Datatilgang

Her finner du informasjon om søknadsprosessen for tilgang til data fra registre, helseundersøkelser og  materiale fra biobanker, samt publikasjonslister og lenker til studie- og prosjektoversikter.