Abortregisteret

Informasjon om Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) som inneholder opplysninger om svangerskapsavbrudd i Norge.