjon og lufting i rom hvor mange mennesker møtes.

02.12.2021: Oppdatering av råd pga. økende smittetall og påvisning av ny virusvariant (Omikron).

19.11.2021: Nytt avsnitt om forsterkete smitteverntiltak ved økt smitterisiko.

08.10.2021: Lagt til ingress og flyttet første avsnitt lenger ned

08.10.2021: Tekst fjernet da det linket til side som ikke lenger er aktiv.

Justering av råd etter at lettelser i tiltak mot koronaviruset ble innført 12.02.22.