Hopp til innhold

Senter for evaluering av folkehelsetiltak

Senteret gjennomfører evalueringar av folkehelsetiltak på eigne initiativ og i samarbeid med eksterne aktørar.

senter-for-evaluering-av-folkehelsetiltak---leikeplass_park_br720_scanpix_sye632d6---dagens-i-epi.jpg

Om senteret

Råd og rettleiing for evaluering av folkehelsetiltak i kommunane

Rapportar og prosjekt

Aktuelt