Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Risiko ved andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 høsten og vinteren 2021/2022»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Risiko ved andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 høsten og vinteren 2021/2022

Rapport

Risiko ved andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 høsten og vinteren 2021/2022

Publisert

Denne rapporten inneholder Folkehelseinstituttets vurdering av risiko ved andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 foran den kommende sesongen for luftveisinfeksjoner, altså høsten og vinteren 2021/2022.

Forside andre luftveisinfeksjoner.jpg

Denne rapporten inneholder Folkehelseinstituttets vurdering av risiko ved andre luftveisinfeksjoner enn covid-19 foran den kommende sesongen for luftveisinfeksjoner, altså høsten og vinteren 2021/2022.


Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om rapporten

 • Utgitt: 2021
 • Av: Folkehelseinstituttet

Som en følge av omfattende smitteverntiltak og reiserestriksjoner siden mars 2020, har det vært svært lav eller fraværende forekomst av mange infeksjoner med en rekke andre smittestoffer enn SARS-CoV-2 i Norge i perioden. Vi regner derfor med at immuniteten i befolkningen mot en rekke smittestoffer er lavere enn vanlig, noe som kan medføre større sårbarhet i befolkningen enn normalt.

FHI forventer at utbrudd med noen luftveisinfeksjoner, spesielt RS-virus-infeksjon og influensa, kan bli kraftigere enn normalt kommende vintersesong. Dette sees allerede i flere andre land. Dette kan medføre flere tilfeller og dødsfall enn normale vintre samt kapasitetsutfordringer i helsetjenesten. Små barn og eldre forventes å være mest utsatt.

Norge bør forberede seg på denne situasjonen ved å styrke overvåkingssystemene, sikre vaksinasjon, passiv immunisering og antiviral behandling der det er aktuelt, og øke årvåkenheten og kapasiteten i helsetjenestene samt forberede rådgivningen om generelle smitteverntiltak i samfunnet.

Styrke overvåking

Kommende høst blir det viktig med en styrket overvåking av luftveisinfeksjoner og smittestoffene som forårsaker dem. De medisinske mikrobiologiske laboratoriene må undersøke for flere relevante smittestoffer og de nasjonale overvåkningssystemer må styrkes. På den måten kan en eventuell uheldig utvikling oppdages raskt slik at helsetjenesten og befolkningen kan bli informert tidlig og tiltak satt inn etter behov.

Styrke vaksinasjon og annet smittevern

Det kan bli nødvendig med tiltak for å hemme spredningen, og for å redusere faren for alvorlig sykdomsforløp slik at den samlede sykdomsbyrden begrenses:

 • Sikre høy vaksinasjonsdekning mot influensa hos personer med økt risiko for alvorlig sykdom, inkludert barn som har medisinske tilstander som gir økt risiko for alvorlig influensa.
 • Sikre høy vaksinasjonsdekning mot pneumokokksykdom hos personer med økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.
 • Sikre at de minste barna som har økt risiko for alvorlig RS-virusinfeksjon får tilbud om passiv immunisering i henhold til gjeldende anbefalinger.
 • Det kan bli nødvendig å anbefale antivirale legemidler mot influensa til behandling av infeksjon, eventuelt til forebygging av influensasykdom, i større grad enn tidligere sesonger.
 • Det bør gjøres en ny vurdering av anbefaling om maternell vaksinasjon mot kikhoste i svangerskapet for å hindre alvorlig kikhostesykdom hos spedbarn i alderen før første vaksinedose.
 • Barnehager, skoler, arbeidsplasser samt sykehjem og annen helsetjeneste bør ha gode og praktiske hygienerutiner.

Styrke beredskap og årvåkenhet i helsetjenesten

 • Fastlegene og legevaktene må være forberedt på flere konsultasjoner for luftveisinfeksjoner enn vanlige vintre og være oppmerksomme på andre tilstander enn covid-19.
 • De medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene må være forberedt på å analysere luftveisprøver for flere smittestoffer.
 • Sykehusene må forberede seg på at det kan bli flere innleggelser enn normalt av pasienter med RS-virusinfeksjon, influensa og eventuelt andre luftveisinfeksjoner.

I strategier og planverk mot covid-19 den kommende tiden er det nødvendig å integrere smittevernhensyn og behov for oversikt også for non-covid-19-smittehendelser. Det er også viktig å dokumentere resultatet av innførte smitteverntiltak til neste revisjon av planverk mot pandemiske virus.