Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Oversikt over sentrale helseregistre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oversikt over sentrale helseregistre

Artikkel

Oversikt over sentrale helseregistre

De sentrale helseregistrene er etablert for å ivareta landsomfattende oppgaver. De brukes først og fremst til helseanalyser, statistikk, kvalitetsforbedring av helsetjenester, forskning, administrasjon, styring og beredskap.

Helsefagperson med PC
Foto: Colourbox.com

De sentrale helseregistrene er etablert for å ivareta landsomfattende oppgaver. De brukes først og fremst til helseanalyser, statistikk, kvalitetsforbedring av helsetjenester, forskning, administrasjon, styring og beredskap.


Registrene er opprettet med hjemmel i helseregisterloven og forskrifter. Registre med direkte personidentifiserbare opplysninger som ikke er basert på samtykke, er opprettet etter behandling i Stortinget. Det finnes også sentrale helseregistre som ikke inneholder personidentifiserbare opplysninger, eller bare indirekte personidentifiserbare opplysninger. Registrene forvaltes av ulike virksomheter i den sentrale helseforvaltningen.

Oversikt over sentrale helseregistre

Tabell 1. Oversikt over sentrale helseregistre

Register

Hjemmel i helseregisterloven

Dataansvarlig

Dødsårsaksregisteret

§ 11

Folkehelseinstituttet

Kreftregisteret

§ 11

Oslo universitetssykehus

Legemiddelregisteret

§ 11

Folkehelseinstituttet

Medisinsk fødselsregister

§ 11

Folkehelseinstituttet

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)

§ 11

Folkehelseinstituttet

Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)

§ 11

Folkehelseinstituttet

Forsvarets helseregister

§ 11

Forsvaret

Norsk pasientregister

§ 11

Helsedirektoratet

Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser

§ 11

Folkehelseinstituttet

System for bivirkningsrapportering

§ 11

Legemiddelverket

Kommunalt pasient- og brukerregister

§ 11

Helsedirektoratet

Helsearkivregisteret

§ 12

Riksarkivaren

Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS)

§ 9b

Helsedirektoratet

Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS)

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM)

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Register over svangerskapsavbrudd

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Reseptbasert legemiddelregister

§ 9b

Folkehelseinstituttet

Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN)

§ 9b

Folkehelseinstituttet