Abortregisteret

Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge.